Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott erdőbirtokossági társulat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Illetményfa-juttatás erdőbirtokossági társulatnál

Kérdés: Erdőbirtokossági társulat illetményfa-juttatást ad a tagjainak minden évben, tulajdonrészük arányában. A tagok nyugdíjasok vagy főállásúak. A kitermelést külső cég végzi, számla ellenében, amely után a társaság az áfát visszaigényli. A társulat a vezetőségi tagoknak is fát ad tiszteletdíjként, amelyet nem a tulajdonrész arányában ad ki. Milyen járulék- és áfafizetési kötelezettség terheli a tagokat, illetve a vezetőségi tagokat és a társaságot az illetményfa után?
Részlet a válaszból: […]feltételezhetően több, mint a kitermelt fa közvetlen önköltsége. A tagoknak a tulajdonrészük arányában adott illetményfa-juttatás a magánszemély szempontjából nem tekinthető önálló, illetve nem önálló tevékenységből származó jövedelmének, ezért egyéb jövedelem, és mint ilyen nem minősül a Tbj-tv. 4. §-ának k) pontja alapján járulékalapot képező jövedelemnek, de a személyi jövedelemadónál összevonandó jövedelemként kell kezelni (esetleg bruttósítani is kell!). Először meg kell határozni - tagonként - a tagoknak juttatott illetményfa áfát is magában foglaló piaci értékét. (A társulatnak az illetményfa-juttatás piaci értéke alapján meghatározott áfaösszeget be kell vallania és meg kell fizetnie!) Ezen piaci érték lesz a magánszemély tag jövedelme. Mivel ebből a jövedelemből nem lehet a személyi jövedelemadót levonni - nem pénzbeli -, de meg kell állapítania azt a társulatnak, és a magánszemélyeknek kell a személyi jövedelemadót a juttatás negyedévet követő hónap 12. napjáig megfizetni (az éves bevallásában bevallani), függetlenül attól, hogy a tag nyugdíjas vagy főállású. A vezetőségi tagoknak tiszteletdíjként adott illetményfa-juttatás a magánszemély nem önálló tevékenységéből származó jövedelme [Szja-tv. 25. §-ának (1) bekezdése], és mint ilyen a Tbj.-tv. 4. §-ának k) pontja alapján járulékalapot képező jövedelem, ezért a személyi jövedelemadón túlmenően nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot is fizetni kell. A vezetőségi tagok esetében is meg kell határozni - tagonként - a tagoknak juttatott illetményfa áfát is magában foglaló piaci értékét. Ezen piaci érték lesz a tiszteletdíj összege, a vezetőségi tag jövedelme. Ebből a jövedelemből azonban sem a személyi jövedelemadót, sem a nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot nem lehet levonni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5414
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kitermelt fa csemetékkel való pótlásának elszámolása

Kérdés: Az erdőbirtokossági társulat a földet csak kezeli, nincs a tulajdonában. Árbevétele a fakitermelésből származik, a kitermelt fát csemetékkel pótolja. Hogyan kell a pótlást, a tisztítást, a gallyazást, a pásztázást könyvelni?
Részlet a válaszból: […]az ezzel kapcsolatos költségeket nem lehet a tárgyi eszköz (az erdő) bekerülési értékében figyelembe venni. A leírtakból következően, a meglévő erdő kivágása (a fakitermelés) esetében az erdő bruttó értékét a könyvekből nem kell kivezetni, ha a fakitermelést követően felújítják az erdőt csemetefák ültetésével. Így a felmerülés üzleti évének eredményét terheli mind a fakitermelés, mind[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1191
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Erdőbirtokossági társulat jegyzett tőkéje

Kérdés: Az erdőbirtokossági társulat alakulásakor a felmerült költségek fedezetére a tagok tulajdoni hányaduk arányában meghatározott pénzbeli hozzájárulást teljesítenek. Hogyan kell ezt elszámolni? Helyes-e, ha a társulat nem rendelkezik jegyzett tőkével?
Részlet a válaszból: […]még az ingatlan-nyilvántartásban való rögzítéssel is jár. Az erdőbirtokossági társulatnak tehát van olyan vagyona, amelyet a tagok tartósan a társulat rendelkezésére bocsátottak. Ez lehet pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás is, amelyet az új Szt. 35. §-ának (3)-(5) bekezdése szerint a társulatnál jegyzett tőkeként kell kimutatni. (A társulat jegyzett tőkéje alapján állapítható meg az egyes tagok tulajdoni aránya.) Amennyiben a tagok az erdőbirtokossági társulat megalakulásakor a felmerült költségek fedezetére pénzbeli hozzájárulást teljesítenek, akkor az alakulási jegyzőkönyvben rögzíteni kell azt is, hogy milyen költségek fedezetére adják a pénzbeli hozzájárulást, továbbá azt is, hogy azt a társulatnak vissza kell-e fizetnie és mikor, vagy nem kell visszafizetnie, mert véglegesen kapta azt. (Amennyiben beruházási célból adták, illetve új erdő telepítésére, akkor tőkejuttatásként, tartós befektetésként a jegyzett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 320
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Erdő újratelepítésével kapcsolatos kiadások elszámolása

Kérdés: Egyszeres könyvvitelt vezető erdőbirtokossági társulat a kitermelt erdőt újratelepíti. Az újratelepítéssel kapcsolatos kiadásokat elszámolhatja-e költségként? Ha aktiválni kell, milyen amortizációs kulccsal lehet az értékcsökkenést elszámolni, mivel az erdő értéke a kitermelésig nő?
Részlet a válaszból: […]között. Az új Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint: "nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés... az erdő bekerülési (beszerzési) értéke után." Ezen előírás fejezi ki azt, hogy az erdőtelepítés befejezése után az erdő értéke nő, tehát nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés. Az új Szt. 48. §-ának (2) bekezdése szerint: "az erdőnevelési, az erdőfenntartási, az erdőfelújítási munka ellenértékét, illetve saját vállalkozásban végzett megvalósítás esetén a felmerült és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek értékét nem lehet a tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni." Ez a szabályozás abból indul ki például az erdőfelújítás (az erdő újratelepítése) költségeinek (kiadásainak) a felmerüléskor az eredmény terhére történő elszámolása előírásánál, hogy a meglévő erdő kitermelését, kivágását követi (gyakorlatilag ugyanazon éven belül) az erdő újratelepítése. Az erdő kitermelése, kivágása során realizálódó bevétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 319
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,