Nem pénzkövetelés az adott előleg

Kérdés: Az Itv. 102. § (1) bekezdés o) pontja így kezdődik:
o) belföldi ingatlan vagyonnal rendelkező társaság: olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett gazdálkodó szervezet), melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket, pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti értékének összegéből...
Társaságunk ingatlanvásárlás céljából előleget fizetett, amit a "Készletekre adott előlegek" mérlegsoron tartunk nyilván. Az ingatlanvásárlás céljából adott előleg a fentebb idézett szabályozás tekintetében pénzkövetelésnek minősül?
Részlet a válaszából: […] Az Itv. nem ad külön fogalmat arra, mit kell pénzkövetelés alatt érteni. A norma szóhasználata és az arányszám számításánál használt fogalmak és kategóriák arra utalnak, hogy alapvetően a mérleg eszközoldalának elemeit kell figyelembe venni, az értelmezés során a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.
Kapcsolódó címkék: