Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott engedmény termékben tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Engedmény árban, áruban

Kérdés: Társaságunk több gyártótól vásárol árut. Üzletpolitikai célból a szállítók különféle engedményt adnak. Előfordul, hogy a szállító az árut nulla forint értékben adja, azért, hogy alacsonyabb értéken értékesítsük. Áruban adott engedmény: 1000 db beszerzés: 800 db piaci értéken, 200 db nulla áron. A szállító minden eladásról számlát állít ki, így a nulla forint értékű átadásról is, csak ebben a számlában ugyanannyi az engedmény összege, mint az áru ellenértéke. A másik esetben az áru értéke nem nulla, hanem egy forint. A szállító ez esetben is számlát állít ki, engedmény nélkül, 1 Ft-os áron. Hogyan kell ezen beszerzéseket könyvelni? Milyen értéken kell a mérlegben kimutatni a december 29-én raktárba beérkezett 0, illetve 1 Ft értékkel számlázott árukat, amelyeket csak jövőre értékesítenek? A társaság FIFO-módszerrel számolja el a készleteit.
Részlet a válaszból: […]kevesebb adózás előtti eredményt mutatott ki. Természetesen 2014-ben pedig több lesz az adózás előtti eredménye, mintha a készletekről - a beszerzések sajátosságaihoz igazodó - a számviteli előírásokat kielégítő nyilvántartást vezetett volna.Célszerűnek az látszik, ha a kérdés szerinti készletekről a nyilvántartást átlagos (súlyozott) bekerülési értéken vezetik, vagy elszámolóáras nyilvántartást vezetnek.Nem kell rosszindulatot feltételezni arról, aki a nulla értéken történő számlázást térítés nélküli átadásnak minősíti, és utólag a 27 százalékos áfát megfizetteti.Ha a szállító üzletpolitikai célból az árengedményt úgy adja, hogy az árut 0 Ft értéken adja, akkor ez egyértelműen térítés nélküli átadás-átvétel, amelyet piaci értéken kell készletre venni, a rendkívüli bevételekkel szemben. (A térítés nélküli átadást viszont áfafizetési kötelezettség terheli!)Ha ugyanazon számlában 800 db piaci áron, 200 db nulla értéken akar a szállító eladni, akkor ezt ne tegye! Helyette számlázzon 1000 db-ot piaci értéken, és a számlában adjon a 200 db piaci értékének megfelelő összegben engedményt. Ez esetben az 1000 db beszerzési értéke 800 db piaci értékével fog megegyezni. (A FIFO-módszer alkalmazása mellett ez azt jelenti, hogy költségként a korábbinak fajlagosan csak a 80%-a jelenik meg!) A kérdés szerint a szállító a 200 db nulla forint értékű tételről külön számlát ad, ahol az engedmény megegyezik az ellenértékkel (ezért nulla a számlaérték). Ez egyértelművé teszi a térítés nélküli átadást-átvételt.Nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6219
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Termékben adott engedmény

Kérdés: Gumiabroncsok és keréktárcsák nagykereskedelmével foglalkozó társaság kérdezi, hogy az alábbi, értékesítéshez kapcsolódó, termékben adott kedvezmények miként számolhatók el? Minden 40 db-os előrendelés mellé 1 db felnipróbáló állványt, előrendelő partnereinknek minden elő­rendelt garnitúra könnyűfém keréktárcsa mellé 1 flakon felnitisztító sprayt biztosítunk. Minimum 12 db új modell előrendelése esetén további ajándékot adunk. Milyen lehetőségek vannak a számlán való elszámolás esetén? Ha csak a számlázás után tudjuk vevőinknek átadni, akkor mi az elszámolás módja? Az egyes esetekben milyen adózási kérdések merülnek fel?
Részlet a válaszból: […]vásárlással egyidejűleg, illetve azt követően adják át a partnerek részére. A kérdésben leírtakból egyértelműen következik, hogy az adott esetben üzletpolitikai célú árengedményről van szó, amely engedménnyel azonos összegű az adott kedvezmény ára, és ez az árengedmény az árengedmény nyújtójától független féllel kötött és más független fél számára is - azonos feltételek mellett - ésszerűen elérhető, és az árengedmény pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített értéke. Az Áfa-tv. 71. §-ának (2) bekezdése alapján tehát nincs akadálya annak, hogy az előrendelés teljesítésekor a kedvezmény tárgyának megfelelő összegű üzletpolitikai célú árengedményt adjon a nagykereskedelmi társaság, és - természetesen - az engedmény összegében számlázza a kedvezmény tárgyát. A kérdésben szereplő esetek egyikére értelmezve ez a következőket jelenti. Értékesítik a 40 db-os előrendelést, és ezzel egy­idejűleg a partner kap 1 db felnipróbáló állványt. Ez esetben a partner részére kiállított számlának - többek között - tartalmaznia kell: a) a 40 db-os előrendelés ellenértékét + áfát; b) az előrendeléshez kapcsolódó engedmény összegét + áfát (a felnipróbáló állvány ellenértéke + áfa összegében) negatív előjellel; c) a felnipróbáló állvány ellenértékét + áfát; d) a fizetendő összeget + áfát (a-b+c). Az így kiállított számla alapján lehet könyvelni a nagykereskedelmi társaságnál az értékesítés árbevételét, a fizetendő áfát, lehet az eladott eszközök bekerülési értékét az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolni. A számviteli elszámolás megfelel a Tao-tv. előírásainak is, tehát adóalap-korrekció a tétel miatt nincs. Az áfabevallásba is helyes adatok kerülnek, hiszen az Áfa-tv. 71. §-ának előírása szerint jártak el. Az előbbiek során abból indultunk ki, hogy az üzletpolitikai célú árengedményt (a kedvezményezett árut) azon termékek átadásával egyidejűleg érvényesítik, amely termékekhez - az előre meghirdetett módon - kapcsolódik. Előfordulhat azonban az, hogy a kedvezményezett árut csak később, utólag adják át. Az Áfa-tv. 71. §-ának (3) bekezdése erre is ad lehetőséget, és megfelelő számlázással a számviteli elszámolás is jogszerűen korrigálható. Tételezzük fel, hogy a könnyűfém keréktárcsa-garnitúra már megérkezett a nagykerhez,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5461
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Engedmény termék átadásával

Kérdés: Az egyik kereskedelemmel foglalkozó ügyfelem bizonyos áru vásárlásakor a nagykereskedőtől oly módon kap engedményt, hogy az eladó a megvásárolt áruhoz - engedményként - egy másik árut csatol. A nagykereskedő a csatolt áruról is szabályos számlát állít ki azzal a megjegyzéssel, hogy a számla ellenértéke pénzügyi teljesítést nem igényel. Helyes-e az ily módon nyújtott árengedmény? Árengedménynek tekinthető-e a jelen tranzakció? Amennyiben igen, a gazdasági esemény milyen könyvelési tétellel dokumentálandó?
Részlet a válaszból: […]hogy a számla az engedmény összegét is tartalmazza. Ebből következően a nagykereskedőnek nem két számlát kell kiállítania, elegendő, ha egyet állít ki, de azt a kereskedői szándéknak megfelelően. Ennek a számlának - az Áfa-tv.-ben, az Szt.-ben elő­írtakon túlmenően - tartalmaznia kell: - a kérdés szerinti bizonyos áru eladási árát, annak áfáját, - a másik áru áfa nélküli eladási árának megfelelő összegű engedmény összegét és az engedményhez kapcsolódó áfát negatív előjellel, - a csatolt másik áru eladási árát és annak áfáját. Mivel az engedmény összege a csatolt másik áru eladási árával egyezik meg, a fizetendő összeg a bizonyos áru áfát is magában foglaló eladási árával egyezik meg. A vevőnél az előbbiek szerinti számla alapján a bizonyos áru bekerülési értéke az engedménnyel csökkentett vételár lesz, a másik áru bekerülési értéke pedig a másik áru[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4585
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ajándék vagy engedmény?

Kérdés: Cégünk ingatlanforgalmazással foglalkozik. Értékesítési akciót szervezünk. Ennek keretében azon vevőink, akik a szerződéskötéskor kifizetik a vételár 60 százalékát, egy családi wellness-hétvégét kapnak ajándékba. A szolgáltatást a cégcsoport egyik szállodájában lehet igénybe venni, amelyet cégünk kifizet. Elszámolható-e reprezentációként ez az ajándékcsomag? Vagy természetbeni juttatás? Milyen adó- és járulékvonzata van?
Részlet a válaszból: […]személyi jövedelemadót és az 54 százalékkal növelt piaci érték alapján 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni. Mivel a cég ingatlanértékesítéssel foglalkozik, lehet más megoldásban is gondolkodni. Nyilvánvaló, hogy a kérdésben szereplő akciót előre meghirdették (meghirdetik), de nem mindegy, hogy a meghirdetés milyen formában történik. Általánosan elismert, jogszerű gyakorlat a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény. A kérdésben szereplő esetben sem vitatható ennek a jogossága. Annak sincsen akadálya, hogy ezt az engedményt természetben kínálják annak, aki a feltételeket teljesítette. Az előbbiek figyelembevételével célszerűnek látszik, ha az értékesítési akció meghirdetésekor, a feltételeket teljesítő vevők számára az ingatlan eladási árából a családi wellness-hétvége piaci értékének megfelelő összegű engedményt adnak úgy, hogy az engedményt természetben bocsátják a vevők rendelkezésére. Konkrétabban: az ingatlan értékesítéséről kiállított számlán feltüntetik az ingatlan eredeti eladási árát (áfával), a következő sorban az engedmény összegét (áfával), majd ezt követően a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4544
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Termékben adott engedmény

Kérdés: Társaságunk kereskedelmi partnereinek éves vagy eseti megállapodásban rögzített, megrendelt termék mennyiségéhez kötött, de nem feltétlenül ugyanazon termékben adott engedmény számlázása az alábbiak szerint megfelel-e a törvényi előírásoknak? "A" termék 100 db 300 Ft/db 30 000 Ft + 6 000 áfa = 36 000 Ft "B" termék 500 db 352 Ft/db 176 000 Ft + 35 200 áfa = 211 200 Ft "C" termék 60 db 45 Ft/db 2 700 Ft + 540 áfa = 3 240 Ft "C" termék engedménye -2 700 Ft - 540 áfa = -3 240 Ft Fizetendő: 206 000 Ft 41 200 áfa = 247 200 Ft
Részlet a válaszból: […] -461 Ft = -2 768 Ft "C" termék 60 db 45 Ft/db 2 700 Ft + áfa 540 Ft = 3 240 Ft Fizetendő:     206 000 Ft + áfa 41 200 Ft = 247 200 Ft Eseti megállapodás esetén a számviteli, az Áfa-tv.-beli előírásoknak a leírt elszámolás teljes mértékben megfelel. Amennyiben az engedmény nem eseti megállapodáson alapul, hanem az éves (vagy időszaki) forgalom alapján kerül meghatározásra, akkor a forgalommal arányosan utólag, termékben adott engedmény elszámolásának, adózásának szabályait indokolt alkalmazni. Az Szt. alapján a szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott/kapott engedmények szerződés szerinti összegeit az egyéb ráfordítások, illetve az egyéb bevételek között kell elszámolni, amennyiben azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. A számviteli előírások szerint tehát az elszámolás feltétele a pénzügyi rendezés (T 864 - K 384, illetve T 384 - K 964, a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti pénzügyi rendezéskor: T 864 - K 4821, illetve T 3923 - K 964). Felmerülhet a kérdés: a pénzügyi rendezést későbbi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás beszámításával el lehet-e kerülni? A szabályozás feltételezi, hogy az utólag adott/kapott engedmények feltételeit, az engedmény meghatározásának módszerét szerződésben rögzítették. Ezen feltételek között az is szerepelhet, hogy az utólag járó engedmények pénzügyi rendezését az engedmény megállapítása utáni vásárlások fizetendő összegébe beszámítják. Az elszámolási időszak végén a szerződésben rögzített feltételek teljesítését ellenőrzik, írásba foglalják, meghatározzák az engedmény konkrét összegét, és írásban rögzítik, hogy az ezt követően történő vásárlások ellenértékének kiegyenlítésébe az engedmény összegét beszámítják. (Valójában a megrendelt termék mennyiségéhez kötődik az engedmény összege, amelynek ellenében termékértékesítés történik!) Az engedmény megállapítását követő vásárláskor az eladó (az engedményt adó) szabályszerű számlát állít ki az értékesítésről az áfa felszámításával, megállapítva a számla szerinti végösszeget is. A számlán - az írásbeli megállapodásra hivatkozással - külön fel kell tüntetni a fizetendő összeget (a számla végösszegének és a fizetendő összegbe beszámításra kerülő engedménynek a különbözetét) is. Az eladó ezen számla alapján árbevételt, fizetendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3796
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Termékben adott engedmény

Kérdés: A Számviteli Levelek 84. számában az 1734. kérdésben adott válaszban foglalkoztak a termékben adott engedménnyel. Sajnos nem világos számomra a számla kiállításának módja. Ügyfelünk törzsvásárlóinak - bizonyos forgalom elérése után - 1-1 cikket szeretne adni. A számlán szerepeltetni kell a raktárból szállítólevéllel kiadott és térítésmentesen átadott termék értékét is? Az utolsó sorban ezt az értéket mínusz előjellel kell feltüntetni? Vagy elegendő csak külön szövegben közölni a vevővel, hogy az utolsó tétel ingyenes? Ezzel csökkentve a fizetendő összeget?
Részlet a válaszból: […]1-1 cikk forgalmi értéke alapján nincs áfafizetési kötelezettség, ha a térítés nélküli termékátadás feltételeit, például az elérendő forgalom nagyságát a rendszeres értékesítés feltételeit tartalmazó szerződésben előre rögzítették. Ha ez nem történt meg, akkor a térítés nélküli termékátadás általános szabályai szerint kell eljárni, azaz meg kell fizetni az ingyenesen átadott termék forgalmi értéke alapján az áfát. Hogy miként történik ennek a számlázása, arra a számviteli elszámolásra vonatkozó előírások ismertetése során utalunk. A számviteli elszámolást kapcsoljuk a bevezetőben említett esetekhez: A vevő rendszeresen vásárol, és a szerződésben rögzített forgalom elérése után pluszként (térítés nélkül) kap egy olyan terméket, amelyet eddig is vásárolt. Itt két eset lehetséges: Amikor a térítés nélküli termékátadásra sor kerül, a vevő akkor is vásárolt, mondjuk 10 db-ot, és kap egyet ráadásként ingyen. Ez esetben 11 db-ról kell kiállítani a számlát, 11 db ellenértékének megfelelő összeget és áfát feltüntetve, külön soron szerepeltetve negatív előjellel az engedményként adott terméknek csak az ellenértékét és annak az áfáját. Így az eladónál árbevételként a 11 db terméknek az engedménnyel (térítés nélkül átadott termék ellenértékével) csökkentett értékét, a vevőnél pedig a 11 db termék bekerülési értékeként az így csökkentett értéket kell elszámolni. Ha a térítés nélküli átadás a korábbi értékesítéseket követően, azoktól függetlenül történik, akkor a termékben adott engedmény számviteli elszámolása történhet az eladó által kiállított sztornószámla, illetve helyesbítő számla alapján. A sztornószámlán az eredeti számla (számlák) minden értékadatát (beleértve az áfát is) negatív előjellel kell feltüntetni (maradva a példánál: 10 db-ról), és ki kell állítani egy számlát 11 db-ról az eredeti teljesítés időpontjára változatlan számlázott értékkel (beleértve az áfát is), változás az egy termékre jutó eladási, illetve bekerülési értékben van. Kiállítható olyan helyesbítő számla is, amely helyesbítő számla negatív előjellel tartalmazza az eredeti számla (számlák) szerinti ellenértéket és áfát, pozitív előjellel a 10 db termék eredeti értékének tíz-tizenegyed részét, és egy új számla készül az 1 db termék átadásáról, amely ellenértékként az eredeti számla (számlák) szerinti ellenérték és áfa egy-tizenegyed részét tartalmazza. (Ez utóbbi esetben is az egy termékre jutó eladási, illetve bekerülési érték változik.) Ha a vevő rendszeresen vásárol, és a szerződésben rögzített forgalom elérése után térítés nélkül olyan terméket kap, amelyet eddig nem vásárolt, akkor is két lehetőség van: - egyrészt a térítés nélküli átadás-átvétel általános előírása szerinti elszámolás, amikor az eladó az átadott termék könyv szerinti értékét rendkívüli ráfordításként számolja el, a vevő pedig a rendkívüli bevételekkel szemben veszi azt állományba, illetve számolja el költségként; - másrészt a forgalommal arányosan utólag, termékben adott engedményként kezelni, ha ezt szerződés alátámasztja. Az utóbbi esetben nem következik egyértelműen az Áfa-tv. 22. §-a (9) bekezdésének alkalmazhatósága. Forgalommal arányosan utólag, termékben adott engedmény Az Szt. alapján a szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott/kapott engedmények szerződés szerinti összegeit az egyéb ráfordítások, illetve az egyéb bevételek között kell elszámolni, amennyiben azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. A számviteli előírások szerint tehát az elszámolás feltétele a pénzügyi rendezés (T 864 - K 384, illetve T 384 - K 964). Felmerül a kérdés, a pénzügyi rendezést későbbi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás beszámításával el lehet-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2365
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Termékben adott engedmény

Kérdés: Társaságunk nagykereskedelmi partnerétől - szerződésben szabályozott módon - mennyiségi rabatot kap. Minden hónap végén 10 db gyógyszer vásárlása után 1 db-ot ingyen kapunk, amit partnerünk nulla forintértéken számláz nekünk, de a termék adó nélküli forgalmi értéke után számlát helyettesítő okmányban áfát hárít át. Levonható-e a számlát helyettesítő okmány áfatartalma, ha a terméket a bevételszerző tevékenységhez használjuk fel? Alkalmazható-e az Áfa-tv. 7. §-a (3) bekezdésének f) pontja? Az Szt. szerint az így beszerzett készletet könyveinkben milyen értéken szerepeltessük? Vagy térítés nélküli átvételről van szó? És akkor az így realizált bevétel elszámolható az adózás előtti eredményt csökkentő tételként?
Részlet a válaszból: […]vásárlásáról készül, amely ellenértékként az eredeti számla (számlák) szerinti ellenérték és áfa egy-tizenegyed részét tartalmazza (ez esetben is az egy termékre jutó eladási, illetve bekerülési érték változik). A leírt helyesbítéssel sem az összes eladási ár, sem a fizetendő (levonható) áfa nem változik, közvetlenül az adózás előtti eredményt sem érinti. Ami változik, az az eladott, illetve vásárolt gyógyszer mennyisége és annak fajlagos értéke. A hónap végén átadott 1 db gyógyszer - a korábbi értékesítési-beszerzési adatok változatlansága mellett - elszámolható a térítés nélküli átadás/átvétel számviteli szabályai mellett is piaci (forgalmi) értéken az átadónál rendkívüli ráfordításként és növeli az adózás előtti eredményt, az átvevőnél rendkívüli bevételként (halasztott bevételként időbelileg elhatárolva), majd az így átvett termék költségkénti elszámolásakor (felhasználásakor, értékesítésekor) megszüntetett időbeli elhatárolás bevételként elszámolt összege csökkenti az adózás előtti eredményt. Ha az adóalany a terméket az adóalanyiságot eredményező tevékenységi köréből kivonja - ide értve a más tulajdonába történő ellenérték nélküli átadást is -, az termékértékesítésnek minősül, és mint ilyen, áfafizetési kötelezettséggel jár. Ennek bizonylata a termék adó nélküli forgalmi értéke után felszámított áfát tartalmazó számlát helyettesítő okmány (2004. május 1-jétől számla). Nyilvánvalóan a számlát helyettesítő okmánynak (a számlának) tartalmaznia kell az áfa alapját is, és így a számlát helyettesítő okmány (a számla) a könyvviteli elszámolás bizonylata is. Az Áfa-tv. 2003. január 1-jétől hatályos 7. §-a (3) bekezdésének f) pontja [2004. május 1-jétől lényegében azonos tartalommal az Áfa-tv. 22. §-ának (9) bekezdése] alapján nem termékértékesítés (és így nem jár áfafizetési kötelezettséggel) az ellenérték fejében történő termékértékesítéshez (10 db gyógyszer) közvetlenül kapcsolódó térítésmentes termékátadás (1 db gyógyszer), még abban az esetben sem, ha azok időben elválnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1734
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,