Napelemes rendszer kiépítése

Kérdés: Vállalkozásunk a napelemes rendszer kiépítését részben pályázaton nyert támogatásból valósítja meg. A "projektadatlap" szerint a rendszer kiépítése épülethez kapcsolódó beruházásnak minősül. A beruházást lehet-e az épületek között épületbővítésként aktiválni? A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján az adóalap csökkenhető-e?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha a napelemes rendszer kiépítése csak annak az épületnek a fűtését, melegvíz-ellátását biztosítja, amelyen azt elhelyezték, akkor a napelemes rendszer kiépítésének valamennyi költségével az épület bekerülési értékét kell növelni, mint meglévő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.

Épületbővítés elszámolása egyéni vállalkozónál

Kérdés: Egyéni vállalkozó saját tulajdonában lévő – lakásától elkülönülten épített – épületét iroda céljára az egyéni vállalkozási tevékenység végzéséhez biztosítja. Tevékenységi körét bővítve, ezt az épületet bővíteni szeretné. Kérdésem, hogy a bővítéssel kapcsolatos költségek elszámolhatók-e a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségként? Érvényesíthető-e az egyösszegű költségelszámolás, vagy csak értékcsökkenést lehet figyelembe venni? Kisvállalkozói kedvezményt érvényesíthet-e, hiszen ez az épület kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz lesz?
Részlet a válaszából: […] Értékcsökkenési leírással csak a kizárólag üzemi céltszolgáló saját tulajdonú tárgyi eszközök és nem anyagi javak esetében lehetköltséget elszámolni. Kizárólag üzemi célúnak azok a "leírandó eszközök" minősülnek,amelyeket a magánszemély csak az önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 13.

Bérelt ingatlanon végzett beruházás

Kérdés: Bérelünk egy telephelyet, és azon beruházást hajtunk végre. Bővítjük az ott létesített műhelyépületet. Ezt beruházásként könyveljük. Ha a tulajdonos felmondja a bérletet, az ingatlant nem tudjuk elvinni. Leírhatjuk-e egy összegben az értékcsökkenést? Ingyenes eszközátadásnak minősül-e, ha a tulajdonos nem hajlandó fizetni a bővítésért?
Részlet a válaszából: […] ...érdemileg eltér egymástól.Ha a tulajdonos felmondja a bérletet, akkor– a bérlő lebontja a szóban forgó beruházással létrehozottépületbővítést, illetve új épületet (ez esetben a visszanyert és készletre vettanyagok értékével csökkentett nettó értéket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Épületbővítés

Kérdés: A betéti társaság bővíti a már meglévő üzemét. Az építési engedélyben üzembővítés, belső átalakítás, a homlokzat megváltoztatása, valamint szolgálati lakás kialakítása szerepel. A beruházáshoz szükséges összes anyagot a megrendelő biztosítja. Saját vállalkozásban végzett beruházásnak minősül a beruházás. Hova kell könyvelni az anyagot év közben és év végén, ha addig a beruházás nem fejeződött be? Az üzem bővítése és a szolgálati lakás kialakítása során a vásárolt anyag, a külső cég által számlázott kivitelezői díj nem különíthető el. A bt. negyedéves áfabevalló, hogyan lehet elkülöníteni a szolgálati lakásra jutó anyagbeszerzések áfatartalmát? Hogyan számolhatók el a szolgálati lakásba vásárolt berendezések és azok áfavonzata?
Részlet a válaszából: […] A bt. nevében kérdező olyan kérdéseket tett fel, amelyekre elsődlegesen neki kellene választ adni. A kérdezői válasz hiányában számos feltételezéssel kell élnünk, és azokra alapozva adjuk meg a választ.A kérdés alapján a szolgálati lakás kialakítását úgy értelmezzük,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 1.

Épületbővítés adóalap-kedvezménye

Kérdés: A társaság a telephelyén a meglévő épület bővítésével új üzemcsarnokot kíván létrehozni. Az építési engedélyt bővítés címén kapták meg, de lényegében teljesen új üzemi épület létesül, amely szervesen kapcsolódik a meglévőhöz. Igénybe vehető-e a mikro- és kisvállalkozásokat megillető adóalap-kedvezmény az egyéb feltételek teljesülése esetén?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdése zs) pontjának 2003. január 1-jéig hatályos előírása szerint az adózás előtti eredményt a korábban még használatba nem vett (üzemkörön kívüli ingatlannak nem minősülő) ingatlan adóévi bekerülési értékével lehetett csökkenteni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 24.