Energiaadó, rendszerhasználati díj elszámolása

Kérdés: Termelőtevékenységet folytató vállalkozás főként a gépek működtetéséhez igénybe vett villamos­energia-szolgáltatás számlájában szereplő energiaadó, rendszerhasználati díjak és támogatás címén kiszámlázott "pénzeszközök", és az üzemcsarnok, valamint az irodák fűtéséhez igénybe vett gázszolgáltatási számlában szereplő biztonsági készletezési díj és az energiaadó helyes könyvviteli elszámolását kéri.
Részlet a válaszából: […] ...energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 3. §-a meghatározza, hogy kinek kell energiaadót fizetnie, a 4. § az adó alapját, az 5. § az adófizetési kötelezettséget. Az energia-végfelhasználók jellemzően nem tartoznak az energiaadó adóalanyai közé. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 4.
Kapcsolódó címkék:  

Számlában energiaadó, importkorrekciós tényező

Kérdés: Gázforgalmazó cégek vevőszámláiban megjelenő importkorrekciós tényezőt árbevételként, bevételként vagy kötelezettségként kell könyvelni? Mikor keletkezik a gázforgalmazó cég energiaadó-kötelezettsége? A tényleges teljesítési időszakban vagy a számlán feltüntetett teljesítési idő szerint, amely ugyanaz, mint az áfafizetési kötelezettségének az időpontja? A 2010. januári teljesítési idejű, 2009. december időszakra elszámolt energiaadó mértékét a 2009. évi vagy a 2010. évi adómértékkel kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...kell kimutatni, függetlenülattól, hogy annak a pénzügyi rendezése mikor történik meg (könyvelési tétel: T311 - K 479). Az energiaadórólszóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése szabályozza, hogymikor kell energiaadót fizetni. Például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 4.
Kapcsolódó címke:

Energiaadó visszaigénylése

Kérdés: A társaság hő- és villamos energiát termel, amelyhez villamos és gázenergiát vásárol. Nem alanya az energiaadónak. Utólag azonban kiderült, hogy a vásárolt energia után felszámított energiaadót visszaigényelheti a VPOP-től. Több évet érint az adó visszaigénylése, és jelentős összegű. Az energiaadó kiutalása 2009-ben megtörtént, és a 2004-2008. éveket érinti. Kell-e emiatt önellenőrizni a korábbi évek társaságiadó-bevallását, illetve a beszámolókat?
Részlet a válaszából: […] ...energiaadóról a 2003. évi LXXXVIII. törvény rendelkezett.A törvény 3. §-a (1) kezdésének a) pontja alapján adót kell fizetni, ha aközüzemi szolgáltató közüzemi fogyasztónak - a lakossági fogyasztó kivételével- földgázt értékesít. Ez esetben az adó alanya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 15.
Kapcsolódó címke:

Energiaadó továbbszámlázása

Kérdés: Társaságunk távhőtermelő, melegvíz-szolgáltatást végző kft., amely a lakosságnak szolgáltatott hő előállítására energiát használ fel. Ugyanakkor a társaság hőszolgáltatási szerződést kötött egy másik céggel, amelyben az vállalja, hogy az általa üzemeltetett hőrendszer működtetéséhez (keringetéséhez) szükséges villamos energia mindenkori hatósági árát fizeti meg. A szerződés értelmében a hőenergiát szolgáltató cég az üzemeltetéshez szükséges villamos energiát az áramszolgáltatótól cégünkön keresztül vásárolja meg. A fent említett cég által felhasznált villamos energia mennyisége után jogosultak vagyunk-e az energiaadót továbbszámlázni?
Részlet a válaszából: […] ...Enad-tv. 3. §-a szerint a kérdező cég nem tartozik azonszervezetek közé, amelyek az energiaadó fizetésére kötelezettek. A távhőtermelőkft. nem minősül sem közüzemi szolgáltatónak, sem energiakereskedőnek. Így mintközüzemi fogyasztó nem tartozik az energiaadót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.

Energiaadó továbbszámlázása

Kérdés: Jogosult-e a cég a továbbszámlázott villamos energia mennyisége után az energiaadót is továbbszámlázni? A villamosenergia-felhasználás cégünk árammérőjén keresztül történik, érvényes szerződés alapján.
Részlet a válaszából: […] ...aki (amely) a közüzemi szolgáltatótól, közüzemi szerződés alapján vásárol energiát, így cégük is - nem tartozik az energiaadót a költségvetésbe befizető szervezetek közé. Ebből következően nem minősül az energia értékesítését végző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 11.
Kapcsolódó címkék:    

Energiaadó elszámolása

Kérdés: A számlázott energiaadót költségként vagy egyéb ráfordításként kell-e elszámolni? Mi a helyes könyvelés az energiakereskedőnél, illetve a közüzemi fogyasztónál?
Részlet a válaszából: […] ...a közüzemi szolgáltató a közüzemi fogyasztónak energiát értékesít, akkor a közüzemi szolgáltatónak az Enad-tv. 3. §-a alapján energiaadót kell fizetnie. Az adófizetési kötelezettség az Áfa-tv. szerinti teljesítés időpontjában keletkezik, bizonylata az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 1.
Kapcsolódó címke:

Energiaadó a számlában

Kérdés: Az ELMŰ a számlán "szövegesen figyelmeztet", hogy az energiaadót a számlán elkülönítetten jeleníti meg, amely összeg növeli az áfa alapját. Adót adóztatnak? Helyesen tájékoztatott az ELMŰ?
Részlet a válaszából: […] ...Az adót tehát nem a közüzemi fogyasztónak kell megfizetnie, hanem az energiát szolgáltatónak. Az energiát szolgáltatónál ezen energiaadóra fedezetet az árbevételnek kell biztosítania. Nem az energiaadó mint adó fogyasztóra történő áthárításáról van szó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 10.
Kapcsolódó címkék:  

Visszaigényelt energiaadó elszámolása

Kérdés: Közüzemi szolgáltató energiaértékesítése után energiaadót számláz ki a közüzemi fogyasztók részére. Meghatározott esetekben az adózó a beszállítója részéről kiterhelt energiaadó egy részét visszaigényelheti, illetve ezzel az összeggel a befizetendő adóját csökkentheti. Hogyan kell a közüzemi szolgáltató nyilvántartásaiban az erőmű által számlázott energiaadót, a fogyasztók felé áthárított adót, illetve az erőmű által kiterhelt adó levonásba helyezhető összegét könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...annyit, hogy a közüzemi szolgáltató nem energiaadót számláz a fogyasztó felé, hanem az energiaadó címén elszámolt ráfordítás fedezetét tünteti fel a számlában, amelyet árbevételként kell elszámolnia.A közüzemi szolgáltató energiát vásárol az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 10.
Kapcsolódó címke: