Eredménytartalék igénybevétele (eva)

Kérdés: Bevételi nyilvántartást vezető evás bt. 2013. 01. 01-től átkerült az Szt. és a Tao-tv. hatálya alá. 2012. december 31-én volt olyan számlája, amelynek az ellenértéke nem folyt be, ezért azt evás jövedelemként nem tudta kivenni. Az evabevallásában adóalap-növelő tételként figyelembe vette. A 2013. 01. 01. napra készített nyitó leltárban pénzeszköz, a ki nem egyenlített vevő, a jegyzett tőke (vagyoni betét), valamint evás időszakból származó adózott eredménytartalék szerepel. A társaság tulajdonosa az evás időszak alatt adózott és befolyt összeget az eredménytartalékból kívánja kivenni. Ennek megítélése azonban szakmailag nem egyértelmű. Az Szt. a saját tőkét a nyitó mérlegbe beállított eszközök és kötelezettségek különbözeteként határozza meg, de nem szól arról, hogy a különbözetet az eredménytartalékba vagy a tőketartalékba kell helyezni. A Számviteli Levelek 287. számában azt írják, hogy az Eva-tv. hatálya alatt megtermelt ered­mény­­tartalékot adózott eredménytartalékként kell kimutatni. A 163. és a 90. számban a ki nem vett jövedelem forrását a tőketartalékban jelölik meg. Melyik a megfelelő?
Részlet a válaszából: […] Az evából (az utóbbi időben a katából) történő visszatérés szabályaival a Számviteli Levelek több számában foglalkoztunk. Ezek között a kérdésben is hivatkozott 287. számban az 5891. kérdésre adott választ indokolt mérvadónak tekinteni.A kérdés alapján a kérdező cég...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 23.

Eva előtti és evás eredménytartalék kifizetése

Kérdés: Egy betéti társaság 2005-2007. évek között evaalanyként a számviteli törvény hatálya alatt tevékenykedett. Az evába lépést megelőzően rendelkezett pozitív eredménytartalékkal. Evás évei alatt is pozitív adózott eredménye volt 2 évben, 2007-ben viszont már az adózott eredménye és a mérleg szerinti eredménye is negatív volt. Ezért 2008-ban kijelentkezett az eva hatálya alól. A társaság 2008. évi beszámolója elfogadásakor osztalékfizetésről dönt, ahol a korábbi évek eredménytartalékát is be kívánja vonni az osztalékfizetésbe a tárgyévi adózott eredmény kifizetésén felül. Az evára áttérést megelőző évekből 4 millió forint eredménytartalékot tart nyilván, 2005-ben és 2006-ban – evás éveiben – 5 millió forintot helyezett eredménytartalékba. 2007. évi mérleg szerinti eredménye mínusz 1,2 millió forint volt, melyet szintén átvezetett az eredménytartalékba. Így tehát jelenlegi eredménytartaléka 7,8 millió forint, ezt akarja kifizetni teljes összegében osztalékként. A magánszemély tulajdonosoknál hogyan adózik majd a kifizetni kívánt osztalék a fentiek ismeretében?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 18. §-ának (7) bekezdése alapján a számvitelrőlszóló törvény hatálya alá tartozó jogi személy, jogi személyiség nélküligazdasági társaság adóalany a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és azadózás rendjéről szóló törvénynek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 26.

Evás időszak után az eredménytartalék igénybevétele

Kérdés: A bt. 2004-2005. évi adózott eredménye eredménytartalék lett. 2006. évben kettős könyvvitelt vezető számviteli törvény szerinti evás volt. 2007. évben kilépett az evakörből, és 2006. évi evás eredményét csak részben hagyta jóvá osztalékként, ami 2007. évben kifizetésre került adómentesen. A fennmaradó evás mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba került. Megteheti-e a bt., hogy a 2008. évi beszámoló elfogadásakor csak az evás időszakban keletkezett, még ki nem vett eredménytartalékot hagyja jóvá osztalékként, és fizeti ki a tagoknak adómentesen?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 18. §-ának (10) bekezdése szerint, ha a jogiszemély, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalanyisága az adóévetkövető üzleti évtől nem áll fenn, az adóév utolsó napján vele tagijogviszonyban álló magánszemélynél az osztalékból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 5.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (eva)

Kérdés: A kft. adózott eredményét 2003-ig az eredménytartalékba helyezte. 2004-től az Eva-tv. hatálya alá bejelentkezett. A 2004. évi adózott eredményét ki szeretné fizetni a tagok részére. Megteheti-e úgy, hogy az előző évek eredménytartalékát nem veszi igénybe?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy igen, megteheti, ha az Szt. 39. §-a(3) bekezdésében előírt követelmények teljesülnek. Az Eva-tv. hatálya alátartozó kft.-nek is az Szt. előírásai szerint kell – a sajátosságokfigyelembevételével – a beszámolóját elkészíteni. Az evaalany kft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 8.

A kimutatott eredménytartalék sorsa (eva)

Kérdés: Mi lesz a sorsa az evába "bevitt" eredménytartaléknak? Miként lehet kivenni a besült osztalékot?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. hatálya alatt maradó evaalany továbbra is vezeti a számviteli nyilvántartásait, ebből következően az evába való belépés nem eredményez a "besült" osztalékkal kapcsolatos adófizetési kötelezettséget. Ez csak annál a betéti társaságnál és közkereseti társaságnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.

Eredménytartalék és adóalap (eva)

Kérdés: 2001-ben alakult bt. 2001-ben megfizette a 18 százalékos társasági adót, osztalékot nem fizetett. 2002-ben szintén megfizeti a 18 százalékos társasági adót, és szintén nem fizet osztalékot. Ha belép az eva hatálya alá, megállapítja, mennyi az előző évi eredménytartalék és a 2002. évi mérleg szerinti eredmény, ezt korrigálja, és 3 év alatt megfizeti ennek a 20 százalékát. Ez a tagoknak mikor fizethető ki, és mi a helyzet a tagoktól levonandó osztalékadóval?
Részlet a válaszából: […] A bt. saját döntési hatáskörébe tartozik, hogy a kérdés szerinti esetben a tulajdonosoknak mikor fizeti ki az osztalékot. A bt. által a 20 százalékos adóval leadózott összeget a tag adózott jövedelmének kell tekinteni, így kifizetéskor a tagtól az Szja-tv. szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.