Keresés eredménye

26 találat a megadott engedményezés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Engedményezés, tartozásátvállalás
Kérdés: A tulajdonosnak két kft.-je van. Az egyiket eladja, de az abban lévő vevőköveteléseket és szállítói tartozásokat ügyvéd előtt megkötött engedményezési szerződésben átengedi a megmaradó másik kft.-nek. Hogyan történik ennek a könyvelése az átvevőnél? Szerintem: T 311 - K 96, illetve T 86 - K 454. Helyes ez így? Adózás szempontjából az engedményezés, illetve a tartozásátvállalás hogyan befolyásolja a társaság eredményét?
Részlet a válaszból: […]követelések között kell szerepeltetnie):- az Szt. 77. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján, piaci értéken az egyéb bevételekkel szemben kell állományba venni: T 3655 - K 9647, amelyet azonban halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: T 9647 - K 4832, az időbeli elhatárolás megszüntetése a térítés nélkül átvett követelések kivezetésekor, a kivezetett követelés értékével arányosan történhet (a térítés nélkül átvett követeléseknél az elszámolt értékvesztés összege is jogcím lehet az időbeli elhatárolás visszaírására);- ráfordítás nincs, az egyéb bevétel időbeli elhatárolása miatt eredmény sincs;- az adózás előtti eredményt csak az időbeli elhatárolás megszüntetésekor érinti, de a visszaírt összeggel az adózás előtti eredmény nem csökkenthető.Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7806
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Faktorálás és engedményezés
Kérdés: Kérem, mutassák be a faktorálás és az engedményezés jogi és számviteli előírásait, kiegészítve azokat a kapcsolódó 2016. évi számlaösszefüggésekkel is!
Részlet a válaszból: […]az adóssal szemben csak akkor léphet fel, ha a kötelezett nem teljesít (ez utóbbi esetben az adós visszafizeti a kölcsönt, annak megfizeti a kamatát, visszakapja a követelés feletti rendelkezési jogot). Az engedményezésre vonatkozó szerződés viszont olyan, mint az adásvételi szerződés, a követelés véglegesen az engedményes tulajdonába megy át.A faktorszerződéshez kapcsolódó számviteli előírások:Mivel a faktorálás nem adásvétel, a faktorált követelés nem megy át a faktor tulajdonába, így azt az adósnál a könyvekből nem szabad kivezetni, de az analitikus nyilvántartásban a faktorálás tényét fel kell jegyezni, és természetesen a faktor nem veheti azt nyilvántartásba. Ahhoz azonban, hogy a faktor jogosult legyen a követelést behajtani, az adósnak a faktor rendelkezésére kell bocsátani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6908
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Engedményezés vagy faktorálás
Kérdés: Van-e különbség a követelés engedményezése és a követelés faktorálása között? Ha van, az miben nyilvánul meg? A követelését behajtani nem tudó vállalkozó melyiket válassza, ha egyáltalán van rá lehetősége?
Részlet a válaszból: […]kerülő követelés pénzügyi rendezésének megelőlegezése pénzkölcsön nyújtásával, kamat és faktoringdíj felszámításával, valójában kölcsönszerződés.A Ptk. szerinti követelés engedményezése esetén a követelés véglegesen átmegy az engedményes tulajdonába, az ellenérték meghatározása során nyilvánvalóan tekintettel vannak az esedékességig (késedelem esetén a követelés kiegyenlítéséig) hátralévő idő kockázatára, az eredeti vevő fizetőképességére, és nem utolsósorban az engedményes esetleges többletköltségeire. A kockázatokból adódó veszteség - ez esetben - az engedményezőnél a szerződés létrejöttekor kimutatásra kerül (a számviteli elszámolás során a 962. és 862. számlák egyenlegeként megjelenő összegben).A faktoringszerződés esetében a követelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6727
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Engedményezés
Kérdés: Kérem, mutassák be az engedményezés jogi és számviteli előírásait, kiegészítve azokat az indokolt számlaösszefüggésekkel is.
Részlet a válaszból: […]engedményes személyét, valamint az engedményes telephelyét (székhelyét), lakóhelyét vagy számlaszámát meghatározza, ezt követően a kötelezett a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet.Ha a kötelezett az engedményező részére teljesít, az engedményező köteles a szolgáltatás teljesítéseként birtokába került vagyontárgyakat a sajátjától elkülönítve kezelni, és az engedményes részére késedelem nélkül átadni. Az engedményező hitelezői az ilyen vagyontárgyakra nem tarthatnak igényt.Ha az engedményező azonos követelését továbbengedményezi, a kötelezett akkor szabadul, ha az elsőként kapott teljesítési utasításnak megfelelően teljesít.Ha az engedményes a követelést továbbengedményezi, a kötelezett akkor szabadul, ha az utolsó teljesítési utasításnak megfelelően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6726
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Engedményezés vagy követelés-kötelezettség
Kérdés: Cégünk rendszeresen háromoldalú fizetési megállapodást köt: "A" jelű partner külön szerződés alapján szállít "B" jelű partnernek 1000 forintért, "B" jelű partner külön szerződés alapján szállít "C" jelű partnernek 500 forintért. A "B" jelű partner "C"-vel szemben fennálló követelését engedményezi "A" partnerre. "B" jelű partner 500 forintot beszámíthat "A" partnerrel szembeni kötelezettségébe. A szerződésben szereplőknek a leírt üzleti eseményeket engedményezésként kell könyvelni, vagy a követelések-kötelezettségek között kell elszámolni egyéb eredményt nem érintő tételként?
Részlet a válaszból: […]kivezeti (T 862 - K 311), függetlenül attól, hogy megegyezik-e vagy sem az engedményezett követelés elismert értéke a könyv szerinti értékével. Természetesen "A" partner az engedményezett követelést köteles a kötelezettségekkel szemben állományba venni (T 3651 - K 4799).Az új Ptk. 6:49. §-a alapján a kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek.A kérdés szerinti esetben "B" partner (a 454. számlán kimutatott)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6381
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Engedményezés és a beszámítás elfogadása
Kérdés: A számvitelre szakosodott bt. számviteli szolgáltatást nyújtott a kft. számára. Amikor kiderült, hogy a bt. nem az elvárható színvonalon teljesítette számviteli és adózási tevékenységét, a vállalkozási szerződést felbontották. Korábban a kft. a bt. alkalmazott tagjának és egy másik alkalmazottjának munkáltatói kölcsönt nyújtott. Amikor esedékessé vált a munkáltatói kölcsön visszafizetése, a bt. nagy összegű számlákat nyújtott be előző időszakokban teljesített állítólagos szolgálatairól. A benyújtott számlák jogosságát a kft. nem ismerte el, a számlákat visszaküldte. A bt. azonban már ezt megelőzően az összes követelését engedményezte a munkáltatói kölcsönt felvett magánszemélyekre. Ők közölték, hogy ezt az összeget a munkáltatói kölcsön miatti tartozásuk teljesítésébe beszámították. Az előbbiek szerinti engedményezés és beszámítás jogszerűnek tekinthető?
Részlet a válaszból: […]történhet. Ha ellenérték fejében történik, akkor az adásvétel szabályait kell alkalmazni. Ez esetben a követelés ellenértékét az evás bt.-nél bevételként kell kimutatni, és ezen bevétel egyszerűsített vállalkozói adóját meg kell fizetni. A magánszemélyeknek viszont az ellenértéket a bt. részére kell megfizetni. (Ha ez azonos összegű a munkáltatói kölcsönnel, akkor értelmetlen a kft. helyett a bt.-nek fizetni!)Az előbbiekből is következően - feltételezhetően - a bt. a kft.-vel szembeni követelését ingyenesen engedményezte. Ez esetben az ajándékozás szabályait kell alkalmazni, ami rendkívüli módon hátrányos a magánszemélyekre. Az Szja-tv. 4. §-ának (2) bekezdése alapján ugyanis bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6020
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Engedményezés ingyenesen
Kérdés: Az önkormányzat saját tulajdonú kft.-jének engedményezési szerződés keretein belül 33 millió forint összegű követelésállományt adott át ingyenesen (tőke, ügyleti kamat, késedelmi kamat, költség és egyéb járulék tételek). A követelés behajthatóságáért a kft. nem felel. A követelés összege abból halmozódott fel, hogy egy másik kft. írásban vállalta, hogy árkedvezményt biztosít, ha az önkormányzat a szolgáltatás ellenértékét egy összegben rendezi. Az önkormányzat teljesített, a másik kft. nem. A kft.-nek az engedményezett követeléssel közel azonos nagyságú kötelezettsége áll fenn a másik kft.-vel szemben, amelyet a kft. szeretne kompenzálni. Kell-e és hogyan szerepeltetni a kft. könyveiben az engedményezett összeget? Kell-e a kompenzáláshoz megegyezés a két fél részéről?
Részlet a válaszból: […]jegyezni, a Ptk. 329. §-ának (3) bekezdése alapján a kötelezett (a másik kft.) az engedményessel (a kft.-vel) szemben érvényesítheti azokat a kifogásokat, és beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket is, amelyek az engedményezővel (az önkormányzattal) szemben az értékesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek. A másik megjegyzés éppen ehhez kapcsolódik: az árkedvezmény biztosításának vállalásából hogyan keletkezhetett követelés az önkormányzatnál? Jogszerűen, a számviteli törvény előírásainak a figyelembevételével az önkormányzat követelést - az említett jogcímen - nem mutathatott ki, így azt nem is engedményezhette.Ha mégis jogszerű volt az engedményezés, akkor azt a kft.-nél könyvelni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5977
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Visszavásárolt sportutalványok engedményezése
Kérdés: "A" cég 2011. 12. 15-én sportutalványt vásárolt "B" cégtől dolgozói részére, amelynek fizetési határideje december 23. "B" cég adásvételi szerződést kötött a dolgozókkal december 23-án, és 100%-os értéken visszavásárolta a sportutalványokat. "B" cég, "A" cég és a munkavállalók között engedményezési szerződés jött létre (mivel "A" cég tartozik az utalványok értékével "B" cégnek, "B" cég pedig az utalványok értékével a dolgozóknak). A szerződésben "B" cég arról rendelkezik, hogy "A" cég utalja át a saját munkavállalóinak a "B" cég felé fennálló tartozását. "B" cég azt a tájékoztatást adta "A" cégnek, hogy így adhat adómentes juttatást dolgozói részére, az csupán a kezelési költségébe kerül. Igaz ez? Ha nem, akkor "A" cégnek, illetve a dolgozóknak keletkezik-e adó- és járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]csak sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet vásárlására használhatja fel a juttatásban részesült magánszemély, természetesen kizárva a sportutalvány értékesíthetőségét, visszavásárlásának a lehetőségét is. A kérdésben leírt sportutalvány - feltételezhetően - nem felel meg az utalvánnyal szembeni követelményeknek, ebből következően nem minősíthető adómentes nem pénzben kapott juttatásnak, még akkor sem, ha az 1. számú melléklet 8.28. pontja szerinti értékhatárt nem haladja meg. Kérdésként merül fel, hogy akkor milyen adóköteles juttatásnak minősíthető? Az Szja-tv. 69. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján egyes juttatások adózásának a szabályai nem alkalmazhatók, ha a juttatás bármire korlátozás nélkül felhasználható utalvány. A kérdés szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5380
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Lejárt tartozás engedményezése vételi jog érvényesítésével
Kérdés: "X" kft. nem törlesztette a pénzintézettel szembeni tartozását. Ezért a pénzintézet a kölcsönszerződéseket felmondta, és a tartozást egy összegben lejárttá tette. A pénzintézet ezen követelését engedményezési szerződés keretében "Z" kft.-re engedményezte oly módon, hogy "X" kft. - korábbi kölcsönszerződése biztosítékául szolgáló - ingatlanjainak vonatkozásában vételi jogával úgy élt, hogy a vételi jog engedményeseként szintén "Z" kft.-t jelölte meg. A földhivatal a tulajdonosváltozást - "X" kft.-ről "Z" kft.-re - a vételi jog érvényesítése okán, számla kiállítása nélkül - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte. A fentiek alapján "X" kft. hiteltartozása megszűnt, "X" kft. eszközeit (ingatlanok, tárgyi eszközök, árukészlet) a könyvekből ki kell vezetni, ezen eszközöket "Z" kft. könyveibe fel kell venni és ki kell mutatni "Z" kft. könyveiben az átvállalt kölcsöntartozást is. Kérdéseim: Helyesen értelmezem-e a fentieket, ha az eszközátadást "X" kft. és "Z" kft. közötti adásvételként, a pénzintézet és "Z" kft. között létrejött hitelszerződést engedményezésként kezelem? Áfa szempontjából az új hitelszerződéssel létrejött tartozásátvállalás minősíthető-e "pénzhelyettesítő eszközzel" történt megfizetésnek? Az eszközök átadását áfaköteles termékértékesítésnek kell tekinteni? A beépített ingatlanokat meg kell-e bontani telek és épület értékére? 10 éven belül szükséges-e a korábban levont áfa arányosítás útján történő visszafizetése? A társasági adó szempontjából "X", illetve "Z" kft.-nél milyen adóalap-módosító tételekkel kell számolni? Milyen könyvelési tételeket kell alkalmazni? Milyen értéken történjen az eszközök kivezetése, illetve nyilvántartásba vétele? És az engedményezett követelés nyilvántartásba vétele?
Részlet a válaszból: […]legalább az engedményezett követelésnek "Z" kft.-nél kimutatott összegében. Annál is inkább, mert ezen eszközök átadásával "X" kft. hiteltartozása megszűnt.) A fentiek szerinti adásvételi szerződés alapján "X" kft.-nél a "Z" kft.-nek átadott - a biztosítékot jelentő - eszközöket az általános szabályok szerint, jellemzően az áfa felszámításával számláznia kell, a számlázott - áfa nélküli - értéket árukészletek esetén árbevételként, tárgyi eszközök esetén egyéb bevételként kell elszámolni, az áfát pedig fizetendő áfaként kimutatni a vevőkkel (az adott esetben "Z" kft.-vel szembeni követelésként) szemben (T 311 - K 91-92,96, 467). Az eszközök nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét árukészletek esetében az eladott áruk bekerülési értékeként,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4838
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Engedményezés az új tulajdonos felé
Kérdés: Az "A" kft. két magánszemély tagja eladja tulajdoni részét "B" kft.-nek. Így "A" kft. egyszemélyes kft. lett. A két tag magánszemély korábban tagi kölcsönt adott az "A" kft. részére. Az eladáskor engedményezéssel rendezték a tagi kölcsönt "B" kft.-re oly módon, hogy a felét elengedik. Helyes-e ez az engedményezés, miután az eredeti adós az "A" kft. volt? Az "A", illetve a "B" kft.-nél mi a helyes könyvelés? Van-e adó- és illetékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]engedményezés térítés ellenében, illetve térítés nélkül (az adásvétel, illetve az ajándékozás szabályai szerint) történhet. A kérdésből nem derül ki, hogy az engedményezéskor kinek (az "A" vagy a "B" kft.-nek) engedték el a tagi kölcsön felét? Ha a "B" kft.-re a tagi kölcsönből adódó követelésük teljes összegét engedményezték az eredeti követelés összegében, majd ennek a felét elengedték, akkor "B" kft.-nél az elengedett összegben csökken az engedményezés miatti tartozása, amelyet elengedett kötelezettségként kell a "B" kft.-nek elszámolnia. (Könyvelés az engedményezéskor: T 365 - K 4799, a követelés elengedésekor: T 4799 - K 9893.) A probléma az, hogy "B" kft.-t ajándékozás miatti illetékfizetési kötelezettség terheli, az "A" kft. pedig továbbra is a tagi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4463
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés