Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

97 találat a megadott értékcsökkenés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Végelszámoláskor értékcsökkenés

Kérdés: Végelszámoláskor el kell számolnia a végelszámolónak az arányos értékcsökkenést a tárgyi eszköz értékesítéséig?
Részlet a válaszból: […]szűnik meg egy adott eszköz rendeltetésszerű használata, hiszen a végelszámoló feladata a cég tevékenységének a megszüntetése is. Nyilvánvaló, amíg a cég tevékenysége befejezéséhez használja az adott eszközt, akkor a terv szerinti értékcsökkenési leírást el kell számolnia. De csak addig! Lehet így olyan időszak a végelszámolás folyamatában, amikor az adott eszközt már nem használják, a tevékenység végzéséhez arra már nincs szükség, de még nem került értékesítésre. Erre az időszakra természetesen nem indokolt terv szerinti értékcsökkenést elszámolni, annak összegével a végelszámolást lezáró eredményt csökkenteni.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8658
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Épületek terv szerinti értékcsökkenése

Kérdés: Hogyan kell megbecsülni az épületek maradványértékét? Honnan lehet tudni, hogy mennyi lesz a maradványérték a hasznos élettartam végén, amikor az épületek piaci értéke jellemzően nő? Nem lenne célszerű arra az álláspontra helyezkedni, hogy az épület értékéből a használat során nem veszít, ezért nem kell terv szerinti értékcsökkenést elszámolni? Mi az Önök álláspontja?
Részlet a válaszból: […]határozza meg. Ha a hasznos élettartam és a műszaki élettartam közel azonos, akkor az adott épület a hasznos élettartam végére oly mértékben elhasználódott, hogy az elhasználódottságának megfelelő maradványérték valószínűsíthetően kevesebb lesz, mint amennyi a bekerülési érték volt. Ebből a szempontból is fontos az Szt. azon előírása, mely szerint a maradványértéket a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni.Nem azt kell megbecsülni, hogy mennyi lesz az eszköz várható piaci értéke a hasznos élettartam végén (épület esetében pl. 50 év múlva), hanem azt, hogy az épület üzembe helyezésekor mekkora a piaci értéke egy hasonló paraméterekkel rendelkező, felújításra még nem került, 50 éves épületnek.Nem értünk egyet a felvetésével, mely szerint az épületeknél nem kell terv szerinti értékcsökkenést elszámolni, mivel az épület automatikusan nem sorolható az Szt. 52. §-ának (6) bekezdése alá tartozó eszközök közé. Az egyes épületek értéke általában nem "különleges helyzetéből, egyedi mivoltából" adódóan nő évről évre, hanem jellemzően az infláció és a kereslet-kínálat viszonyának hatására, és ezen hatásra sem nő a műszaki élettartam végéig. Így a bekerülési érték, valamint a (hasznos élettartam és a műszaki élettartam függvényében, az üzembe helyezéskor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8313
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Mikrogazdálkodói értékcsökkenési leírás

Kérdés: Mikrogazdálkodói értékcsökkenési leírással kapcsolatban kérem szakértői véleményüket: Ingatlan-bérbeadással foglalkozó cég jelenleg ingatlanjai után 2%-os értékcsökkenési leírást számol el. Az áttérés után folytathatja-e a 2%-os leírási kulcs alkalmazását, vagy meg kell változtatnia?
Részlet a válaszból: […]társasági adó megállapításánál figyelembe vett leírási kulcsokat kell alkalmazni.A Tao-tv. 1. számú mellékletének 7. pontja szerint a bérbeadó az eszközei között kimutatott bérbe adott épület, építmény és ültetvény esetében 5%-os értékcsökkenési leírást érvényesíthet.A hivatkozott előírások alapján a mikrogazdálkodói beszámolóra való áttérés után, épület, építmény és ültetvény esetében továbbra is elszámolhat 2%-os értékcsökkenési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8297

4. találat: Nagy értékű gépnél kártérítés?

Kérdés: Egy nagy értékű gép baleset következtében a 2018-as év folyamán javíthatóan kárt szenvedett. A javítás költsége, melyet 2019-ben végeztek el, 170 millió forint volt. A biztosító kártérítés címén 153 millió forintot fizetett, szintén 2019-ben, a különbség az önrész volt. 2018-ban évzáráskor elszámoltunk terven felüli értékcsökkenésként 170 millió forintot, és egyéb bevételként a biztosító által majd 2019-ben utalt, de a mérlegkészítésig ismertté vált kártérítés összegét, a 153 millió forintot. A gép beszerzéséhez támogatás kapcsolódik, 50%-os támogatástartalommal, amelynek értékcsökkenés-arányosan még el nem számolt összege a passzív időbeli elhatárolásokban van. 2018-ban a terven felüli értékcsökkenés elszámolásakor ennek 50%-os mértékéig kellett volna e passzív elhatárolásról is kapcsolódó tételt könyvelni az egyéb bevételekkel szemben? A passzív elhatárolásról csak a balesetig felmerülő normál értékcsökkenés arányos részét vezettük ki 2018-ban. A társaságiadó-alapot növelő tételként kell-e kezelni a terven felüli értékcsökkenés összegét a fenti körülmények alapján?
Részlet a válaszból: […]170 millió forintot 2019-ben kellett könyvelni az igénybe vett szolgáltatások között, és 2019-ben kellett könyvelni a biztosító térítését is, a 153 millió forintot, és nem 2018. évre, egyéb bevételként.Az Szt. 53. §-a alapján a tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték. A nagy értékű gép esetében ez a követelmény nem állt fenn, mivel a 2018-ban baleset miatt sérült gép javítható volt, és 2019-ben már meg is javították. Így a számviteli előírások megsértésével jártak el akkor, amikor 2018-ban 170 millió forint összegben terven felüli értékcsökkenést számoltak el. (Nem kellett volna!)A számviteli előírásokat sértették meg akkor is, amikor a nagy értékű gép nagyjavításának időszakára (nagyjavításra a baleset miatt került sor) nem számoltak el terv szerinti értékcsökkenést 2018-2019-ben (és 50%-ban nem szüntették meg a támogatás miatti időbeli elhatárolást!).Tekintettel arra, hogy terven felüli értékcsökkenést 2018-ban nem lehetett elszámolni, a kapcsolódó támogatás időbeli elhatárolását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8249

5. találat: Covid-19 miatti leálláskor értékcsökkenés elszámolása

Kérdés: A Covid-19 miatt hozott intézkedések kapcsán zárva tartó üzletek, irodák tárgyi eszközeinek értékcsökkenés-elszámolása leállítható-e a zárlat idejére mind számvitelileg, mind a Tao-tv. szempontjából? Mit kell tenni a leállás ügyében? Mik a teendők a számviteli politika tekintetében?
Részlet a válaszból: […]az adózás előtti eredményt növelő-csökkentő összeget a Tao-tv. hatályos előírásai szerint kell számításba venni.Ha az üzletek, irodák tárgyi eszközeit a cég a Covid-19 veszélyhelyzet miatti leállás megszűnése után újrahasznosítja a tevékenysége során, akkor ezen eszközöket az állományból kivezetni nem kell, de az Szt. 53. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alkalmazásával indokolt foglalkozni.Az Szt. hivatkozott előírásai szerint: ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.A hivatkozottak figyelembevételével, ha a Covid-19 miatti leállás következtében a tárgyi eszközök tervezett hasznos élettartama (használati ideje) meghosszabbodik, akkor célszerűnek az látszik, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenést (leírási kulcsot) úgy módosítják (csökkentik), hogy a leírási időszakot hozzáigazítják a meghosszabbodó használati időhöz, vagy ha a használatbavételkor maradványértékkel is számoltak, akkor változatlan értékcsökkenés (leírási kulcs) mellett a maradványértéket csökkentik, vagy a két javasolt módszer kombinációját alkalmazzák.Az előbbiekben leírtak szerint a hasznos élettartam meghosszabbodása miatt csökkenhet az évenként elszámolásra kerülő terv szerinti értékcsökkenési leírás összege, de az nulla nem lehet, mivel a tárgyi eszközök akkor is avulnak (értékükből veszítenek), ha azokat az átmeneti leállás következtében nem használják. Így az állományban lévő, de a Covid-19[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8234
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Nyílt végű pénzügyi lízinggel beszerzett tehergépkocsi értékcsökkenése

Kérdés: Közúti árufuvarozó áfaalany egyéni vállalkozó nyílt végű lízinggel szerez be tehergépkocsikat. Hogyan számolható el, és mi az alapja az értékcsökkenésnek? Igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt, és milyen összegben?
Részlet a válaszból: […]alkalmazhatja a melléklet szerinti értékcsökkenési leírást, függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. Ez alapján, ha a közúti árufuvarozó áfaalany egyéni vállalkozó olyan nyílt végű lízingkonstrukcióban szerez be tehergépkocsikat, hogy a szerződés szerint legkésőbb az utolsó részlet törlesztésével, vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik, akkor a beszerzési árat alapul véve elszámolhat értékcsökkenési leírást. A leírási kulcsok jegyzéke szerint a jármű a 20 százalékos leírási kulcs alá tartozik.Az Szja-tv. szerint lehetőség lenne a kisvállalkozói kedvezmény igénybevételére, azonban az adókedvezmény igénybevétele az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában, az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A Bizottság 1407/2013/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdése (az állami támogatások igénybevételére vonatkozik) a kereskedelmi árufuvarozás ágazatban működő vállalkozásokat korlátozza azzal, hogy a támogatás összege nem lehet több 3 év alatt 100 000 eurónál, illetve nem vehető igénybe a kedvezmény, amennyiben teherszállító járművet vásárolnak, és a vállalkozás a kereskedelmi fuvarozás területén működik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8042

7. találat: Terven felüli értékcsökkenés az eredménykimutatásban

Kérdés: Az eredménykimutatásban az egyéb ráfordításokból értékvesztésként kimutatott sornak tartalmaznia kell-e a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenéseként kivezetett selejtezésének értékét?
Részlet a válaszból: […]között elkülönítetten kell kimutatni az értékvesztés összegét, ideértve az immateriális javak, a tárgyi eszközök 53. § (1)-(2) bekezdése szerint elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét, a követelések 55. § (1)-(2) bekezdése, a készletek 56. §-a (1)-(3) bekezdése szerint elszámolt értékvesztésének összegét.A hivatkozott előírások alapján egyértelmű, hogy az eredménykimutatás Ebből: értékvesztés sorának tartalmaznia kell a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésként kivezetett selejtezéskori értékét is.Ezt támasztja alá a Cash flow-kimutatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7954

8. találat: Értékvesztés vagy terven felüli értékcsökkenés

Kérdés: Szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozik a szövetkezet. Növendék marhákat tenyésztésbe állításkor (leelléskor), ha - évek óta - a piaci érték kb. 200 E Ft, az előállítási érték 400 E Ft értékvesztést (készlet) vagy terven felüli értékcsökkenést (tenyészállat) lehet elszámolni? A bekerülési érték, illetve könyv szerinti érték (készletnél) tartósan és jelentősen magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára. A tárgyi eszköz (tenyészállat) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb a piaci értéknél. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása társaságiadó-alapot növelő. Hogyan kapja vissza a szövetkezet a tenyészállat kivezetésekor, kényszervágáskor, értékesítéskor... a növelésként elszámolt adóalap-növelőt?
Részlet a válaszból: […]értéke), akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.Ha a kérdés szerinti növendék marha beszerzése (előállítása) 2018. december 31-e előtt megtörtént, és a tenyésztésbe állítása csak 2019. január 1-jével vagy azt követően, akkor a számviteli törvény hivatkozott előírása alapján a 2018. évi üzleti év mérlegkészítésének időszakában értékvesztést kell elszámolni, a piaci érték és az előállítási érték különbözete összegében. Az értékvesztés elszámolt összegével a társasági adó alapját nem kell növelni.Ha a tenyésztésbe állítás 2018. december 31-e előtt megtörtént, akkor két lehetőség van:- az egyik, ha a növendék állat a szövetkezet könyveiben már 2017-ben is szerepelt, akkor a 2017. év készletértékelése önellenőrzésével kell a 2017. év eredményét módosítani, és 2017. évre értékvesztést elszámolni az Szt. hivatkozott 56. §-a alapján;<br> a másik, ha a növendék állat a szövetkezet könyveibe csak 2018-ban került felvételre, akkor a 2018. évi mérlegfordulónapi értékelés keretében terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, a könyv szerinti értéket meghaladó piaci ár összegében.A terven felüli értékcsökkenés a Tao-tv. 8. § (1) bekezdésének b) pontja szerint növeli az adózás előtti eredményt és a számított nyilvántartási értéket (Tao-tv. 4. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7934

9. találat: Értékhelyesbítés megrongálódás esetén

Kérdés: Társaságunk ingatlanok esetében él az értékhelyesbítés lehetőségével. Ha megrongálódik az ingatlan, és selejteznünk kell, és az ingatlan nettó értéke alacsonyabb, mint a piaci érték, elvégezhető-e a selejtezés? Ebben az esetben hova kell könyvelni az ingatlan értékét?
Részlet a válaszból: […]alapján -, ha a megrongálódás miatt az ingatlant a könyvekből ki kell vezetni:T 129 - K 123 - ha az ingatlan épület, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés megszüntetése;T 128 - K 123 - az elszámolt terven felüli értékcsökkenés átvezetése- az átvezetések után a 123. számla az épület (az ingatlan) nettó értékét mutatja;T 21-22 - K 123 - a visszanyerhető hulladék- és haszonanyagok készletre vétele azok piaci értékén (a készletre vételi érték nem haladhatja meg a kivezetésre kerülő eszköz nettó értékét);T 8664 - K 123 - a készletre vételi értékkel csökkentett nettó érték elszámolása egyéb ráfordításként,T 4171 - K 127 - az ingatlan értékhelyesbítésének összevezetése az értékhelyesbítés értékelési tartalékával.Az ingatlan a tárgyi eszközök egy csoportjának az elnevezése. Olyan konkrét eszköz, hogy ingatlan, valójában nincs. Az ingatlan - a számviteli előírások szerint - lehet telek, telkesítés, földterület, építmény (épület), egyéb építmény, épületrész, tulajdoni hányad. A válasz további részében feltételezzük, hogy a kérdés szerinti ingatlan az épület.Épület esetében azonban, ha az megrongálódik, nem az a jellemző, hogy az épületet rendeltetésének megfelelően már nem lehet használni, mivel a megrongálódás kijavításával, helyreállításával használható állapotba hozható. Éppen ezért azt nem kell selejtezni, nem kell a könyvekből kivezetni, csupán a megrongálódás következtében az épület nettó értékében bekövetkezett csökkenést kell terven felüli értékcsökkenés elszámolásával a könyvekben keresztülvezetni (T 8664 - K 128). A megrongálódás miatt bekövetkezett értékcsökkenést, mint terven felüli értékcsökkenést, az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.Az épület megrongálódása nyilvánvalóan kihat az épület piaci értékére is. A piaci értékre azonban más tényezők is hatnak. A piaci értéken történő értékelésre vonatkozó előírások, az Szt. 57-59. §-ai szerinti szabályok alkalmazásával a mérlegfordulónapi értékelés keretében ismételten meg kell határozni az adott épület piaci értékét, annak az előző piaci értékhez képest bekövetkezett változását (csökkenését, növekedését), és a változásnak megfelelő összeggel módosítani kell az értékhelyesbítésként és az értékhelyesbítés tartalékaként kimutatott értéket. (Az adott épület piaci értékében bekövetkezett változás lehet több is, meg kevesebb is, mint a megrongálódás miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege.)Az Szt. 57. §-ának (3) bekezdése alapján, amennyiben a befektetett eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a terven felüli értékcsökkenés visszaírása utáni könyv szerinti értékét, az eszköz - az 58-59. § előírásai szerint - piaci értéken is felvehető. Ha a vállalkozó él ezzel a lehetőséggel, akkor a mérlegfordulónapi leltárnak tartalmaznia kell:- az egyedi eszköz mérlegkészítéskori[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7670
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Esedékes értékcsökkenési leírás átütemezése

Kérdés: A társaság éves szinten várható eredménye 25 millió forint veszteség. A számviteli politika szerint elszámolható értékcsökkenési leírás 26 millió forint. Az adott üzleti évre esedékes értékcsökkenési leírás átütemezhető-e a következő évekre, hogy az adott év ne legyen veszteséges?
Részlet a válaszból: […]ő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának id ő tartamában, az adott eszköz értékében és ezek függvényében a várható maradványértékben) lényeges változás következett be. Az eredmény tervezett ő l eltér ő módon történ ő alakulása nem tartozik a változtatást indokoló tételek közé.Az Szt. 15. §-ának
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7359
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést