Házipénztár-kezelés szabályai

Kérdés: A házipénztár kezelését, valamint az elszámolásra kiadott előleg szabályait milyen jogszabályok írják elő? Rutinszerűen tudjuk, hogy elszámolási előleget csak akkor vehet fel valaki, ha az előzővel már elszámolt, de ez a szabály milyen jogszabályon alapul? Mi szabályozza a pénztárosok, a pénztár-helyettesítések, pénztárellenőrzések módját? Természetesen a belső szabályaink, de milyen ide vonatkozó jogszabályok vannak? Ismert, hogy az Szja-tv. szabályozza a 30 napon belül el nem számolt elszámolási előleg kamatkötelezettségét, vagy jogszabályban rögzített a készpénzes fizetés felső határa, de milyen egyéb jogszabályok vonatkoznak ezekre a területekre?
Részlet a válaszából: […] A kérdést olvasva, úgy tűnik, mintha azt még 1990 előtt fogalmazták volna meg, amikor általános volt az a követelmény, hogy a részletkérdésekre is jogszabály, de legalább minisztérium által kiadott közlemény tartalmazzon kötelező előírást. Ez azonban már a régmúlt. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 26.

Tevékenység szüneteltetése társaságnál

Kérdés: Egy katás bt. ideiglenesen szüneteltetheti-e a tevékenységét? A bt.-t több mint 20 éve a jelenlegi tagok, azaz az eredeti tulajdonosok alapították.
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos jogszabályok a társaságok tevékenységének szüneteltetésével kapcsolatos rendelkezéseket nem tartalmaznak. (A 2009. évi CXV. törvény 18. §-a – jellegéből következően – csak arról rendelkezik, hogy az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 30.

Kapcsolt vállalkozások egymásnak végzett munkái

Kérdés: Az "A", "B", "C" és "D" kft. tulajdonosai ugyanazon magánszemélyek. Az "A" kft. bérel egy ingatlant "D" kft.-től. Ezen építési engedélyhez kötött tevékenységet (épületátalakítást) végeznek, amelyet "B" kft. végez el alvállalkozók bevonásával. A "B" kft.-ben hogyan kell a beruházás költségeit elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre közvetlenül adandó válasz egyszerű, a "B" kft. azalvállalkozók által elvégzett munkák számlázott költségeit az igénybe vettszolgáltatások költségei között számolja el, és amikor a tevékenységet azalvállalkozók befejezték, akkor számlázza azt le "B" kft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 11.

Adóalany-e az előtársaság?

Kérdés: Az Áfa-tv. szempontjából adóalanynak minősül-e az a gazdasági társaság (bt.), amely hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván végezni, és a cégbírósághoz benyújtotta a bejegyzési kérelmét? Jogosult-e az üzlet kialakításához, az árukészlet beszerzésének előzetesen felszámított áfáját visszaigényelni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. szempontjából önmagában az a tény, hogy a tevékenység hatósági engedélyhez kötött, az adóalanyiságot nem befolyásolja. Adóalanynak minősül tehát a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet folytató vállalkozás, ha az adókötelezettségét az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 5.

Engedélyhez kötött tevékenység felfüggesztése (eva)

Kérdés: Az Eva-tv. szerint nem választhatják az evát olyan adóalanyok, akik a PSZÁF engedélyéhez kötött tevékenységet folytatnak. Amennyiben a cég már nem folytat ilyen tevékenységet, de a vállalkozás korábbi szolgáltatásai miatt az engedélyköteles tevékenység szerepel a társasági szerződésben, kell-e a társasági szerződést módosítani, az engedélyt visszaadni az eva választhatóságához, vagy elegendő-e az, ha a cégnek nincsenek ilyen tartalmú kimenő számlái, azaz jelenleg nem végez ilyen szolgáltatást?
Részlet a válaszából: […] A választás feltételei között az szerepel, hogy az adózó az adóalanyiság időszaka alatt nem folytathat olyan tevékenységet, amelyhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye, vagy az e szervhez való bejelentés szükséges.A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 9.