Energiaadó, rendszerhasználati díj elszámolása

Kérdés: Termelőtevékenységet folytató vállalkozás főként a gépek működtetéséhez igénybe vett villamos­energia-szolgáltatás számlájában szereplő energiaadó, rendszerhasználati díjak és támogatás címén kiszámlázott "pénzeszközök", és az üzemcsarnok, valamint az irodák fűtéséhez igénybe vett gázszolgáltatási számlában szereplő biztonsági készletezési díj és az energiaadó helyes könyvviteli elszámolását kéri.
Részlet a válaszából: […] ...energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 3. §-a meghatározza, hogy kinek kell energiaadót fizetnie, a 4. § az adó alapját, az 5. § az adófizetési kötelezettséget. Az energia-végfelhasználók jellemzően nem tartoznak az energiaadó adóalanyai közé. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 4.

Gázdíjszámlákon felszámított járulékos tételek

Kérdés: A gázszolgáltató két számlát állít ki havonta (egy teljesítménydíj-számlát, valamint egy havidíj-számlát). A számlákon különböző járulékos költségeket számláznak: pl. molekuladíj, szállítási forgalmi díj, elosztási forgalmi díj, importkorrekciós tényező, energiaadó. Az energiaadót az 529. számlára könyveltük, a többit az 511. anyagköltségszámlára. Helyesen tettük?
Részlet a válaszából: […] ...ilyen tétel az alapdíj), akkor azt az igénybe vett szolgáltatásokköltségei között kell könyvelni. Előfordulhat az, hogy az energiaadó áthárításanem a gázfogyasztás mennyisége arányában történik, ez esetben azt az egyébráfordítások között kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 20.

Áramdíj költségkénti elszámolása

Kérdés: A 4625. számú kérdésre adott válaszuk alapján az áramdíjszámlákon feltüntetett díjaknak csak egy része anyagköltség. Ezzel szemben a 2833., a 3708., a 3893. és a 4255. kérdésekre adott válaszok alapján az eszköz bekerülési értékének részei az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek is. Kérem a 4625. számú kérdésre adott válasz pontosítását az előbbiek alapján!
Részlet a válaszából: […] ...azon díjakat,fizetendő összegeket, amelyeket a fogyasztás mennyisége arányában határoznakmeg (például az elosztói alapdíj vagy az energiaadó), azokat nem lehet azáramdíj részének tekinteni, ezek összegét mint igénybe vett szolgáltatásokköltségeit kell kimutatni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.

Áramdíj a helyi iparűzési adónál

Kérdés: A közüzemi szolgáltató által kiállított számlában egyéb tételként feltüntetett szolgáltatás (például rendszerhasználati díj, energiaadó) a közüzemi díj része vagy igénybe vett szolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] ...díjakat, fizetendő összegeket, amelyeket nem a fogyasztásmennyisége ará­nyá­ban határoznak meg (például az elosztói alapdíj vagy azenergiaadó), azokat nem lehet az áramdíj részének tekinteni, ezek összegét mintigénybe vett szolgáltatások költségeit kell kimutatni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 24.

Számlában energiaadó, importkorrekciós tényező

Kérdés: Gázforgalmazó cégek vevőszámláiban megjelenő importkorrekciós tényezőt árbevételként, bevételként vagy kötelezettségként kell könyvelni? Mikor keletkezik a gázforgalmazó cég energiaadó-kötelezettsége? A tényleges teljesítési időszakban vagy a számlán feltüntetett teljesítési idő szerint, amely ugyanaz, mint az áfafizetési kötelezettségének az időpontja? A 2010. januári teljesítési idejű, 2009. december időszakra elszámolt energiaadó mértékét a 2009. évi vagy a 2010. évi adómértékkel kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...kell kimutatni, függetlenülattól, hogy annak a pénzügyi rendezése mikor történik meg (könyvelési tétel: T311 – K 479). Az energiaadórólszóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése szabályozza, hogymikor kell energiaadót fizetni. Például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 4.

Energiaadó visszaigénylése

Kérdés: A társaság hő- és villamos energiát termel, amelyhez villamos és gázenergiát vásárol. Nem alanya az energiaadónak. Utólag azonban kiderült, hogy a vásárolt energia után felszámított energiaadót visszaigényelheti a VPOP-től. Több évet érint az adó visszaigénylése, és jelentős összegű. Az energiaadó kiutalása 2009-ben megtörtént, és a 2004-2008. éveket érinti. Kell-e emiatt önellenőrizni a korábbi évek társaságiadó-bevallását, illetve a beszámolókat?
Részlet a válaszából: […] ...energiaadóról a 2003. évi LXXXVIII. törvény rendelkezett.A törvény 3. §-a (1) kezdésének a) pontja alapján adót kell fizetni, ha aközüzemi szolgáltató közüzemi fogyasztónak – a lakossági fogyasztó kivételével– földgázt értékesít. Ez esetben az adó alanya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 15.

Miből áll az áramdíj?

Kérdés: Az új piaci szereplők megjelenésével az áramfogyasztáshoz kötődően három cég is számlázhat "áramot". Az egyik magát az áramhasználat rendszerhasználati díját, a másik a szállított villamos energia díját "megspékelve" energiaadóval és a szénipari szerkezetátalakítási támogatás összegével, a harmadik energiaügynöki vállalkozói díjat számláz. Mindegyik a kW-ot tekinti elszámolási mennyiségi egységnek. Ezek mindegyike könyvelhető anyagköltségnek, mint az energia (az áram) költsége?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ a fogyasztó szempontjából adjuk meg. Afogyasztó áramot (elektromos energiát) vásárol, amelyet anyagköltségként kellelszámolni. Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése alapján az eszköz bekerülésiértékének részei az eszköz megszerzése érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 13.

Energiaadó továbbszámlázása

Kérdés: Társaságunk távhőtermelő, melegvíz-szolgáltatást végző kft., amely a lakosságnak szolgáltatott hő előállítására energiát használ fel. Ugyanakkor a társaság hőszolgáltatási szerződést kötött egy másik céggel, amelyben az vállalja, hogy az általa üzemeltetett hőrendszer működtetéséhez (keringetéséhez) szükséges villamos energia mindenkori hatósági árát fizeti meg. A szerződés értelmében a hőenergiát szolgáltató cég az üzemeltetéshez szükséges villamos energiát az áramszolgáltatótól cégünkön keresztül vásárolja meg. A fent említett cég által felhasznált villamos energia mennyisége után jogosultak vagyunk-e az energiaadót továbbszámlázni?
Részlet a válaszából: […] ...Enad-tv. 3. §-a szerint a kérdező cég nem tartozik azonszervezetek közé, amelyek az energiaadó fizetésére kötelezettek. A távhőtermelőkft. nem minősül sem közüzemi szolgáltatónak, sem energiakereskedőnek. Így mintközüzemi fogyasztó nem tartozik az energiaadót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.

Energiaadó továbbszámlázása

Kérdés: Jogosult-e a cég a továbbszámlázott villamos energia mennyisége után az energiaadót is továbbszámlázni? A villamosenergia-felhasználás cégünk árammérőjén keresztül történik, érvényes szerződés alapján.
Részlet a válaszából: […] ...aki (amely) a közüzemi szolgáltatótól, közüzemi szerződés alapján vásárol energiát, így cégük is – nem tartozik az energiaadót a költségvetésbe befizető szervezetek közé. Ebből következően nem minősül az energia értékesítését végző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 11.

Energiaadó elszámolása

Kérdés: A számlázott energiaadót költségként vagy egyéb ráfordításként kell-e elszámolni? Mi a helyes könyvelés az energiakereskedőnél, illetve a közüzemi fogyasztónál?
Részlet a válaszából: […] ...a közüzemi szolgáltató a közüzemi fogyasztónak energiát értékesít, akkor a közüzemi szolgáltatónak az Enad-tv. 3. §-a alapján energiaadót kell fizetnie. Az adófizetési kötelezettség az Áfa-tv. szerinti teljesítés időpontjában keletkezik, bizonylata az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 1.
1
2