Csereerdő telepítése megbízásból

Kérdés: Erdőgazdálkodással foglalkozó társaságunk elvállalta a kivitelező cég megbízásából (jogszabályi kötelezettség miatt), hogy az útépítés miatt általuk kivágott erdő helyett újat (ún. csereerdőt) telepít saját területén. Az új erdő telepítésével kapcsolatos ráfordítás beruházás. A vállalkozási díj árbevétel, amellyel szemben így költséget nem tudunk elszámolni. Mi lenne a helyes megoldás a számvitelben és a társasági adóban?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy a számviteli előírások megtartásával kell eljárni, a gazdasági eseményeket nem szabad összevontan kezelni. A gazdasági események folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.A kérdésben leírtak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.
Kapcsolódó címke:

Erdőtelepítés vállalkozásban

Kérdés: A társaság erdőtelepítést végez. A szerződés alapján a telepítésre meghatározott összeget számlázhat, 7 év múlva kell átadni a telepített erdőt. Adott, hogy egyes részfeladatok elvégzéséért a teljes összeg hány százalékát jogosult számlázni. 7 év alatt bármi történik, az a társaság saját kockázata. A munkálatokat részben alvállalkozóval végzi. Mi a helyes számviteli elszámolás? Az erdő jövőbeni tulajdonosa felé előlegszámlát vagy normál számlát kell kiállítani? Időbelileg elhatároljuk a bevételt? Hogyan kezeljük az alvállalkozói számlákat és a saját tevékenység ellenértékét?
Részlet a válaszából: […] ...között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket, így az erdőt is. Ebből következően az erdőtelepítéssel kapcsolatos költségeket - aktiválás előtt - beruházásként kell az erdő tulajdonosánál elszámolni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 6.

Erdőtelepítés elszámolása

Kérdés: Kérem, ismertessék az erdőtelepítés, az arra kapott támogatás, őrzés, gyérítés számviteli elszámolását! Mi alapján kell az aktiválás időpontját meghatározni?
Részlet a válaszából: […] ...használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket, így az erdőt is. Ebből következően beruházásként kell elszámolni az erdőtelepítés összes költségét, sőt az erdő rendeltetésszerű használatbavételéig felmerült egyéb költségeket is, mint például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 12.
Kapcsolódó címke:

Erdőtelepítésre kapott támogatás

Kérdés: Az erdőtelepítésre kapott támogatást tőketartalékként mutattuk ki. A bekerülés összes költsége a beruházások között szerepelt. Az erdővé minősítés most megtörtént. Helyesen járok el, ha az erdőt, mint tárgyi eszközt, nyilvántartásba veszem, a beruházásnak megfelelő értéket pedig kivezetem az eredménytartalékba? A tőketartalékban maradt összeget hogyan és mivel szemben tudom kivezetni? (Az erdő után értékcsökkenést nem tudok elszámolni.)
Részlet a válaszából: […] ...bekerülési értékét értékcsökkenés elszámolásával nem lehet csökkenteni, mivel az erdő értéke - jellemzően - folyamatosan nő.Az erdőtelepítésre kapott támogatást helyesen a tőketartalékba helyezték, de azt továbbra is ott kell tartani a támogatás teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 7.
Kapcsolódó címke:

Erdő újratelepítése költségeinek elhatárolása

Kérdés: Úgy tudom, hogy új erdő telepítése, meglévő erdő megvásárlása egyértelműen beruházás, és így az újerdő-telepítés összes költsége az erdő bekerülési értékébe tartozik. Beruházásként kell azt elszámolni, majd a befejezett erdőtelepítést kell aktiválni az egyéb építmények között. Az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés... az erdő bekerülési (beszerzési) értéke után. A Számviteli Levelek 226. számában a 4689. kérdésre adott válaszban pedig azt olvasom, hogy az újratelepítés egyszer felmerülő közvetlen költségére indokolt az Szt. 41. §-ában (2) bekezdése alapján céltartalékot képezni. Akkor most beruházás vagy költség és céltartalékképzés? Vagy csak rosszul értelmezek valamit?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtakban nincs ellentmondás, csupán más-másesetről van szó. Értelmezzük a kérdésben leírtakat. Az új erdő telepítésének azösszes költsége az erdő bekerülési értékébe tartozik, amelyet az erdőberuházásráfordításaként kell számításba venni. De az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 27.
Kapcsolódó címkék:    

Erdőtelepítés támogatása

Kérdés: A kft. a 88/2007. FVM rendelet alapján erdőtelepítési támogatást kapott 2008. évben. A támogatás összegéből erdőt telepített. Ezt az erdőt beruházásként könyvelem. A kapott támogatást tőketartalékba kell helyezni, vagy halasztott bevételként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...a 2008. évben kapott erdőtelepítési támogatás azEurópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMWA) társfinanszírozásábanmegvalósuló támogatás, akkor a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 20. §-ának (1) bekezdéseszerint azt a tőketartalékba kell helyezni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 19.
Kapcsolódó címkék:  

Értékcsökkenés erdőtelepítésnél

Kérdés: Egy egyéni vállalkozó erdőtelepítésre kapott támogatást. Az APEH 2007. 05. 02-án kelt iránymutatása alapján ez a támogatás bevételnek minősül. A telepítést beruházásként vettük nyilvántartásba, majd a következő évben felmerülő ápolási munkákat költségként számoltuk el. Helyesen jártunk-e el? Értékcsökkenést a beruházás után lehet-e elszámolni? Ha igen, akkor mikortól?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 11. számú melléklet II. része foglalkozik azértékcsökkenési leírás szabályaival. A 2. pont f) alpont szerint nem számolhatóel értékcsökkenés az erdő előállítási költsége után. Ugyanezen alpont szerintmelioráció esetén számolható el értékcsökkenési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 17.
Kapcsolódó címkék:  

Erdőtelepítés költségeinek elszámolása

Kérdés: A társaságot a tulajdonában lévő erdőterület termelésből történő kivonása során csereerdő létesítésére kötelezték. Az erdőtelepítést elvégző társaság a számlát benyújtotta a fatelepítésről és a gondozás költségeiről. A csereerdősítés külterületi ingatlanon és nem saját területen történt. A már erdőnek minősíthető telepítést - várhatóan 5 éven belül - az erdőgazdaságnak át kell adni. Hogyan kell a csereerdő-létesítés költségeit elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz: beruházásként.Az Szt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyi eszközökközött kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezettanyagi eszközöket, így az erdőt is. Ebből következően beruházásként kellelszámolni az erdő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 26.
Kapcsolódó címke:

Erdőtelepítési támogatás áfája

Kérdés: Kell-e az erdőtelepítési támogatás összege után áfát fizetni? Beletartozik-e az áfa alapjába az erdőtelepítési támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlatilag minden fizetendő összeg, különös tekintettel az árkiegészítésre és más államháztartási támogatásra.Így az erdőtelepítési támogatás adóügyi megítélésével kapcsolatban annak eldöntése szükséges, hogy az közvetlenül árat befolyásol,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 20.
Kapcsolódó címkék: