Devizás követelések, kötelezettségek értékelése év közben

Kérdés: Társaságunk a devizás követeléseit és kötelezettségeit az árfolyam-különbözet miatt, folyamatosan, minden hónap végén átértékeli (a számviteli politika tartalmazza). Ennek során az előző havi átértékelés visszavonására kerül sor egy technikai számla segítségével, és az adott hónap átértékelését könyveljük le. Ezután ennek egyenlegét átvezetjük a 97. vagy a 87. számlacsoportba, annak megfelelően, hogy nyereség vagy veszteség. Év végén viszont a jövedelemminimum számításánál a 97. számlacsoportot is figyelembe kell venni, így ott halmozódás van a 12 hónap alatt. Év végén a 87. és a 97. számlacsoportot összevezetjük, és az egyenleget vesszük figyelembe. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] ...Így a kérdésreadandó válasz az, hogy nem járnak el helyesen. A számviteli törvény az eszközök, a kötelezettségekmérleg-fordulónapi értékelését kötelezően az üzleti év mérlegfordulónapjáhozkötötten írja elő, de nem tiltja meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 19.

Értékcsökkenés elszámolása az adótörvény szerint

Kérdés: Tárgyi eszközöket lehet-e az adótörvény szerint értékelni, ha a számviteli politika értékelési elveiben ezt rögzítem?
Részlet a válaszából: […] Nem! A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónak az Szt. 52. §-ában foglaltak szerint kell az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét meghatározni. Ehhez viszont meg kell határozni a hasznos élettartamot és a hasznos élettartam végén várható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. április 5.
Kapcsolódó címkék: