Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott erdőtelepítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Csereerdő telepítése megbízásból

Kérdés: Erdőgazdálkodással foglalkozó társaságunk elvállalta a kivitelező cég megbízásából (jogszabályi kötelezettség miatt), hogy az útépítés miatt általuk kivágott erdő helyett újat (ún. csereerdőt) telepít saját területén. Az új erdő telepítésével kapcsolatos ráfordítás beruházás. A vállalkozási díj árbevétel, amellyel szemben így költséget nem tudunk elszámolni. Mi lenne a helyes megoldás a számvitelben és a társasági adóban?
Részlet a válaszból: […]felmerült költségek pedig a kérdező cég eredményét terhelik a felmerülés időszakában, a vállalási díj árbevételként elszámolt összegével szemben tehát ki kell mutatni a tevékenység (a telepítés) költségeit, mint a kérdező cég eredményét terhelő ráfordításokat;- a csereerdőt beruházásként, elsődlegesen a kivitelezőnek kell kimutatnia, hiszen a telepítés megrendelője a kivitelező (jogszabály kötelezi erre), a kivitelező tehát a kérdező cég számlája alapján beruházást számol el, amelynek az ellenértékét nyilvánvalóan meg is téríti a telepítést végző cégnek;- a csereerdő üzemeltetője, gondozója azonban nem a kivitelező cég lesz, hanem a kérdező cég, annál is inkább, mert az ő területén történt a telepítés, ehhez viszont a csereerdőt mint beruházást a kivitelezőnek térítés nélkül át kell adnia a kérdező cégnek, a kérdező cég pedig a térítés nélkül átvett csereerdőt állományba veszi a rendkívüli bevételekkel szemben, majd a rendkívüli bevételként elszámolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6667
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Erdőtelepítés vállalkozásban

Kérdés: A társaság erdőtelepítést végez. A szerződés alapján a telepítésre meghatározott összeget számlázhat, 7 év múlva kell átadni a telepített erdőt. Adott, hogy egyes részfeladatok elvégzéséért a teljes összeg hány százalékát jogosult számlázni. 7 év alatt bármi történik, az a társaság saját kockázata. A munkálatokat részben alvállalkozóval végzi. Mi a helyes számviteli elszámolás? Az erdő jövőbeni tulajdonosa felé előlegszámlát vagy normál számlát kell kiállítani? Időbelileg elhatároljuk a bevételt? Hogyan kezeljük az alvállalkozói számlákat és a saját tevékenység ellenértékét?
Részlet a válaszból: […]szerint az egyes részfeladatok elvégzéséért meghatározott összeget számlázhat, és az így számlázott részfeladatot teljesítésként az erdőtulajdonos elismeri (ha az Szt. hatálya alá tartozik, beruházásként kimutatja!), akkor az áfa felszámításával számlázott összeg áfa nélküli értékét az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni. Ez esetben a kérdező cégnél a számlázott teljesítéshez kapcsolódó költségek (beleértve az alvállalkozó igénybe vett szolgáltatásának költségeit is) az 5. számlaosztályban elszámolásra kerültek, azokkal semmit sem kell tenni. Meg kell azonban itt jegyezni, hogy azon teljesítményhez kapcsolódó költségeket, amelyeket nem számláztak az erdőtulajdonos felé, év végén - mint befejezetlen saját termelést - készletre kell venni. Az adott esetben az alvállalkozói teljesítmény nem értelmezhető, mivel a kérdező cég az alvállalkozó szolgáltatását beruházásnak minősülő munkához vette igénybe. A leírtakból következően az erdőtulajdonos által fizetett összeg az árbevétel elszámolásával kapcsolatosan kimutatott vevőkövetelést csökkenti.A másik lehetőség, ha a telepített erdőt csak 7 év múlva lehet átadni, akkor az elvégzett munkákról a kérdező cég csak a 7. év elteltével állíthatja ki az egész tevékenységről az egyetlen számlát. Ez esetben a kérdező cégnél az erdőtelepítéssel kapcsolatosan ténylegesen felmerült költségeket (ideértve az alvállalkozó igénybe vett szolgáltatásának költségeit is) az 5. számlaosztályban el kell számolni, és év végén - mint befejezetlen termelést - készletre kell venni (T 231 - K 581). Hat éven át történik a készletre vétel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6212
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Erdőtelepítés elszámolása

Kérdés: Kérem, ismertessék az erdőtelepítés, az arra kapott támogatás, őrzés, gyérítés számviteli elszámolását! Mi alapján kell az aktiválás időpontját meghatározni?
Részlet a válaszból: […]összes költséget, amely az erdőhöz hozzákapcsolható, beruházásként kell elszámolni.Ha az erdőberuházással kapcsolatos munkákat külső vállalkozó végzi, akkor az általa számlázott - áfa nélküli - összeget kell a beruházási számlára könyvelni.Ha az erdőberuházást saját vállalkozásban (a cég dolgozóival, eszközeivel) végzik, akkor az erdőberuházással kapcsolatos erdőtelepítés, pótlás, gyérítés stb. közvetlen költségeit elsődlegesen az 5. számlaosztályban (anyagköltségként, igénybe vett szolgáltatásként, bérköltségként és járulékaként, esetleg értékcsökkenési leírásként) kell elszámolni, majd azok együttes összegét (célszerűen negyedévenként, kötelezően az év végén), mint a saját előállítású eszközök aktivált értékét kell a beruházási számlára átvezetni (T 161 - K 582).Az erdőtelepítés állami támogatásának elszámolása attól függ, hogy a támogatási szerződésben történik-e utalás olyan jogszabályra, jogszabályi helyre, amely konkrétan utal arra, hogy az állami, az uniós támogatást a tőketartalékba kell helyezni. Ha van ilyen jogszabályi hivatkozás, akkor a kapott, a folyósított támogatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6127
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Erdőtelepítésre kapott támogatás

Kérdés: Az erdőtelepítésre kapott támogatást tőketartalékként mutattuk ki. A bekerülés összes költsége a beruházások között szerepelt. Az erdővé minősítés most megtörtént. Helyesen járok el, ha az erdőt, mint tárgyi eszközt, nyilvántartásba veszem, a beruházásnak megfelelő értéket pedig kivezetem az eredménytartalékba? A tőketartalékban maradt összeget hogyan és mivel szemben tudom kivezetni? (Az erdő után értékcsökkenést nem tudok elszámolni.)
Részlet a válaszból: […]nő.Az erdőtelepítésre kapott támogatást helyesen a tőketartalékba helyezték, de azt továbbra is ott kell tartani a támogatás teljes összegében. Az eredménytartalékba még az aktivált erdő bekerülési értékének megfelelő összeg sem vezethető át. Nem a vállalkozási tevékenységnek az eredménye!Amennyiben a kapott támogatás összege meghaladja az erdő bekerülési értékét, akkor a különbözet vonatkozásában a támogató írásbeli álláspontját kell kikérni, mi történjen a többlettámogatással? Vissza kell fizetni, vagy véglegesen kapott pénzeszköznek kell tekinteni? Ez utóbbi esetben a támogatást nyújtónak - jogszabályi előírásra hivatkozással - azt is meg kell határoznia, hogy az maradjon a tőketartalékban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6087
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Erdő újratelepítése költségeinek elhatárolása

Kérdés: Úgy tudom, hogy új erdő telepítése, meglévő erdő megvásárlása egyértelműen beruházás, és így az újerdő-telepítés összes költsége az erdő bekerülési értékébe tartozik. Beruházásként kell azt elszámolni, majd a befejezett erdőtelepítést kell aktiválni az egyéb építmények között. Az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés... az erdő bekerülési (beszerzési) értéke után. A Számviteli Levelek 226. számában a 4689. kérdésre adott válaszban pedig azt olvasom, hogy az újratelepítés egyszer felmerülő közvetlen költségére indokolt az Szt. 41. §-ában (2) bekezdése alapján céltartalékot képezni. Akkor most beruházás vagy költség és céltartalékképzés? Vagy csak rosszul értelmezek valamit?
Részlet a válaszból: […]bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenést elszámolni. Hasonló a helyzet akkor is, ha a társaság erdőberuházást vagy már termőre fordult erdőt vásárol, legfeljebb a könyvekben kimutatott értékben van eltérés. Az erdőben lévő fákat azonban kivágják, jellemzően nem egyszerre. A fák kivágásával az erdő valós, tényleges értéke csökken, de az erdő nem szűnik meg, így az erdő könyv szerinti értékét a könyvekből nem lehet kivezetni. Az erdő azért nem szűnik meg, mert a kivágott fák helyére újakat, fiatal fákat ültetnek. Az újratelepítés költségeivel nem lehet a korábban már termőre fordult erdő bekerülési értékét tovább növelni. Ezért az erdőfelújítás, az újratelepítés költségeit a felmerülés időszakában kell az eredmény terhére elszámolni. Természetesen az eredmény terhére kell elszámolni az újratelepített erdő gondozásával kapcsolatos összes költséget is. Ha a termőre fordult erdő fáit több év alatt vágják ki, és a kivágás évében pótolják a kivágott fákat, azaz újratelepítenek, akkor a kivágott fák értékesítéséből befolyó bevétel fedezetet nyújt az újratelepítés költségeire. Ha csak a kivágott fák értékesítésének üzleti évét követően történik az újratelepítés, akkor nincs fedezete az újratelepítés költségeinek, mivel az értékesítés árbevételét nem lehet időbelileg elhatárolni. Ezen helyzet "áthidalására" szolgálhat a céltartalék képzése - a kivágott fák értékesítésének üzleti évében - az újratelepítés egyszer felmerülő költségeire az Szt. 41. §-ának (2) bekezdése szerint, amely céltartalékot az újratelepítés üzleti évében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4891
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Erdőtelepítés támogatása

Kérdés: A kft. a 88/2007. FVM rendelet alapján erdőtelepítési támogatást kapott 2008. évben. A támogatás összegéből erdőt telepített. Ezt az erdőt beruházásként könyvelem. A kapott támogatást tőketartalékba kell helyezni, vagy halasztott bevételként kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]rendelet 20. §-ának (1) bekezdése szerint azt a tőketartalékba kell helyezni. A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján a mezőgazdasági földterület első erdősítésére támogatás igénybe vehető. Az erdőtelepítést valóban beruházásként kell könyvelni, és mindaddig a beruházások között kell kimutatni, amíg az erdővé minősítés meg nem történik.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4005
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Értékcsökkenés erdőtelepítésnél

Kérdés: Egy egyéni vállalkozó erdőtelepítésre kapott támogatást. Az APEH 2007. 05. 02-án kelt iránymutatása alapján ez a támogatás bevételnek minősül. A telepítést beruházásként vettük nyilvántartásba, majd a következő évben felmerülő ápolási munkákat költségként számoltuk el. Helyesen jártunk-e el? Értékcsökkenést a beruházás után lehet-e elszámolni? Ha igen, akkor mikortól?
Részlet a válaszból: […]az értékcsökkenési leírás szabályaival. A 2. pont f) alpont szerint nem számolható el értékcsökkenés az erdő előállítási költsége után.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3634
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Erdőtelepítés költségeinek elszámolása

Kérdés: A társaságot a tulajdonában lévő erdőterület termelésből történő kivonása során csereerdő létesítésére kötelezték. Az erdőtelepítést elvégző társaság a számlát benyújtotta a fatelepítésről és a gondozás költségeiről. A csereerdősítés külterületi ingatlanon és nem saját területen történt. A már erdőnek minősíthető telepítést - várhatóan 5 éven belül - az erdőgazdaságnak át kell adni. Hogyan kell a csereerdő-létesítés költségeit elszámolni?
Részlet a válaszból: […]következően beruházásként kell elszámolni az erdő beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban végzett előállítása érdekében az üzembe helyezésig (az adott esetben az erdőnek történő minősítésig) felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolódó tételek bekerülési értékét. Az erdőnél az elvégzett fatelepítés, a gondozás költségei beletartoznak a bekerülési értékbe, függetlenül attól, hogy a csereerdősítés kijelölt külterületi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2198
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Erdőtelepítési támogatás áfája

Kérdés: Kell-e az erdőtelepítési támogatás összege után áfát fizetni? Beletartozik-e az áfa alapjába az erdőtelepítési támogatás?
Részlet a válaszból: […]általános feltételeiről szóló 215/2001. Korm. rendelet értelmében erdészeti tevékenységet segítő támogatás erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakítása, illetve fásítás céljából vehető igénybe. Az Etv. 13. §-ának (5) bekezdése szerint a támogatást az erdőgazdálkodó igényelheti. (Erdőgazdálkodónak minősül az erdő tulajdonosa vagy az erdőgazdálkodási tevékenységet folytató jogszerű használó.) Fentiek alapján az erdőtelepítési támogatás nem minősül árat közvetlenül befolyásolónak, hiszen a földterület tulajdonosa és az erdőgazdálkodó között a telepítés ellenértékéül kialakított árra közvetlen kihatása nincs. A hivatkozott támogatásnak nem az a célja, hogy a felek által alkalmazott (alkalmazandó) ellenértéket egy meghatározott összeggel közvetlenül kiegészítse, hanem a környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyezve, a 15-20 év alatt megtérülő befektetéseket előmozdítsa. A szóban forgó támogatás megrendelés ellenértékeként sem ragadható meg, hiszen a támogatás nyújtója[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1122
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,