Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott előleg devizában tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Devizában adott előleg beszámítása

Kérdés: Az általunk vásárolt termék ellenértékét a belföldi szállító euróban kérte társaságunktól. Előlegként a teljes vételár 50 százalékát euróban utaltuk át forintszámlánkról, amelyet bankunk augusztus 21-én teljesített. A szállító előlegszámláján a teljesítés időpontja augusztus 26-a, a szállító MNB hivatalos árfolyamot használ. Az előlegszámla kelte augusztus 31. Az augusztusi bevallást követően kaptuk meg az előlegszámla sztornóját, amelyen a teljesítés augusztus 15., ezen számla kelte szeptember 13. A termékértékesítés szeptember 4-én történt, amelyről a számlát szeptember 7-én állították ki. Az előleget meghaladó, a teljes vételárból még ki nem egyenlített különbözetet szeptember 15-én a forintszámlánkról utaltuk át euróban. Mely időpontokkal és milyen árfolyamon kell társaságunknál mint vevőnél könyvelni a fenti eseményeket?
Részlet a válaszból: […](hogy az Áfa-tv. szerinti árfolyamot alkalmazza).A kérdező cégnek a szállítónak euróban adott előleget a teljesítés (az átutalás) napján könyvelnie kell. Ha a forintszámláról történt az átutalás, akkor az átutaláshoz az eurót a kérdező cégnek meg kellett vennie. Ez esetben az előleg miatt a cégnek külföldi pénzértékre szóló követelése lesz, amelynek a forintértékét az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése szerint kell meghatározni, az átutalt (vásárolt) eurót a forintban fizetett összegben kell kimutatni (természetesen az áfát is).A könyvelés előtt, az egyszerűbb könyvelés érdekében célszerű az előzetesen felszámított áfaszámlát megbontani:- 4661. Előzetesen felszámított áfatechnikai számlára,- 4662. Előzetesen felszámított áfabevallási számlára.Legyen az előleg összege (500+135 =) 635 euró, amelyet a vevő 325 Ft/euró áron, 206.375 Ft (ebből az áfa: 43.875 Ft) mutat ki.Könyvelés:- az előleg teljes összege: T 353 - K 384 (206.375 Ft);- az előlegben lévő áfatartalom az átutaláskori vételi árfolyamon: T 4661 - K 353 (43.875 Ft);- a szállító előlegszámlája (500+135 =) 635 euróról szól, amely számla szerint az MNB hivatalos euróárfolyama 323 Ft/euró, a 135 euró áfa forintösszege: 43.605 Ft, könyvelése: T 4662 - K 4661;- az előbbi tétel könyvelése után a 4661. számlán mutatkozó egyenleget az adott esetben árfolyamveszteségként kell elszámolni: T 8762 - K 4661 (270 Ft).A kérdés szerint a cég szeptember 15-i kelettel megkapta az előlegszámla sztornóját. A szállító ez esetben is helytelenül járt el. Az előlegszámla érvénytelenítéséről (sztornójáról) az Áfa-tv. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint akkor kell gondoskodni, ha teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik. A szállító szeptember 4-én teljesített, az előleget nem fizette vissza, így arról sztornószámlát sem állíthatott ki. (A vevő a sztornószámlát nem könyvelheti!) A bizonylati fegyelmet sérti meg az a vállalkozó, amely nem valós gazdasági eseményt a könyvviteli nyilvántartásokban rögzít.Könyvelni kell viszont a teljesítésről kiállított számlát, mind a szállítónál, mind a vevőnél. Számlázott összeg (1000+270 =) 1270 euró, amely számlán a szállító 330 Ft/euró árfolyamon tüntette fel az áfát, 89.100 forint összegben.A könyvelés előtt néhány mondat az előlegnek a számlában történő figyelembevételéről. Az Áfa-tv. nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy az előleget hogyan kell a teljesítésről kiállított számlába beállítani. A törvényi előírás hiányában kialakított gyakorlat szerint:- először fel kell tüntetni a termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás ellenértékét és annak áfáját,- majd a következő sorban - negatív előjellel - a beszámításra kerülő előleg összegét és annak áfáját,- és végül a fennmaradó (fizetendő) ellenértéket és annak áfáját, mindezt euróban, illetve a fennmaradó áfa euróösszegét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8053
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Euróban adott előleg elszámolása a számlázáskor

Kérdés: Belföldi vevő részére 100.000 eurós számlát kell kiállítani. Az előleg 50,8 ezer euró volt. A számlázóprogram szerint a kiszámlázott szolgáltatás 100.000 euró + áfa, ebből lejön az előleg 40.000 euró + áfa, a számla összege 60.000 euró + áfa. 16.200 euró áfaösszegét feltünteti a teljesítésnapi MNB hivatalosan közzétett árfolyamán. Milyen árfolyamon kell könyvelni az árbevételt és az áfát, mivel az előlegfizetési és a teljesítésnapi árfolyam különböző, a végszámlán sem szerepel a 100.000 euró áfájának megfelelő forintösszeg?
Részlet a válaszból: […]árfolyama 320 Ft/euró, az előleg fizetésekor pedig 300 Ft/euró volt.Az euróban kapott előleg elszámolása:Az előlegszámla 40.000 euró + áfáról került kiállításra a pénzügyi rendezés napján. Az előleg áfája 10.800 euró, az áfa forintban feltüntetett összege: 3.240.000 Ft, ez került fizetendő áfaként az áfabevallásba, az áfa alapja 40.000 euró forintra átszámított összege, azaz 12.000.000 Ft.Az euróban kapott előleg könyvelése:- az előleg teljes összege (50.800 euró) 15.240.000 Ft: T 386 - K 453;- az előleg áfatartalma (10.800 euró) 3.240.000 Ft: T 368 - K 4671.A teljesítésről szóló számla 100.000 euró + áfa összegben került kiállításra. Ezt a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell, a teljesítéskori hivatalos MNB-árfolyamon (ami 320 Ft/euró). [Az Szt. szerinti árfolyam az Szt. 60. §-a (5a) bekezdésének választása miatt megegyezik az Áfa-tv. szerinti árfolyammal.]Könyvelés a vevővel szemben:- a számla értéke (100.000 euró) 32.000.000 Ft: T 318 - K 91-92;- a számlázott teljes összeg áfája (27.000 euró) 8.640.000 Ft: T 318 - K 4672.A számlázott értéket csökkenti az előlegként kapott összeg. Az előleg beszámításának könyvelése:- az előleg teljes összegében (50.800 euró) a bekerülési euróárfolyamon 15.240.000 Ft: T 453 - K 318;- az előleg áfája már befizetésre került (10.800 euró) 3.240.000 Ft: T 4672 - K 368.A számlában az előleggel csökkentett összeg áfatartalma: 16.200 euró, amelynek a teljesítésnapi euró MNB-árfolyamon forintra átszámított összege: 5.184.000. Ez kerül az áfabevallásba fizetendő áfaként, amelynek alapja (60 ezer euró): 19.200.000 Ft.A fizetendő áfa könyvelése: T 4672 - K 4671, azaz 5.184.000 Ft.A számla könyvelése után a 318. Vevő számla egyenlege:- a kimenő számla értéke: 32.000.000 + 8.640.000 =[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7902
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Devizában adott-kapott előleg

Kérdés: Sokat foglalkoztak már a devizában adott és kapott előlegek elszámolásával és az alkalmazandó árfolyammal. Egyik válaszban sem térnek ki azonban a következőkre: Ha az egyik fél nem utal elő­leget, az csak másnap íródik jóvá a másik fél bankszámláján, emiatt a másik fél által kiállított elő­legszámla a másnapi teljesítési dátumot és árfolyamot fogja alkalmazni, itt már biztosan keletkezik árfolyam-különbözet. Ha az előleget utaló fél a devizában vezetett bankszámlájáról utalja az előleget, akkor a bankszámlájáról könyv szerinti árfolyamon könyveli az utalt összeget, ami biztosan nem egyezik meg az utalás napjára választott MNB-árfolyammal, itt is keletkezik árfolyam-különbözet. Lehetséges, hogy az előlegszámlát nem kellene könyvelni? (A legtöbb könyvelőprogramban az áfa alapja és az áfa összege nem válik el egymástól!) Milyen árfolyamon kell kimutatni az előleget, év közben és az év végi értékeléskor?
Részlet a válaszból: […]átutaláskor az elő­leg áfatartalmát is a bekerülés napjára vonatkozó választott devizaárfolyamon kell könyvelni (T 35, 466 - K 386), a bankbizonylat alapján, amelyet - devizában - az előlegszámla igazol vissza. Az adott előleg összege 1000 euró (magában foglalja az áfát is), az átutalás napján a választott euróárfolyam 270 Ft/euró. Könyvelés: T 35 - K 386; 270 ezer Ft. Ha a deviza-betétszámla tényleges árfolyama 260 Ft/euró, akkor a 386. számlán mutatkozó 10 ezer Ft árfolyam-különbözetet is el kell számolni: T 386 - K 9762. Az előleg miatti követelés összegét csökkenteni kell az előlegben lévő áfa összegével: T 4661 - K 35, természetesen a 270 Ft/euró árfolyamon (200 x 270 =) 54 ezer Ft-tal. Az az előlegadót nem zavarhatja, hogy az előleget kapóhoz egy nappal később érkezik meg a pénz, de az sem, hogy más euróárfolyamot alkalmaz. Tételezzük fel, hogy az előleget kapó - jogszerűen - az MNB szerinti euróárfolyamot alkalmazza, amely a bankszámlára való megérkezéskor 265 Ft/euró. Természetesen az előlegszámlán 800 euró+200 euró áfa szerepel, továbbá az Áfa-tv. 80. és 169. §-ai előírásainak megfelelően forintban is feltünteti az áfa alapját és az áfa összegét (a példa szerinti esetben: az áfa alapja: 212 000 Ft, az áfa 53 000 Ft). Az előleget adó az így megkapott előlegszámla alapján csak az áfát könyveli, mint előzetesen felszámított és levonható adót a már könyvelt áfaszámlával szemben: T 4662 - K 4661. A könyvelés után a 4661. számlán maradt 1 ezer Ft-ot árfolyam-különbözetként kell elszámolni: T 8762 - K 4661. Az előlegszámlán lévő áfaalapot könyvelni nem szabad, azt csak az áfabevallásba kell beállítani. Amennyiben a könyvelőprogram nem a fentieknek megfelelően könyvel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5034
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Devizában adott előleg árfolyam- különbözete

Kérdés: A beruházásra devizában adott előleg mérleg-fordulónapi árfolyam-különbözete elszámolható-e a bekerülési értékben akkor, ha az előleg finanszírozására kapott hitel árfolyam-különbözetét az Szt. 47. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján figyelembe vesszük a bekerülési értékben? Nem sértené-e az összemérés számviteli alapelvét, ha az előleg mérleg-fordulónapi árfolyam-különbözete az eredménytartalékban, míg az ahhoz tartozó forrásoldali hitel árfolyam-különbözete a mérlegben az eszközök bekerülési értékének részeként kerülne elszámolásra?
Részlet a válaszból: […]előírás. Az Szt. ezen utóbbi előírása szerint a bekerülési (beszerzési) érték részét képezi a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett - devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-különbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy -veszteség. A beruházásra devizában adott előleg - mint utaltunk rá - követelés, és nem a beruházáshoz kapcsolódó kötelezettség. Amennyiben a devizában adott elő­leget devizahitel finanszírozza, ezen devizahitel miatt a kötelezettség közvetlenül nem a - még nem létező - beruházáshoz kapcsolódik, hanem a devizában adott előleghez. Így a mérleg-fordulónapi kötelező értékeléskor lényegében azonos összegű árfolyam-különbözetet kell elszámolni a devizában adott elő­legnél is, és az ugyanazon összegű devizahitelnél is, és így azoknak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5029
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Devizában adott előleg beszámítása

Kérdés: A 3803. számú kérdésre válaszolva az utolsó bekezdésben azt írják, hogy "... és figyelembe kell venni az előleg könyvelésekor a 4661. számlára könyvelt összeget is: T 454 - K 4661." A 4661. számlának az előző könyvelési tétel miatt nincs egyenlege, akkor mit vezetünk át? Ha elírás történt, és a 4662. számla egyenlegét kell átvezetni (amin az előlegszámlán feltüntetett, forintban kifejezett levonható áfa szerepel), akkor az utolsó bekezdés utolsó mondata szerint milyen árfolyam-különbözetet kell a 4661/4662. számlákon elszámolni? További kérdésem: áfa szempontjából az eredeti kérdés szerint mi a teljes ügylet szempontjából a levonható áfa összege? Nyilvánvalóan más lesz az árfolyama az előlegszámlában szereplő levonható áfának, és más a tényleges teljesítésről szóló számlában szereplő áfának, emiatt módosítható az előlegszámla alapján levont áfa összege (különösen akkor, ha a két számla más-más áfabevallási időszakra esik)?
Részlet a válaszból: […]átutaláskori 265 Ft/euró árfolyamon: T 4661 - K 353 6625 Ft 3. A szállító előlegszámlája szerint az áfa alapja 266 Ft/euró árfolyamon: 26 600 Ft, az előzetesen felszámított áfa: 6650 Ft, könyvelése: T 4662 - K 4661 6650 Ft 4. A 3. tétel könyvelése után a 4661. számlán mutatkozó egyenleget (az adott esetben) árfolyamnyereségként kell elszámolni: T 4661 - K 9762 25 Ft - az áfabevallásba levonható áfaként 6650 Ft-ot lehet beállítani. 5. Megérkezik a szállító számlája (300 euró+áfa). A szerződés szerinti teljesítés napján az euró árfolyama a vevőnél: 270 Ft/euró. Könyvelése: T 21-22 - K 454 (300 euró) 81 000 Ft T 4661 - K 454 (75 euró) 20 250 Ft 101 250 Ft 6. Az előlegként fizetett összeg beszámítása a vevőnél: T 454 - K 353 (100 euró) 26 500 Ft T 454 - K 4661 (25 euró) 6 625 Ft 33 125 Ft 7. Mivel a szállító számlája könyvelésekor a vevőnél alkalmazott árfolyam eltér az előleg folyósításakor alkalmazottól, a 454. számlán az előlegként beszámított összegre (a 125 euróra) jutó árfolyam-különbözetet könyvelni kell (így biztosítható, hogy a szállítóval szembeni kötelezettség a bekerüléskori euróárfolyamon szerepeljen). Árfolyam-különbözet (270-265) 5 Ft/euró, 125 eurónál 625 Ft, könyvelése: T 454 - K 9762 625 Ft Ezt követően a 454. számla egyenlege: 101 250-33 125-625 = 67 500 Ft lesz (270x250 Ft). 8. A szállító számlája szerinti (az előleg levonása utáni) áfa 50 euró, de a szállító ezt az általa használandó árfolyammal (271 Ft/euró) 13 550 Ft-ban állapította meg. A vevőnek ezt az összeget kell bevallania. Könyvelése: T 4662 - K 4661 13 550 Ft 9. Tekintettel arra, hogy a 4661. számlán az egyenleg (az 5. és a 6. tétel könyvelése után): 20 250-6625 = 13 625, a 8. tétel szerinti átvezetés után a T egyenleg 75, amelyet árfolyamveszteségként kell elszámolni: T 8762 -K 4661 75 Ft Az átvezetés után a 4661. számlának nem lehet egyenlege. A fenti levezetésből látható, hogy a válaszban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4964
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,