Értékcsökkenési leírás átalakulásnál

Kérdés: Adótörvény szerinti értékcsökkenés alapja átalakulást követően hogyan alakul?
Részlet a válaszából: […] ...kell szólni az Szt. szerinti értékcsökkenési leírás alapjáról, illetve a Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás alapjáról.Az Szt. szerint a jogutód társaság végleges vagyonmérlegében, az azt alátámasztó végleges leltárban az immateriális javak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 15.
Kapcsolódó címkék:  

Teljesítményhez kötött értékcsökkenés elszámolása

Kérdés: Lehet-e a számvitel szerinti értékcsökkenést a teljesítményhez kötni? (Elvárható, azaz műszakilag meghatározott teljesítmény, illetve tényleges teljesítmény.) Az adótörvény szerint a Tao-tv. mellékletében meghatározott leírási kulcsokat kell alkalmazni. Ezek korrigálhatók a teljesítmény aránya szerint?
Részlet a válaszából: […] ...folyamatosan mérhető, és így a műszaki teljesítmény egy egységére jutó értékkel az adott időszak (hónap, negyedév) terv szerinti értékcsökkenési leírásának összege megállapítható.A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az adózás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 24.

Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás

Kérdés: A Tao-tv. 1. számú mellékletének 1., illetve 9. pontját hogyan kell értelmezni? Eldönthetjük-e, hogy a 14,5%-os, illetve 33%-os kulcs alá tartozó eszközök közül néhánynak megváltoztatjuk az értékcsökkenési leírását, és például a 2015. évtől 50%-os értékcsökkenési leírással számoljuk el az adótörvény szerint, vagy az összes idesorolt eszközt át kell sorolni, ez esetben az 50%-os leírási kulcs alá?
Részlet a válaszából: […] ...első felére a válasz - az előbbiek alapján - az, hogy a 14,5%-os, illetve a 33%-os kulcs alá tartozó eszközöknél 2015. évtől 50%-os értékcsökkenési leírással lehet számolni.Tekintettel arra, hogy a Tao-tv. szerint az értékcsökkenési leírást egyedi eszközönként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 14.
Kapcsolódó címke:

Épületgépészeti berendezések értékcsökkenési leírása

Kérdés: A Tao-tv. 2. számú melléklete szerint az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől függetlenül, a gépeknél megadott leírási kulcsokkal is el lehet számolni. A választási lehetőséget csak üzembe helyezéskor lehet vagy kell eldönteni? A számviteli politika módosításával a jövőben beszerzésre kerülő épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések esetében szabályozható-e, hogy e berendezések ingatlanhoz kapcsolódó, az ingatlanok között nyilvántartott, de például 14,5%-os terv szerinti értékcsökkenési leírással kerülnek elszámolásra? A számviteli törvény szerint, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható.
Részlet a válaszából: […] ...tárgyi eszközként kell számvitelileg is kimutatni, és az Szt., illetve a Tao-tv. - rájuk vonatkozó - szabályai szerint kell a terv szerinti értékcsökkenési leírást megállapítani, elszámolni, az adóalapnál figyelembe venni, az elszámolás mértékét megváltoztatni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 14.
Kapcsolódó címke:

Napkollektor értékcsökkenése

Kérdés: Cégünk napkollektort telepített pályázati forrásból. A pályázati elszámolás szerint a 123. főkönyvi számlán kell elszámolni. Az épület közepes élettartamú, így 3% értékcsökkenéssel kell számolni? Az üzembe helyezéshez fizetni kellett a szolgáltatónak CSD KIF csatlakozási díjat, amely ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog. Ennek az értékcsökkenése osztja az épület értékcsökkenését?
Részlet a válaszából: […] A választ az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékcsökkenésével kezdjük. Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot külön eszközként, az épülettől független eszközként kell kimutatni, értékcsökkenését az általános előírások alkalmazásával kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 14.

Támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenési leírása

Kérdés: A kft. nagy értékű gépek, szerszámok vásárlására fejlesztési célú beruházási pályázat alapján vissza nem térítendő támogatást kapott. A beruházások aktiválásakor a gépek várható használati idejét 3 évben határozták meg. Időközben a társaság piaca nem a várakozásoknak megfelelően alakult, a kft. veszteséges, a gépek kihasználtsága a minimálisra csökkent. A kihasználtság csökkenésével az Szt. szerinti értékcsökkenés megváltoztatható-e? Az értékcsökkenést milyen indok alapján lehet felfüggeszteni, milyen intervallumra? Figyelembe véve a pályázati gépek fenntartási kötelezettségét, forgóeszköz-átsorolási lehetőség hiányát. Az értékcsökkenési leírás elszámolásának csökkenésével vagy annak hiányával a fejlesztési célú támogatás értékcsökkenéssel arányos elhatárolást is csökkenteni kell? Ha az Szt. szerinti értékcsökkenési leírást nem számoljuk el, akkor a Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás sem vehető figyelembe az adóalapnál?
Részlet a válaszából: […] ...vállalt fenntartási kötelezettségének ez esetben a kft. nem tesz eleget, és viselnie kell annak a következményeit.A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolását felfüggeszteni nem lehet. Az Szt. 23. §-ának hivatkozott előírását nem támasztja alá a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 17.
Kapcsolódó címkék:  

Szennyvíz- és talajtisztítás gépeinek amortizációja

Kérdés: A kft. az egyik telephelyén - éveken keresztül - környezetszennyező tevékenységet folytatott. Ezen tevékenységünket megszüntettük. Egy erre a célra létrehozott berendezés segítségével megkezdtük telephelyünk szennyvíz- és talajtisztítását (amely legalább 8-10 évig eltart). A szennyvíz- és talajtisztítás céljára létrehozott berendezés - szerintünk - közvetlenül nem szolgálja a vállalkozási tevékenységet, hiszen megvalósítására is külön támogatást kaptunk. Helyes-e, ha az előbbiek ellenére a létrehozott berendezéseket a tárgyi eszközök között mutatjuk ki, és azok bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenési leírást számolunk el?
Részlet a válaszából: […] ...esetleges maradványértékkel csökkentett - bekerülési értéket terv szerinti értékcsökkenéssel leírni. A Tao-tv. szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás kulcsát pedig a 2. számú melléklet IV. részében foglaltak alapján indokolt számításba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 17.

Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás

Kérdés: A Tao-tv. 1. számú mellékletének 9. pontja szerint bizonyos eszközökre 50%-os értékcsökkenés érvényesíthető. A számviteli törvény szerint az értékcsökkenés elsőként meghatározott mértéke csak indokoltan változtatható. [Például ha egy eszköznek 10%-os amortizációs kulcsa volt, az csak akkor módosulhat, ha az eszköz használatában változás következik be (pl. műszakszámváltozás)]. A Tao-tv.-ben nincs ilyen kitétel. Azaz például, ha egy 2012-ben beszerzett eszközt eddig 14,5%-os kulccsal értékcsökkentettek, akkor 2014-ben nincs akadálya az 50%-os kulcs alkalmazásának?
Részlet a válaszából: […] Igen, a felvetése megfelel a jogszabályi előírásnak. A Tao-tv. 1. számú mellékletének 1. pontja erről egyértelműen rendelkezik, amely szerint "ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak, akkor az adózót választási lehetőség illeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 16.

Értékcsökkenési leírás

Kérdés: A Tao-tv. 1. mellékletének 9. pontja szerint a korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök beszerzése esetén, amennyiben az a 2. melléklet szerint 14,5%-os leírási kulcsba tartozna, érvényesíthető az 50%-os leírási kulcs is. Ez jelentheti-e, hogy egy 3 millió forint beszerzési értékű gázkazán a társasági adóban 7 év helyett 2 év alatt írható le?
Részlet a válaszából: […] ...való kivezetése (ideértve a forgóeszközök közé való átsorolást, valamint az adózó megszűnését is) napjáig számolja el. Az értékcsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt. Például ha a naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.

Terven felüli értékcsökkenés négy részletben

Kérdés: Az "5500. Terven felüli értékcsökkenés az adónál" válaszukkal kapcsolatosan kérdezem, hogy hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 1. számú mellékletének 10/a. pontját, milyen esetekben és hogyan lehet alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 1. számú melléklete 10/a. pontjában foglaltakat akkor lehet alkalmazni, ha a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának oka a 10. pontban foglaltaknak megfelel, így az adózónak lehetősége lenne a terven felüli értékcsökkenés adóalapnál történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 18.
1
2
3