Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

26 találat a megadott értékcsökkenési leírás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Értékcsökkenési leírás átalakulásnál

Kérdés: Adótörvény szerinti értékcsökkenés alapja átalakulást követően hogyan alakul?
Részlet a válaszból: […]szerinti értéken szerepelnek. A jogutód társaságnál ezt a nettó értéket, illetve átértékelés szerinti értéket kell bruttó értéknek tekinteni, és a várható hasznos élettartam függvényében az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés összegét a jogutódnál meghatározni.A Tao-tv. 1. számú mellékletének 3. pontja alapján: Az adózó az értékcsökkenési leírást az eszköz bekerülési értékére vetítve állapítja meg. A jogutód a jogelőd által már üzembe helyezett eszközre az értékcsökkenési leírást a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás időpontjában kimutatott (tehát a végleges vagyonmérleg szerinti) bekerülési értékre vetítve is megállapíthatja. Ebből az következik, hogy átalakulásnál a Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás alapja megegyezik (megegyezhet) az értékcsökkenési leírás Szt. szerinti alapjával. Nyilvánvalóan azonban az, hogy a Tao-tv. 2. számú melléklete szerinti mértéktől (amelyeket kötelező alkalmazni) el fognak térni az Szt. szerint számított mértékek.A Tao-tv. azonban ismeri a kedvezményezett átalakulás intézményét. A Tao-tv. 16. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7531
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Teljesítményhez kötött értékcsökkenés elszámolása

Kérdés: Lehet-e a számvitel szerinti értékcsökkenést a teljesítményhez kötni? (Elvárható, azaz műszakilag meghatározott teljesítmény, illetve tényleges teljesítmény.) Az adótörvény szerint a Tao-tv. mellékletében meghatározott leírási kulcsokat kell alkalmazni. Ezek korrigálhatók a teljesítmény aránya szerint?
Részlet a válaszból: […]ahol az elvárható, műszakilag meghatározott összteljesítmény ismerete mellett a tényleges teljesítmény folyamatosan mérhető, és így a műszaki teljesítmény egy egységére jutó értékkel az adott időszak (hónap, negyedév) terv szerinti értékcsökkenési leírásának összege megállapítható.A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az értékcsökkenési leírásként az 1. és 2. számú melléklet szerint az adóévre megállapított összeg. (A teljesítményarányos értékcsökkenés-elszámolás nem tartozik a kivételek közé!)A kérdésből nem derül ki, milyen eszközök vonatkozásában kívánnak teljesítményarányos értékcsökkenés-elszámolást alkalmazni. Közúti személyszállításhoz használt járműveknél - a Tao-tv. 1. számú melléklete 5. pontjának h) alpontja alapján - van arra lehetőség, hogy a társaság a számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenést érvényesítse.A Tao-tv. 1. számú mellékletének 5/a. pontja szerint az adózó választhat a mellékletben meghatározott értékcsökkenési leírási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6937
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Napkollektor értékcsökkenése

Kérdés: Cégünk napkollektort telepített pályázati forrásból. A pályázati elszámolás szerint a 123. főkönyvi számlán kell elszámolni. Az épület közepes élettartamú, így 3% értékcsökkenéssel kell számolni? Az üzembe helyezéshez fizetni kellett a szolgáltatónak CSD KIF csatlakozási díjat, amely ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog. Ennek az értékcsökkenése osztja az épület értékcsökkenését?
Részlet a válaszból: […]II. részének az idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházásleírási kulcsát (6 százalékot) indokolt alkalmazni.A napkollektorok minősítésénél elsődlegesen abból kell kiindulni, hogy azok csak annak az épületnek a fűtését, melegvíz-ellátását biztosítják, amely épületen (a tetőn) elhelyezték, vagy más épületek számára is biztosítják a hőenergiával való ellátást, illetve a fűtésen, a melegvíz-szolgáltatáson túlmenően az épületen belüli technológiai tevékenységhez is szolgáltatják a hőenergiát.Ha csak annak az épületnek a fűtését, melegvíz-ellátását biztosítják a napkollektorok, amely épületen azokat elhelyezték, akkor a napkollektorok felszerelését pótlólagos beruházásként kell elszámolni [a napkollektorok bekerülési értékével, a felszerelés anyagköltségével, a szerelés díjával, az egyéb, közvetlenül kapcsolódó költségekkel az adott épület bekerülési (bruttó) értékét kell növelni a rendeltetésszerű használatba­vételkor].A napkollektorok felszerelése egy adott épületre valójában a fűtés, a melegvíz-ellátás korszerűsítését jelenti. És mint ilyen, felújításnak is minősíthető, különösen akkor, ha a korábbi központi fűtést (távfűtés) és melegvíz-ellátást megszüntetik, azokat leszerelik. A felújítás összes költsége is az adott épület bekerülési (bruttó) értékét növeli a rendeltetésszerű használatbavételkor.Amennyiben a napkollektorok több épület fűtését, melegvíz-ellátását biztosítják, illetve a fűtésen, a melegvíz-ellátáson túlmenően az adott épületben vagy más épületben, egyéb építményben technológiai tevékenységhez is szolgáltatnak hőenergiát, akkor a napkollektorokat, továbbá a hővezetékeket, egyéb berendezéseket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6875

4. találat: Épületgépészeti berendezések értékcsökkenési leírása

Kérdés: A Tao-tv. 2. számú melléklete szerint az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől függetlenül, a gépeknél megadott leírási kulcsokkal is el lehet számolni. A választási lehetőséget csak üzembe helyezéskor lehet vagy kell eldönteni? A számviteli politika módosításával a jövőben beszerzésre kerülő épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések esetében szabályozható-e, hogy e berendezések ingatlanhoz kapcsolódó, az ingatlanok között nyilvántartott, de például 14,5%-os terv szerinti értékcsökkenési leírással kerülnek elszámolásra? A számviteli törvény szerint, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható.
Részlet a válaszból: […]alapján, a tárgyi eszközkénti kezelhetősége érdekében is, olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészében elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, az időszakos vagy az idényjellegű tartózkodás, az üzemi termelés, az anyag- és terméktárolás feltételeit biztosítja. Az önálló épület funkciója a benne való tartózkodás, az üzemi termelés, az anyag- és terméktárolás. Ha az épület - a vállalkozási tevékenységet elkülönítetten szolgáló - többféle funkció ellátására képes, és ezek a funkciók egymástól - műszakilag - jól elkülönülnek, akkor lehet szó épületrészről.Az épület rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő épületgépészeti berendezések (gépek), vezetékek [mint a víz-, villany-, csatorna-, központi fűtés vezetékei, berendezési tárgyai (gépei), ideértve a személyfelvonót is] az épület fogalmába tartoznak, amelyek bekerülési értéke nem választható el az épület bekerülési értékétől, az épület bekerülési értékének része.Az épület bekerülési értéke viszont nem tartalmazhatja (mert nem az épület, illetve nem csak az adott épület funkcióját szolgálja):- az épületen belüli technológiai rendeltetésű vezetékek, a riasztóberendezések értékét;- a teherfelvonónak és gépészeti berendezéseinek az értékét;- az épületen belül elhelyezett olyan központi fűtőberendezés, kazán bekerülési értékét, amely az adott épület fűtésén és melegvíz-ellátásán túlmenően az épületben folyó technológiai célú tevékenység hőenergiával való ellátását, más épületek fűtését, melegvíz-ellátását is biztosítja.Az előbbiekben felsorolt eszközöket külön-külön tárgyi eszközként kell számvitelileg is kimutatni, és az Szt., illetve a Tao-tv. - rájuk vonatkozó - szabályai szerint kell a terv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6871
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás

Kérdés: A Tao-tv. 1. számú mellékletének 1., illetve 9. pontját hogyan kell értelmezni? Eldönthetjük-e, hogy a 14,5%-os, illetve 33%-os kulcs alá tartozó eszközök közül néhánynak megváltoztatjuk az értékcsökkenési leírását, és például a 2015. évtől 50%-os értékcsökkenési leírással számoljuk el az adótörvény szerint, vagy az összes idesorolt eszközt át kell sorolni, ez esetben az 50%-os leírási kulcs alá?
Részlet a válaszból: […]csak bizonyos feltételek mellett lehet módosítani.A kérdés első felére a válasz - az előbbiek alapján - az, hogy a 14,5%-os, illetve a 33%-os kulcs alá tartozó eszközöknél 2015. évtől 50%-os értékcsökkenési leírással lehet számolni.Tekintettel arra, hogy a Tao-tv. szerint az értékcsökkenési leírást egyedi eszközönként kell megállapítani, alapját meghatározni, nincsen akadálya annak, hogy a leírási kulcs változtatását csak néhány - az adott csoportba tartozó - eszköznél alkalmazzák. (Ezt kizáró rendelkezés sincs!)Itt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6870
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Szennyvíz- és talajtisztítás gépeinek amortizációja

Kérdés: A kft. az egyik telephelyén - éveken keresztül - környezetszennyező tevékenységet folytatott. Ezen tevékenységünket megszüntettük. Egy erre a célra létrehozott berendezés segítségével megkezdtük telephelyünk szennyvíz- és talajtisztítását (amely legalább 8-10 évig eltart). A szennyvíz- és talajtisztítás céljára létrehozott berendezés - szerintünk - közvetlenül nem szolgálja a vállalkozási tevékenységet, hiszen megvalósítására is külön támogatást kaptunk. Helyes-e, ha az előbbiek ellenére a létrehozott berendezéseket a tárgyi eszközök között mutatjuk ki, és azok bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenési leírást számolunk el?
Részlet a válaszból: […]Az eszközök számviteli (az adott esetben a tárgyi eszközök közé történő) besorolása függetlenül attól, hogy az érintett eszköz beszerzésére (előállítására) milyen finanszírozási konstrukcióban (hitelfelvétel, támogatás igénybevétele stb.) került sor.A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének évenkénti elszámolását az eszköz adott vállalkozónál várható hasznos élettartamának figyelembevételével kell meghatározni. Ettől eltérhet a Tao-tv. 1. és 2. számú mellékletében meghatározott, az adóalapnál az adózás előtti eredményt csökkentő, figyelembe vehető leírási kulcs alapján számított érték.A szennyvíz- és talajtisztítási berendezésekkel végzett (végzendő) tevékenység akár 10 év is lehet, így meghaladja az egy évet, ezért azokat a tárgyi eszközök között kell állományba venni. A szennyvíz- és talajtisztítás gépei is - a kérdésben leírtaktól eltérően - a vállalkozási tevékenységet szolgálják, feltéve hogy a kft. a bevételszerző tevékenységét csak ezen gépekkel végzett kárelhárítási munkák folytatása, illetve befejezése függvényében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6851

7. találat: Támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenési leírása

Kérdés: A kft. nagy értékű gépek, szerszámok vásárlására fejlesztési célú beruházási pályázat alapján vissza nem térítendő támogatást kapott. A beruházások aktiválásakor a gépek várható használati idejét 3 évben határozták meg. Időközben a társaság piaca nem a várakozásoknak megfelelően alakult, a kft. veszteséges, a gépek kihasználtsága a minimálisra csökkent. A kihasználtság csökkenésével az Szt. szerinti értékcsökkenés megváltoztatható-e? Az értékcsökkenést milyen indok alapján lehet felfüggeszteni, milyen intervallumra? Figyelembe véve a pályázati gépek fenntartási kötelezettségét, forgóeszköz-átsorolási lehetőség hiányát. Az értékcsökkenési leírás elszámolásának csökkenésével vagy annak hiányával a fejlesztési célú támogatás értékcsökkenéssel arányos elhatárolást is csökkenteni kell? Ha az Szt. szerinti értékcsökkenési leírást nem számoljuk el, akkor a Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás sem vehető figyelembe az adóalapnál?
Részlet a válaszból: […]szerinti értékcsökkenés tehát megváltoztatható az Szt. 53. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján. Ehhez módosítani kell a számviteli politikát, és dokumentálni kell az aktiváláskori döntés megváltoztatását igénylő, indokoló körülmény változásait. Ha az aktiváláskori döntés csak a 3 évben meghatározott használati idő volt, akkor - az aktiváláskori döntés megalapozottságának hiányában - ennek a felemelése 5 vagy 10 évre kívülálló számára nem elfogadható döntés.Az Szt. 53. §-a (5) bekezdése alkalmazásának az is feltétele, hogy azt konkrét eszközönként külön-külön kell indokolni, továbbá az is, hogy az adott eszközt ténylegesen is használják. Az Szt. 23. §-ának (5) bekezdése alapján ugyanis, amennyiben egy eszköz használata, rendeltetése az aktiválást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet tartósan már nem szolgálja (az adott esetben a gépekkel nem termelnek), akkor annak a besorolását meg kell változtatni, az eszközt legkésőbb a mérlegkészítés időszakában, a mérlegfordulónapra vonatkozóan a forgóeszközök közé át kell sorolni. A pályázatban vállalt fenntartási kötelezettségének ez esetben a kft. nem tesz eleget, és viselnie kell annak a következményeit.A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolását felfüggeszteni nem lehet. Az Szt. 23. §-ának hivatkozott előírását nem támasztja alá a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása felfüggesztésének gondolata. A szóban forgó gépeket - ha ténylegesen nem használják - át kell vezetni a forgóeszközök közé, akkor nem kell értékcsökkenést elszámolni. Ha a szóban forgó gépeket csak csökkentett mértékben, de a tevékenység során használják, akkor az Szt. 53. §-ának (5) bekezdése alapján - hitelt érdemlő módon dokumentáltan - a terv szerinti értékcsökkenési leírás - például a hasznos élettartam növelésével, illetve maradványérték rögzítésével - megváltoztatható.A fejlesztési célú támogatás elhatárolt összege megszüntetésének szabályát az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése tartalmazza. Ebből az következik, hogy a kérdés szerinti gépek támogatásának elhatárolt összege a gépek bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor szüntethető meg. Ha a terv szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6842
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás

Kérdés: A Tao-tv. 1. számú mellékletének 9. pontja szerint bizonyos eszközökre 50%-os értékcsökkenés érvényesíthető. A számviteli törvény szerint az értékcsökkenés elsőként meghatározott mértéke csak indokoltan változtatható. [Például ha egy eszköznek 10%-os amortizációs kulcsa volt, az csak akkor módosulhat, ha az eszköz használatában változás következik be (pl. műszakszámváltozás)]. A Tao-tv.-ben nincs ilyen kitétel. Azaz például, ha egy 2012-ben beszerzett eszközt eddig 14,5%-os kulccsal értékcsökkentettek, akkor 2014-ben nincs akadálya az 50%-os kulcs alkalmazásának?
Részlet a válaszból: […]erről egyértelműen rendelkezik, amely szerint "ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak, akkor az adózót választási lehetőség illeti meg". Arról pedig nem rendelkezik
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6618
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Értékcsökkenési leírás

Kérdés: A Tao-tv. 1. mellékletének 9. pontja szerint a korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök beszerzése esetén, amennyiben az a 2. melléklet szerint 14,5%-os leírási kulcsba tartozna, érvényesíthető az 50%-os leírási kulcs is. Ez jelentheti-e, hogy egy 3 millió forint beszerzési értékű gázkazán a társasági adóban 7 év helyett 2 év alatt írható le?
Részlet a válaszból: […]szerint az adózó az értékcsökkentési leírást az immateriális jószág, a tárgyi eszköz üzembe helyezése napjától (ideértve jogutód esetén a jogelődtől a vagyonmérleg szerint átvett, a jogelőd által már üzembe helyezett eszköznél az átalakulás napját követő napot is) az állományból való kivezetése (ideértve a forgóeszközök közé való átsorolást, valamint az adózó megszűnését is) napjáig számolja el. Az értékcsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt. Például ha a naptári évvel azonos adóévű adózó a kazánt 2013. június 1-jén helyezte üzembe, akkor 2013-ban a 3 millió forint bekerülési érték[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5934

10. találat: Terven felüli értékcsökkenés négy részletben

Kérdés: Az "5500. Terven felüli értékcsökkenés az adónál" válaszukkal kapcsolatosan kérdezem, hogy hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 1. számú mellékletének 10/a. pontját, milyen esetekben és hogyan lehet alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]felüli értékcsökkenés adóalapnál történő érvényesítésére, vagyis ha az elszámolt terven felüli értékcsökkenéssel csökkenthetné az adózás előtti eredményt. Arról, hogy alkalmazza-e a 10/a. pontot, az adózó dönt. Az alkalmazás melletti döntés pedig azt jelenti, hogy bár az adózó élhetne a csökkentéssel, azt nem teszi meg az adóévben, viszont a következő négy adóévben lehetősége van - egyenlő részletekben, azaz adóévenként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5614
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést