Behajthatatlan követelések önellenőrzése

Kérdés: Adóellenőrzéssel lezárt adóévünkben (2019) van több olyan követelésünk, amelyek behajthatatlanok lettek. Viszont a felszámolás kezdete óta csak idén telt el a két esztendő. Erre az évre így is beadható áfás önellenőrzési bevallás ezen követelésekre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-tv.) 259. § 3/A. pontjának c) alpontja szerint behajthatatlan követelésnek minősül többek között az olyan követelés, amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 27.

Tárgyi eszközök minősítése adózási szempontból

Kérdés: Társaságunknál a NAV ellenőrzést tartott társasági adó és áfa adónemekben. Ennek során néhány tárgyi eszköz beszerzését nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült tételnek minősítette, ezért az ezekre elszámolt értékcsökkenést kivette a költségek közül. Ugyanezen tételek visszaigényelt áfáját az egyéb ráfordítások között rendelte elszámolni. A társaságiadó-alapot korrigálta ezekkel a tételekkel. A határozat szerint a vizsgálat ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztetett. Nem rendelkezett viszont arról, hogy mi legyen az eszközök bekerülési értékével, amit a megfelelő tárgyieszköz-számlákon tartunk nyilván. Mivel szemben kell ezeket a könyvekből kivezetni?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt meg kell jegyezni, ritkán lehet ilyen szakszerűtlenül megfogalmazott adóellenőrzési megállapítással találkozni, mint amit a kérdés tükröz. Nem tudjuk, hogy milyen tárgyi eszközökről van szó, de feltételezzük, hogy azt a cég használja. Ez esetben a terv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 10.

Ellenőrzéssel lezárt időszak

Kérdés: A céget az APEH 2007. 12. 31-ig vizsgálta. A napokban kapott egy levelet az egyik magánnyugdíjpénztártól, hogy az egyik dolgozó 2007-ben még egy másik pénztár tagja volt, mint ahová a cég a bevallásban jelezte, s kérte a korrigálást. APEH által levizsgált időszakra nem lehet beküldeni önellenőrzést. Mit jelent az a cég részére, ha az Art. 115. §-a szerint ismételt vizsgálatot kérünk? Ez egy teljes újabb átvizsgálás lehetőségét is magában foglalhatja? Kérjük, közöljenek egyéb megoldást a magán-nyugdíjpénztári korrekcióra!
Részlet a válaszából: […] Ez a helyzet ismételt ellenőrzéssel rendezhető. Ezt kérnikell. Az ismételt ellenőrzést az elsőfokú adóhatóság folytatja le, terjedelmeigazodik az ellenőrzés elrendelésének okához, így nem kell attól tartani, hogyaz ellenőrzött időszakban szereplő valamennyi adónemet újból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 24.