Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott értékelési tartalék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értékhelyesbítés, értékelési tartalék átalakuláskor

Kérdés: A kft. átalakul. Az átalakulás során kiválással új társaság jön létre. Az átalakuló kft. jelentős értékű ingatlannal rendelkezik, amely a kiválással létrejövő társasághoz kerül. Ezen ingatlanhoz kapcsolódóan az átalakuló társaság értékhelyesbítést, értékelési tartalékot mutat ki a könyveiben, mivel az ingatlan piaci értéke lényegesen meghaladja a bekerülési értéket. Hogyan kell a szóban forgó ingatlant a vagyonmérlegekben szerepeltetni? Az értékhelyesbítés, értékelési tartalék a kiválással létrejövő társaságban kimutatható-e?
Részlet a válaszból: […]létrejövő társaság az átvételre kerülő ingatlant a vagyonmérleg-tervezetben (a végleges vagyonmérlegben) szereplő értéken (mint bruttó bekerülési értéken) köteles a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni. (Így egyértelmű, hogy induló adatként értékhelyesbítést és értékhelyesbítés értékelési tartalékát nem mutathat ki, mert ilyen érték sem a vagyonmérleg-tervezetben, sem a végleges vagyonmérlegben nem lehet!)Az Szt. 137. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a kiválással létrejövő társaság átértékelheti az eszközeit és a kötelezettségeit a saját tőke elemeivel szemben. Az átértékelés tehát nem kötelező még akkor sem, ha egyébként egyértelmű, hogy a vagyonmérlegben szereplő eszköz (az adott esetben az ingatlan) piaci értéke lényegesen meghaladja a könyv szerinti értéket. Az előző bekezdésben leírtak azt feltételezik, hogy a kiválással létrejövő társaság nem élt az átértékelés lehetőségével. Ez esetben a kiválással létrejövő társaság az átalakulást követő mérlegfordulónapi értékelés keretében természetesen már élhet az Szt. 57. §-a (3) bekezdésében leírt módon, a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor az Szt. 58-59. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni.Megjegyzés: Annak eldöntése, hogy a kiválással létrejövő társaság él-e az átértékelés lehetőségével vagy sem, alapvetően attól függ, hogy a társaság milyen sajáttőke-nagysággal kíván létrejönni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8205
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Piaci érték aktualizálása

Kérdés: A cég 2 éve átértékelte eszközeit (értékhelyesbítésként és értékelési tartalékként mutatta ki a különbözetet). Kötelező-e az értékelést évenként felülvizsgálni, aktualizálni?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségei is vannak. Egyik ilyen kötelezettsége a független könyvvizsgálóval történő felülvizsgálat. A másik az évenkénti értékelés [régi Szt. 41/A. §-ának (9), az új Szt. 58. §-ának (7) bekezdése], hiszen anélkül nem lehet eleget tenni a törvényi követelményeknek, nem lehet megállapítani, hogy az értékhelyesbítés jelentősen eltér-e az előző év mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegétől, nincs-e a vállalkozásnak adata az értékhelyesbítéssel kapcsolatos kiegészítő mellékleti adatszolgáltatás elkészítéséhez. Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 200
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,