Szállítás közben eltűnt termék

Kérdés: Gazdasági társaság 2000 euró értékben terméket értékesít partnerének. A szállítás során a 2000 euró értékből 1500 euró értékű eltűnt, csak 500 euró értékű termék érkezett meg. Az 1500 euró értékű kárt a fuvarozó partner megtérítette. Helyes-e az az elszámolás, hogy az eredeti 2000 euró értékű számlát 500 euróra helyesbítjük (hiszen csak ennyi érkezett meg ténylegesen), az 1500 euró értékű terméket pedig elszámoljuk a 86-os számlacsoportban a hiányzó, megsemmisült készletek között, amelyet ellentételez a szállítmányozó cég által adott (a 96-os számlacsoportban elszámolt) támogatás? Esetleg a külföldi partner felé kiállított 2000 euró értékű számlát változatlanul kell hagyni (hiszen tőlünk szállítólevélen ennyi lett kivételezve), és a meg nem térített 1500 eurót le kell írni az eredeti számlából a 86-os számlacsoportban?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felvetett problémára adott megoldásokkal alapvetően nem lehet egyetérteni. A számviteli elszámolás meghamisításával nem szabad az ismeretlen okból való eltűnést leplezni, hiszen az lehet lopás is, de lehet eltulajdonítás is. Ezért alapvetően a következők szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Környezetvédelmi díj elszámolása

Kérdés: 2012. 01. 01-jétől jelentősen megváltozott a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályozás. Ehhez kapcsolódóan kérném a termékdíj könyvelését (kontírozással) és annak időpontját ismertetni.
Részlet a válaszából: […]  A választ a kérdező által feltett kérdések sorrendjében akövetkezőkben mutatjuk be:Az általános szabályt kell alkalmazni a környezetvédelmitermékdíj esetében is:– ha az a beszerzéshez kapcsolódik, akkor az Szt. 47. §-a(2) bekezdésének d) pontja alapján az eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Környezetvédelmi termékdíj elszámolása

Kérdés: A számlában külön tételben feltüntetett termékdíjat hogyan kell elszámolni? Tevékenységünkhöz hígítót szerzünk be, amit festéshez használunk. A hígítót anyagköltségként számoljuk el. A termékdíj része a beszerzési árnak?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése szerint az eszközök bekerülési értékébe tartoznak az eszközök beszerzéséhez kapcsolódó adók és adójellegű tételek. A termékdíj az adójellegű tételek közé sorolandó. Mivel a hígító beszerzéséhez szorosan kapcsolódik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 29.

MNB-árfolyamok használata

Kérdés: Fel kell-e tüntetni – belföldiek egymás közötti kapcsolatában – a számlán a számla kiállítójának az általa alkalmazott MNB-árfolyamot, vagy elvárható a vevőtől, hogy a dátum alapján képes legyen az MNB-árfolyam megkeresésére? A vevőnk azt kéri, hogy a szállítólevélen is tüntessük fel az alkalmazott árfolyamot. Ez azonban sok esetben lehetetlen, hiszen a szállítólevél kiállításakor még nem ismert az aznapi árfolyam. Nem lesz abból probléma, ha az előző napi – már ismert – árfolyamot alkalmazzuk a szállítólevélben és a számlán is?
Részlet a válaszából: […] A devizaliberalizáció eredményeként valóban van arra lehetőség, hogy a belföldiek egymás közötti kapcsolatukban az adásvételre kerülő termék árát, a szolgáltatásnyújtás, a vállalkozási tevékenység stb. ellenértékét devizában határozzák meg, az ellenértéket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.