Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott eltulajdonított eszközök tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kiállított személygépkocsi eltulajdonítása

Kérdés: Az autókereskedő céghez a beszállítója egy nagy értékű, új személygépkocsit helyezett ki, mint "kiállítási többletautót". A számlázás ekkor még nem történt meg. A személygépkocsit - annak ellenére, hogy állandó őrzés alatt állt - ellopták. A lopást követően a beszállító az ellopott személygépkocsiról áfás számlát állított ki az autókereskedő részére. Helyesen járt el? (A kérdező több kérdést is feltett, azokra a válaszban utalunk, az ismétlések elkerülése érdekében.)
Részlet a válaszból: […]vagyontárgyért. Ezért ha azt ellopták, a személygépkocsi tulajdonosának a kárát meg kell térítenie, a különmegállapodásban szabályozott módon felmerült őrzési költségek levonásával.Az előbbiekből már következik a kérdésekre a válasz.A beszállító nem járt el helyesen, amikor a lopást követően számlát állított ki a gépkocsi értékesítéséről. (Nem lehet eladni azt a személygépkocsit, ami nincs!)A beszállító tulajdonát képező személygépkocsit lopták el, tehát a beszállítónak tényleges kára keletkezett (az ellopott személygépkocsi bekerülési értékét egyéb ráfordításként kell elszámolnia). A felelős őrzés szabályaira hivatkozva kérheti - maximum - ezen kára megtérítését az autókereskedőtől. Az okozott kár megtérítését azonban számlázni nem kell, arról elegendő - a különmegállapodásra hivatkozással - egy felszólító levél, a megtérítés összegével és határidejével.Kártalanításról konkrét kár esetében nem lehet beszélni. Áfával számlázott kártalanítás - az adott esetben - nehezen képzelhető el, hiszen az ellopott személygépkocsit a beszállító nem vállalkozási tevékenysége során hasznosította.Az előbbiektől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5661

2. találat: Ellopott személygépkocsi kivezetése

Kérdés: Társas vállalkozás pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsiját 2009-ben ellopták. A rendőrségi jegyzőkönyvet felvették, az eljárás ismeretlen tettes ellen folyamatban van. A lízingbe adó számára a továbbiakban is fizetni kell a lízingdíjat, mivel az ügy még nem zárult le. A gépjárművet 2011 májusában vonták ki a forgalomból. A gépjármű eddig a tárgyi eszközök között szerepelt. Mi a szabályszerű könyvelés a fentiek alapján?
Részlet a válaszból: […]függetlenül attól, hogy a forgalomból csak 2011 májusában vonták ki. Mit kellett volna tenni? Amikor a társaság vezetése tudomására jutott, hogy a személygépkocsit ellopták, annak a könyv szerinti értékét terven felüli értékcsökkenésként kellett volna elszámolni [Szt. 53. §-a (1) bekezdésének b) pontja], a terven felüli értékcsökkenés egyéb ráfordításkénti elszámolása (T 8664 - K 148) után a könyvekből ki kellett volna vezetni (T 148, 149 - K 142), legkésőbb a 2009. évi könyvviteli zárást megelőzően. Mivel ezt - a kérdés szerint - azóta sem tették meg, 2011-ben önellenőrzés keretében a 2009. évet (ha a 2010-2011. években terv szerinti értékcsökkenési leírást elszámoltak, akkor a 2010. évet is) módosítani kell. A módosítás során változik az adott év adózás előtti eredménye, ezért a 2009-2010. év társaságiadó-bevallását is módosítani kell. A pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsi könyv szerinti értékének a kivezetése független attól, hogy a rendőrségi eljárás még folyamatban van, továbbá a lízingbe vevő változatlanul[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5296

3. találat: Betörésből származó kár elszámolása

Kérdés: Szja-tv. hatálya alá tartozó kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó üzletében betörés történt. Az alkatrészek egy részét elvitték, melynek beszerzése lekönyvelésre került, az áfabevallásban is szerepelt. A vállalkozónak biztosítása nem volt. Az eltulajdonított anyagok beszerzési értéke könyvelendő-e, vagy az év végi leltár elkészítésénél kell figyelembe venni a kár összegét?
Részlet a válaszból: […]a magánszemély az 50 ezer forintot meg nem haladó készletet selejtezheti, amelyről nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás tartalmazza: - a selejtezés időpontját, - a készlet megnevezését, - a selejtezés okát, - a kiselejtezett készlet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3035
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Betörés során eltulajdonított eszközök

Kérdés: Egy társaság székhelyére betörtek, és 1 millió forint készpénzt, valamint tárgyi eszközöket (pl. videót) elloptak. A készpénz nem volt bezárva a páncélszekrénybe, a cégnek nem volt vagyonbiztosítása. Hogyan kell elszámolni a hiányzó készpénzt és tárgyi eszközöket? Keletkezik-e társaságiadó-alapot növelő tétel?
Részlet a válaszból: […]értékcsökkenésként. A Tao-tv. előírása szerint [8. § (1) bekezdésének d) pontja és 3. számú melléklet A) fejezet 5. pontja] nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül a hiányzó eszköz (pl. a pénz) könyv szerinti értéke (immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értéke), ha egyértelműen megállapítható, hogy a hiány (különös tekintettel az eszköz fizikai jellemzőire, értékére, a tárolás körülményeire) megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, vagy ha az adózó - az ésszerű gazdálkodás követelményeit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 647
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Eltulajdonított eszköz elszámolása

Kérdés: A kft. korábban vásárolt személygépkocsijából 2001 januárjában kilopták az autórádiót. Hogyan kell ezt elszámolni? Milyen társaságiadó-vonzattal kell számolni?
Részlet a válaszból: […]beépíthetők úgy, hogy az eszközből bármikor kiszerelhetők), az adott eszköz rendeltetésszerű használatához nem feltétlenül szükségesek, nem lehet annak az eszköznek az értékében figyelembe venni, amelyre azt felszerelték. Ebből viszont az következik, hogy az ilyen eszközt különálló eszköznek kell minősíteni. A leírtak alapján a személygépkocsi bekerülési értéke nem tartalmazhatja az autórádió bekerülési értékét, az autórádiót a tárgyi eszközök között külön eszközként kellett állományba venni, ennek megfelelően az amortizációt is külön kellett meghatározni. Amennyiben az autórádiót ellopták, akkor hiányzik a tárgyi eszköz, az autórádió nettó értékét az új Szt. 81. §-a (3) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 37