Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott eredménytartalék (eva) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eredménytartalék igénybevétele (eva)

Kérdés: Bevételi nyilvántartást vezető evás bt. 2013. 01. 01-től átkerült az Szt. és a Tao-tv. hatálya alá. 2012. december 31-én volt olyan számlája, amelynek az ellenértéke nem folyt be, ezért azt evás jövedelemként nem tudta kivenni. Az evabevallásában adóalap-növelő tételként figyelembe vette. A 2013. 01. 01. napra készített nyitó leltárban pénzeszköz, a ki nem egyenlített vevő, a jegyzett tőke (vagyoni betét), valamint evás időszakból származó adózott eredménytartalék szerepel. A társaság tulajdonosa az evás időszak alatt adózott és befolyt összeget az eredménytartalékból kívánja kivenni. Ennek megítélése azonban szakmailag nem egyértelmű. Az Szt. a saját tőkét a nyitó mérlegbe beállított eszközök és kötelezettségek különbözeteként határozza meg, de nem szól arról, hogy a különbözetet az eredménytartalékba vagy a tőketartalékba kell helyezni. A Számviteli Levelek 287. számában azt írják, hogy az Eva-tv. hatálya alatt megtermelt ered­mény­­tartalékot adózott eredménytartalékként kell kimutatni. A 163. és a 90. számban a ki nem vett jövedelem forrását a tőketartalékban jelölik meg. Melyik a megfelelő?
Részlet a válaszból: […]összegében), továbbá ha a társaság olyan tőkejuttatásban részesült, amely juttatást - jogszabályi előírás alapján - tőketartalékba kellett helyezni (maximum a juttatás összegében), és így a tőketartalékba helyezett összeget a társaság jogszerűen még nem használta fel. A különbözetből a tőketartalékba kötelezően helyezendő összeg után fennmaradó rész az eredménytartalék. (Ha kötelezően nem kell a tőketartalékba helyezni, akkor a jegyzett tőkével csökkentett saját tőke teljes összege eredménytartalék.)A fentiek szerint az eredménytartalékba helyezett összeg azonban lehet adózott is és nem adózott is.Amikor a bt. az evaalanyiságot választotta, akkor meg kellett állapítania az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját. Ezen adóalap megállapításakor csökkentő tétel volt (lehetett) a nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke. Ha a bt. az evaalanyiság választásakor ezen eszközök könyv szerinti értékével csökkentette az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját, akkor ezen csökkentő összegnek megfelelő értéket adózatlan eredménytartalékként kell kimutatni (elkülönítetten), ennek az osztalékkénti igénybevételekor a személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást meg kell fizetni.A különbözetként meghatározott eredménytartalék összegének az adózatlan eredménytartalékkal csökkentett része az adózott eredménytartalék. (A különbözetként meghatározott eredménytartalék teljes összege adózott eredménytartalék, ha adózatlan eredménytartalékot nem kell kimutatni!)Az adózott eredménytartalék lehet pozitív és negatív előjelű eredménytartalék. A pozitív előjelű adózott osztalékként a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás megfizetése nélkül kifizethető, de csak az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása után (év közben nem, legfeljebb osztalékelőlegként). Az Szt. hatálya alá visszatért bt.-re vonatkoznak a számviteli törvény előírásai, mely szerint osztalékot, osztalékelőleget közvetlenül az eredménytartalékból nem lehet fizetni, osztalékot csak a tárgyévi adózott eredményből,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6159
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Eva előtti és evás eredménytartalék kifizetése

Kérdés: Egy betéti társaság 2005-2007. évek között evaalanyként a számviteli törvény hatálya alatt tevékenykedett. Az evába lépést megelőzően rendelkezett pozitív eredménytartalékkal. Evás évei alatt is pozitív adózott eredménye volt 2 évben, 2007-ben viszont már az adózott eredménye és a mérleg szerinti eredménye is negatív volt. Ezért 2008-ban kijelentkezett az eva hatálya alól. A társaság 2008. évi beszámolója elfogadásakor osztalékfizetésről dönt, ahol a korábbi évek eredménytartalékát is be kívánja vonni az osztalékfizetésbe a tárgyévi adózott eredmény kifizetésén felül. Az evára áttérést megelőző évekből 4 millió forint eredménytartalékot tart nyilván, 2005-ben és 2006-ban - evás éveiben - 5 millió forintot helyezett eredménytartalékba. 2007. évi mérleg szerinti eredménye mínusz 1,2 millió forint volt, melyet szintén átvezetett az eredménytartalékba. Így tehát jelenlegi eredménytartaléka 7,8 millió forint, ezt akarja kifizetni teljes összegében osztalékként. A magánszemély tulajdonosoknál hogyan adózik majd a kifizetni kívánt osztalék a fentiek ismeretében?
Részlet a válaszból: […]adóalanyisága időszaka alatt az adóalanyisága első üzleti évének nyitó adatai között kimutatott saját tőke terhére juttat bevételt tagja, volt tagja (örököse) részére. Az adóalanyiságot megelőző időszakból származó forrásokat és a források változását az adózó elkülönítetten tartja nyilván. E nyilvántartásban az adóalany az adóalanyiság időszaka alatt keletkezett mérleg szerinti veszteséget az adóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartalék terhére, ha az erre már nem nyújt fedezetet, akkor a korábban keletkezett eredménytartalék terhére számolja el. Az adóalanyiság időszaka előtt keletkezett eredménytartalékot csak akkor kell figyelembe venni, ha annak a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4398
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,