Le nem vont, szállítónak adott előleg

Kérdés: A vevő társaság előleget adott a szállító részére. A munka elvégzéséhez megállapodtak abban, hogy az utolsó számlánál levonásba kerül az előleg összege. Sajnos ez szóbeli megállapodás volt. A probléma ott kezdődött, hogy a szállító az utolsó számlánál nem vonta le az előleget, a vevő pedig teljes összegében átutalta azt. A szállítótól kértük az előleg visszautalását. Ezt nem tette meg, és úgy néz ki, ezt nem is akarja. Az év végi zárásnál az előlegszámlán (T 354) helyesen szerepel-e az összeg, amíg azt ki nem fizeti a szállító, vagy ha ezt nem tudjuk elérni, behajthatatlan követelésként kell leírni?
Részlet a válaszából: […] ...megállapodás is érvényes, amíg mind a két fél elismeri annak a jogosságát. A kérdésben leírtak ennek az ellenkezőjére utalnak. Az előlegátutalás ténye dokumentálható, így a szállító felszólítása írásban, hogy az átutalt előleget utalja vissza,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 11.
Kapcsolódó címke:

Külföldinek adott előleg

Kérdés: Adott előleggel kapcsolatban kérek tájékoztatást. Egy magyarországi bejegyzésű, külföldi tulajdonú kft. egyre gyakrabban és nagyobb összegben ad külföldi cégeknek áruvásárlási előleget. Az adósok az összegeket év végén ugyan visszaigazolják, de - úgy gondolom - ezek inkább kölcsönök lehetnek, esetleg a pénzkivétel egy módja. Ilyen esetekre nem találtam semmilyen korlátozást vagy előírást a szakirodalomban. Meddig lehet ezt elhúzni, illetve mit lehet tenni ebben az esetben? Nem tartom célszerűnek, hogy egy vállalkozás éveken át előleg címén sokmilliós követelésekkel rendelkezik, és semmit nem tesz a rendezésükkel kapcsolatban.
Részlet a válaszából: […] ...válasznál abból kell kiindulni, hogy az előleg fogalmára, értelmező rendelkezésére vonatkozóan nincs törvényi előírás. Az Áfa-tv. 59. §-ának (1) bekezdése alapján előlegről akkor van szó, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 11.
Kapcsolódó címkék:  

Devizában adott előleg beszámítása

Kérdés: Az általunk vásárolt termék ellenértékét a belföldi szállító euróban kérte társaságunktól. Előlegként a teljes vételár 50 százalékát euróban utaltuk át forintszámlánkról, amelyet bankunk augusztus 21-én teljesített. A szállító előlegszámláján a teljesítés időpontja augusztus 26-a, a szállító MNB hivatalos árfolyamot használ. Az előlegszámla kelte augusztus 31. Az augusztusi bevallást követően kaptuk meg az előlegszámla sztornóját, amelyen a teljesítés augusztus 15., ezen számla kelte szeptember 13. A termékértékesítés szeptember 4-én történt, amelyről a számlát szeptember 7-én állították ki. Az előleget meghaladó, a teljes vételárból még ki nem egyenlített különbözetet szeptember 15-én a forintszámlánkról utaltuk át euróban. Mely időpontokkal és milyen árfolyamon kell társaságunknál mint vevőnél könyvelni a fenti eseményeket?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót pénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott előleg esetében annak jóváírásakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.
Kapcsolódó címkék:  

Euróban adott előleg elszámolása a számlázáskor

Kérdés: Belföldi vevő részére 100.000 eurós számlát kell kiállítani. Az előleg 50,8 ezer euró volt. A számlázóprogram szerint a kiszámlázott szolgáltatás 100.000 euró + áfa, ebből lejön az előleg 40.000 euró + áfa, a számla összege 60.000 euró + áfa. 16.200 euró áfaösszegét feltünteti a teljesítésnapi MNB hivatalosan közzétett árfolyamán. Milyen árfolyamon kell könyvelni az árbevételt és az áfát, mivel az előlegfizetési és a teljesítésnapi árfolyam különböző, a végszámlán sem szerepel a 100.000 euró áfájának megfelelő forintösszeg?
Részlet a válaszából: […] ...áfafizetési kötelezettség keletkezésének időpontja egybeesik, amely időpontban az euró MNB által közzétett árfolyama 320 Ft/euró, az előleg fizetésekor pedig 300 Ft/euró volt.Az euróban kapott előleg elszámolása:Az előlegszámla 40.000 euró + áfáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 18.
Kapcsolódó címkék:  

Beruházáshoz előleg vagy kölcsön

Kérdés: Cégünk üzemcsarnok-bővítést szeretne megvalósítani, melynek az értéke mintegy 200 millió forint. A megrendelő a beruházás megvalósításához azzal járulna hozzá, hogy a beruházási érték 50%-át biztosítaná részünkre a kivitelezés előtt, amely összeg a jövőben realizálódó bérmunkadíjból kerülne kompenzálásra az időszaki elszámolások alapján kiállított számlák értékéből 36 hónap alatt. A megrendelő részéről rendelkezésünkre bocsátani kívánt pénzeszköz adójogilag kölcsönnek vagy előlegnek minősül? Milyen adófizetési kötelezettség terheli? Hogyan történjen a számlázás? Az időszaki számlák milyen adatokat tartalmazzanak? Ha a fenti összeget előlegnek tekintjük, számvitelileg a bevétel arányos részét elhatárolhatjuk-e a következő évekre?
Részlet a válaszából: […] ...megrendelő a beruházás megvalósítását azzal kívánja elősegíteni, hogy a beruházási munka ellenértékének mintegy 50 százalékát megelőlegezi, tehát előleget ad, amelyet a kérdező cégnél kapott előlegként kell kimutatni (T 384 - K 453), és majd a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék:  

Adott-kapott előleg elszámolása

Kérdés: Kérem, ismertessék az adott-kapott előlegek elszámolását, kitérve annak minden lépésére (a pénz átutalása, az előlegszámla kiállítása, számla az értékesítésről, az előleg beszámítása stb.), ha az előleg forintban van, illetve ha devizában. Kérem, ez utóbbi esetben az árfolyam használatára is térjenek ki!
Részlet a válaszából: […] ...megelőzően az ellenérték teljes összegében vagy annak meghatározott hányadában, a szerződésben meghatározott időpontban előleget fizet (utal át) az eladónak, a szolgáltatást nyújtónak a bankszámlájára.A vevő ad tehát előleget, az eladó pedig kap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 31.
Kapcsolódó címkék:  

Előreutalás vagy előleg

Kérdés: Könyvelőként egyre többször látom, hogy a számlára fizetési feltételként azt írják rá, hogy "előreutalás". A kiállított számla teljesítési dátuma és kelte későbbre esik, mint az átutalt összeg. Vagyis a banki teljesítés előbb történt meg, mint a számla kiállítása. Véleményem szerint ilyenkor előlegszámlát kell kiállítani, majd későbbi időpontban lehet számlázni a szolgáltatást vagy terméket az előleg beszámításával. Kérem állásfoglalásukat abban, hogy elfogadható-e a fent leírtak alapján az ilyen formában, előreutalás megnevezéssel kiállított számla!
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. az 59. §-ában meghatározott előlegfizetéshez kapcsol különös szabályként adófizetési pontot, és rendel számlakiállítási kötelezettséget. Az áfa rendszerében előlegről csak abban az esetben beszélünk, ha a termék beszerzőjét vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 10.
Kapcsolódó címkék:  

Előleg készpénzben

Kérdés: Ügyfelem pénztárgép használatára kötelezett, kiskereskedelmi tevékenységet végez. A termékeket megrendelés alapján szerzi be, amihez a vásárlóktól előleget szokott átvenni. Az előlegről előlegszámlát állít ki, amelyet a pénztárgépben is rögzít a 27%-os forgalmi gyűjtőben. Az áru megérkezésekor a vevő a fennmaradó részt is kifizeti, ügyfelem a pénztárgépbe a fizetendő előlegen felüli részt üti a 27%-os gyűjtőbe. Ugyanekkor kiállít egy készpénzes számlát is a vevő részére, amelyen a fizetendő végösszeg megegyezik a pénztárgépes nyugta összegével. A problémám abból adódott, hogy egy vásárló átutalással fizetett előleget, de a végszámla már készpénzes volt. A pénztárgépbe beütött végszámlánál nem derült ki számomra, hogy ott előleg-visszavonásra került sor. A nyitott előlegre rákérdeztem, válaszként azt kaptam, sok készpénzes előleg, illetve készpénzben fizetett végszámla van, csak ez a könyvelésben nem derült ki.
Részlet a válaszából: […] ...mivel a pénztárba olyan tételt is könyvelne a végszámla alapján, amely készpénzben nem realizálódik: teljes érték: T 3811 - K 91, 467, előleg T 453 - K 3811, és vegyesen az áfa visszavétele: T 467 - K techn. számla.A kérdésben megfogalmazottak alapján számunkra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 15.
Kapcsolódó címkék:  

Fizetett előleg figyelembevétele a számlánál

Kérdés: Ügyfelünk a tőle vásárolt áru ellenértékének 100%-át kérte előlegként, melyről az Áfa-tv. szerint előlegszámlát állított ki. Az ügylet teljesítésekor az áru ellenértéke kevesebb lett, mint a fizetett előleg értéke. Ügyfelünknek ki kell-e állítani számlát, vagy számlával egy tekintet alá eső okiratot az előleg különbözetéről, vagy elegendő-e, ha visszautalja a különbözetet?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 59. § (1) bekezdése a teljesítést megel ő z ő en ellenértékbe beszámítható vagyoni el ő ny juttatását (el ő leg) önálló adóztatandó tényállásként definiálja, vagyis ez esetben az adófizetési (és számlakiállítási) kötelezettséget nem az alapügylet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 3.
Kapcsolódó címke:

Szolgáltatással nem ellentételezett előleg

Kérdés: A kft.-nél előlegszámlákat állítanak ki a szolgáltatáshoz, majd a munkák befejeztével elszámolnak. A mostani elszámoláskor úgy alakult, hogy több lett az előleg, helyesbíteni kellett. Van, amelyek nem teljesültek, azokat sztornírozták, illetve helyesbítő számlával javították. Ezeket nem utalták vissza. Lehetséges-e, hogy az előlegszámlák helyesbítéseit kompenzálással rendezzék, vagy a következő elszámoláskor beszámítsák? Nem probléma az, hogy nem utalták vissza a bankszámlára?
Részlet a válaszából: […] ...probléma, hogy a pénzátutalással teljesített előleg számláját nem lehet a kérdésben leírtak szerint sem sztornírozni, sem helyesbíteni helyesbítő számlával. A helyesbítő számlát ugyanis csak akkor lehet kiállítani, és annak kell kiállítania, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
6