Felszámolás alatt álló cégben lévő követelés érvényesítése

Kérdés: Anyacégnek és a leánycégnek is van ugyanattól a partnertől kiegyenlítetlen vevőkövetelése, de a vevő egyik cégnek sem fizet. A cégek felszámolást indítanának a nem fizető partner ellen, de mindkét cég ezt nem tudja megtenni. A jogász részéről felmerült az engedményezés lehetősége, miszerint a leánycég ingyenesen engedményezi az anyára a követelését, és az anyacég indít felszámolást. Szeretném a tanácsukat kérni abban, hogy ha (anya-lánya) kapcsolt felek között ingyenesen történik az engedményezés, akkor ennek van-e bármelyik félnél társasági adót vagy adóalapot módosító vonzata?
Részlet a válaszából: […] Az eszköz (a követelés) ellenérték nélküli átadása esetén a Tao-tv 3. számú melléklet 13. pontjában foglaltak alapján, akkor nem kell az átadónak az elszámolt ráfordítással növelni az adóalapot, ha nyilatkozik feléje az átvevő, hogy a juttatást a juttatás adóévében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 10.

Előleg áfájának számításba vétele

Kérdés: A kft. egy projekt készítésekor – a szerződés szerinti első részteljesítésként –, 2007. január hónapban 100 millió forint + 20% áfa összegben előlegszámlát állított ki a megrendelőjének. A megrendelő – 2007 áprilisában – a szerződést felbontotta. 2011. júniusban a felek megállapodtak abban, hogy a kft. a megrendelő részére 120 millió forint + áfa összegről végszámlát állíthat ki, amelyből levonásra kerül az előlegszámla összege. A végszámlát milyen áfakulccsal (20% vagy 25%) állítsa ki a kft., ha a tényleges produktum 2007. év elején készült el, amikor az áfa kulcsa 20% volt?
Részlet a válaszából: […]  Előre kell bocsátani, nehéz egyértelmű választ adni az olyankérdésre, amely egyrészt ellentmondásos, másrészt hiányos. Ha részteljesítéstörtént, akkor a kft. miért előlegszámlát bocsátott ki? Milyen szerződéstámasztotta alá a projekt készítését? Ha a megrendelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 25.

Egyet fizet, kettőt kap

Kérdés: A 4458. kérdésre adott válaszukban is foglalkoztak a partnernek adott ajándék kérdésével. Kérem, hogy együtt mutassák be az alábbi típusú ajándékok adózásbeli kezelését. "Egyet fizet, kettőt kap": x termék vásárlása esetén ajándékba kap y terméket; bizonyos forgalom elérése esetén kap ajándékot. A vevők jellemzően gazdasági társaságok. A korábbi szabályozás szerint, ha az ajándék átadása vásárláshoz volt köthető, akkor az ajándékot nulla értéken kellett számlázni, de nem képezte az áfa alapját. A 4458. kérdésre adott válaszuk alapján a fenti típusú ajándékokat is értékkel kell számlázni (és áfát is fizetni utána), ráfordításként elszámolni, a társasági adó alapját is növelni kell. Szerintem ez csak az olyan térítésmentes eszközátadásokra vonatkozik, amelyek nem kapcsolódnak vásárláshoz.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt néhány pontosítás a kérdésben foglaltakhoz. Akérdés szerinti korábbi időszak 2008. január 1-jét megelőzően volt részbenigaz. Akármilyen típusú ajándékról volt szó, azt adóalanyok részére történőátadáskor rendkívüli ráfordításként kellett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 3.

Út- és közműberuházás térítés nélküli átadása

Kérdés: Kérem, hogy a 3474. számú kérdésben leírtakat válaszolják meg az új Áfa-tv. tükrében!
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott válasz a Számviteli Levelek 166.számában került közzétételre. A válaszban utaltunk arra, hogy külön kellkezelni az épített utak, illetve a közművek térítés nélküli átadását.Út esetében a régi Áfa-tv. 7. §-a (3) bekezdésének e)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 3.

Termékátadás, szolgáltatásnyújtás

Kérdés: A társaság egy termékforgalmazó cégtől bőrápoló termékeket kap ingyenesen olyan célból, hogy azokat huzamosabb időn keresztül használja és tesztelje, esetleges negatív hatások jelentkezése esetén azt a forgalmazó cég felé jelezze. A tesztelésért cserébe a termékekért díjat nem számítunk fel. Ilyen tartalmú szerződés, illetve ügylet esetén hogyan kell az átvevő, illetve átadó oldaláról az eseményeket a könyvekben rögzíteni? Minek minősül? Áruminta, térítés nélküli eszközátadás? Esetleg áruértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás, és számlázni kellene?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint a termékforgalmazó terméket ad el, atársaság szolgáltatást nyújt. Mind a kettő lehet ellenértékért és ellenértéknélkül, de minden esetben áfás számlát kell kibocsátani. Ellenértékfelszámítása esetén beszámítással lehet kivezetni a követelést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 30.

Adomány, reklám

Kérdés: Kft.-nk bruttó 400 000 Ft értékben sportmezeket vásárolt. Ezeket egy közhasznú sportegyesületnek kívánjuk adni. A mezeken a kft. logója és az általa forgalmazott/gyártott termékek neve szerepel. Kérdésem: Visszaigényelhetem-e a sportmezekről szóló számla áfáját; elszámolhatom-e ezt az összeget reklámköltségnek? Van-e teendője a sportegyesületnek, kell-e reklámszolgáltatást számláznia felénk? Vagy elég szerződni, hogy ingyen kapják a mezeket azok hordásáért, reklámozásért cserébe?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. szerint adomány: a közhasznú szervezet, akiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú szervezetekről szólótörvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznúbesorolást megalapozó közfeladat (a továbbiakban: közhasznú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 10.

Közútberuházás átadása

Kérdés: Társaságunknak ahhoz, hogy a birtokában lévő telken építkezést kezdhessen, előzetesen utat kell építenie, amelyet jogszabályi kötelezettség alapján az önkormányzatnak át kell adnunk. A beruházást befejezetlenként kell nyilvántartani? Áfa-visszaigénylésnél tárgyieszköz-beszerzésnek minősül az útberuházás?
Részlet a válaszából: […] A létrehozott út, közút az ingatlanok közé tartozik (egyébépítmény), mint ilyen tárgyi eszköznek minősül, és mint ilyennek amegvalósítása beruházásként számolandó el a társaságnál. Jogszabályirendelkezés alapján a megvalósított közutat, a rendeltetésszerűen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 22.

Ajándékként átadott eszközök

Kérdés: Gyógyszer-nagykereskedelemmel foglalkozó cégünk a következő eszközöket adja át ingyenesen promóciós céllal, ajándékként: könyv (kis értékű), hűtőszekrény, faxkészülék, orvosi segédeszközök (pl. vérnyomásmérő, digitális hőmérő) és egyszer használatos tesztek (adott gyógyszer hatékonyságának mérésére). Az ajándékozottak: hol intézmények, hol gazdasági társaságok, hol magánszemélyek. Hogyan történik ezek elszámolása és adózása 2006. szeptember 1-jét megelőzően és azt követően, milyen változás van 2007. január 1-jétől? Számviteli elszámolás
Részlet a válaszából: […] Az ajándékozónál a nem magánszemély (intézmény, gazdaságitársaság) részére adott – a kérdésben nevesített – eszközöket (ideértve azegyszer használatos teszteket is) az Szt. 86. §-a (7) bekezdésének a) pontjaalapján térítés nélküli eszközátadásként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.

Külföldi utazáshoz kapcsolódó áfa

Kérdés: Németországi tulajdonoshoz több esetben megbeszélésre kiutazunk, az üzemanyag- és reprezentációs jellegű költségekkel jár. Az utazás üzemanyagköltségét és áfáját üzemanyagköltségként számoljuk el a számla alapján. Az áfabevallásban Közösségen belüli kötelezettségként kimutatjuk, szállítóközösségen belüli kötelezettségeként nem, mert az áfa nem vonható le. Ebből adódóan a főkönyvi könyvelés és a bevallás áfája jelentősen eltér. Mi a helyes eljárás a számvitelben, illetve az áfabevallás készítésekor?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megfogalmazottak nem egyértelműek, ezért előszöra kérdést pontosítjuk. A Németországba történő kiutazás során (feltételezve,hogy a kiutazás kiküldetésnek minősül!) az üzemanyag-vásárlás, illetve areprezentációs jellegű beszerzés történhet Magyarországon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 12.

Hangfelvételről készült kazetta ajándékba

Kérdés: Egy tisztítószereket forgalmazó nagykereskedelmi cég megalakulásának évfordulóját ünnepelte, aminek keretében nagyszabású rendezvényen megvendégelte üzleti partnereit. Az ünnepség főműsora volt egy zenés-táncos előadás, amelyet a cég munkatársai adtak elő. Erről hangfelvétel is készült, amelyet sokszorosítás után a cég munkatársainak és termékeinek fotójával a vevők – cégek és egyéni vállalkozók – között ingyenesen kíván a cég szétosztani. (Magánszemélyek a vevők között nem lehetnek.) A szerzői jogokkal a cég rendelkezik. Kérdés, hogy az eredeti felvétel része-e az üzleti vendéglátásnak (az áfa így levonható), vagy eszközként kell nyilvántartásba venni a szellemi termékek között? További kérdés, hogy a sokszorosított példány üzleti ajándéknak tekinthető, reklámköltség vagy ellenérték nélküli termékátadás? Van-e lehetőség áfalevonásra, illetve kell-e növelni a társaságiadó-alapot az elszámolt összeggel?
Részlet a válaszából: […] A reprezentáció fogalmát az Szja-tv. 69. §-ának (10)bekezdése a következőképpen határozza meg: "reprezentáció a juttatótevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéletirendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 2.
1
2
3