Értékhelyesbítés megszüntetése

Kérdés: A társaság 2019. évben élt az értékhelyesbítés lehetőségével, ingatlanjait és a gépeket piaci értékre helyesbítette. Az értékbecslés alapján, amennyiben az ingatlanok és gépek értéke magasabb volt, értékhelyesbítést számolt el, amennyiben a gép értékét az értékbecslő alacsonyabban határozta meg, mint a könyv szerinti érték, terven felüli értékcsökkenést számolt el. 2020. évben a számviteli politikájában döntött arról, hogy az értékhelyesbítéssel nem kíván élni. Azon eszközöknél, ahol a 2019. évben terven felüli értékcsökkenést számolt el - mert a piaci érték alacsonyabb volt, mint a könyv szerinti érték -, a 2020. évben vissza kell-e írni a terven felüli értékcsökkenést?
Részlet a válaszából: […] ...értékelés helyességét könyvvizsgálóval kell igazolni.Amennyiben az egyedi eszközöknél (a kérdés szerinti ingatlanoknál) meghatározott értékhelyesbítés összege jelentősen eltér az előző üzleti év mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegétől,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 17.
Kapcsolódó címke:

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék átalakuláskor

Kérdés: A kft. átalakul. Az átalakulás során kiválással új társaság jön létre. Az átalakuló kft. jelentős értékű ingatlannal rendelkezik, amely a kiválással létrejövő társasághoz kerül. Ezen ingatlanhoz kapcsolódóan az átalakuló társaság értékhelyesbítést, értékelési tartalékot mutat ki a könyveiben, mivel az ingatlan piaci értéke lényegesen meghaladja a bekerülési értéket. Hogyan kell a szóban forgó ingatlant a vagyonmérlegekben szerepeltetni? Az értékhelyesbítés, értékelési tartalék a kiválással létrejövő társaságban kimutatható-e?
Részlet a válaszából: […] ...jön létre) vagyonmérleg-tervezetében (és ennek alapján végleges vagyonmérlegében) az Szt. 136. §-ának (8) bekezdése szerint értékhelyesbítés és értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepelhet, függetlenül attól, hogy az az ingatlan, amelyhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.

Értékhelyesbítés megrongálódás esetén

Kérdés: Társaságunk ingatlanok esetében él az értékhelyesbítés lehetőségével. Ha megrongálódik az ingatlan, és selejteznünk kell, és az ingatlan nettó értéke alacsonyabb, mint a piaci érték, elvégezhető-e a selejtezés? Ebben az esetben hova kell könyvelni az ingatlan értékét?
Részlet a válaszából: […] ...módon a kérdést (túlzottan is) szakszerűtlenül fogalmazták meg, emiatt a válasz előtt a kérdésben leírtak pontosítása szükséges.Az értékhelyesbítés lehetőségével csak akkor lehet élni, ha az ingatlan piaci értéke magasabb, mint az ingatlan könyv szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:    

Felértékelt eszköz eladásakor az értékhelyesbítés

Kérdés: A korábbi években tulajdoni részesedést jelentő befektetett pénzügyi eszközt a valós értéken történő értékelést választva, felértékeltük az értékelési tartalékkal szemben (T 177 - K 417). A részesedést ez évben értékesítjük. Hogyan kell kivezetni a nyilvántartásokból?
Részlet a válaszából: […] ...a piaci érték és az eredeti bekerülési érték közötti különbözetet (mivel a piaci érték meghaladta a könyv szerinti értéket) értékhelyesbítésként elszámolta az értékelési tartalékkal szemben (T 177 - K 417).Az Szt.-előírás alapján minden üzleti év végén,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 15.
Kapcsolódó címke:

Beolvadás után értékhelyesbítés

Kérdés: Négy takarékszövetkezet egyesül beolvadással, ahol az átalakulás előtt mind a négy takarékszövetkezet élt az ingatlanjaira vonatkozóan az értékhelyesbítés lehetőségével. A beolvadás során az átalakulási vagyonmérlegekben értékelési tartalék nem szerepelhet, azt meg kell szüntetni. A beolvadás után az átvevő/jogutód takarékszövetkezet folytathatja-e az értékhelyesbítést a beolvadóktól átvett ingatlanokra? Attól függően, hogy könyv szerinti vagy piaci értéken történik a beolvadás.
Részlet a válaszából: […] ...vagyonmérleget kell készítenie. A felsorolt vagyonmérleg-tervezetek, végleges vagyonmérlegek (az ezeket alátámasztó vagyonleltárak) értékhelyesbítést és az értékhelyesbítés értékelési tartalékát nem tartalmazhatják. A beolvadó takarékszövetkezeteknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 25.
Kapcsolódó címkék:  

Bekerülési érték korrekciója

Kérdés: A kft. 2010-ben magánszemélytől vásárolt lakást, amelyet átalakítás (felújítás) után kereskedelmi tevékenységre kívánt használni. Az átalakítás építésiengedély-köteles volt. Az átalakítás 2011-ben befejeződött, az üzembe helyezés is megtörtént. Mivel a tulajdoni lap szerinti lakás felújításáról volt szó, a felújítás áfáját nem vontuk le, így az része az aktivált értéknek. A cég kezdeményezte a lakás átminősítését üzlethelyiséggé. Az átminősítést a földhivatal engedélyezte 2012 márciusában, ezt követően a kft. jogosulttá vált az áfa levonására, a visszaigényelhető áfa összegével viszont csökken az aktivált érték. 2012-ben értékhelyesbítéssel rendezni kell-e az aktivált értéket?
Részlet a válaszából: […] ...válasz röviden az, hogy nem kell! Az értékhelyesbítésalkalmazása nem kötelező. Akkor indokolt, ha az egyedi eszközmérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket.Piaci értékként - természetesen - az áfa nélküli értéket kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 26.

Értékhelyesbítés megszüntetése

Kérdés: A gazdasági társaság a tárgyi eszközök (ingatlanok) tekintetében élt az értékhelyesbítés intézményével. Milyen esetekben és mikortól lehet ezt megszüntetni? És azt hogyan kell dokumentálni?
Részlet a válaszából: […] ...a társaság élt az értékhelyesbítés intézményével,akkor az ennek kapcsán a piaci értékelésbe bevont eszközök (ingatlanok)esetében a mérleget alátámasztó leltárnak (így az alkalmazás kezdete óta mindenévben) - a leltárba egyébként beállítandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 7.
Kapcsolódó címke:

Értékhelyesbítés nonprofit szervezetnél

Kérdés: Nonprofit szervezetnél kell-e, lehet-e ingatlan esetében piaci értéket megállapítani? Ha a szervezet úgy dönt, hogy az ingatlan értékét valódi értékben kívánja nyilvántartani, az átértékeléshez kell-e szakértői becslés?
Részlet a válaszából: […] ...értékbecsléshez. De követelménykéntírja elő, hogy az egyedi eszköz piaci értéke és könyv szerinti értéke közöttikülönbözet (az értékhelyesbítés) megállapításának, elszámolásánakszabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 8.
Kapcsolódó címkék:  

Értékhelyesbítés után értékcsökkenés elszámolása

Kérdés: A kft. az évek során 0-ra leírta tárgyi eszközeit. Az elmúlt év végén értékhelyesbítést végzett az értékelési tartalékkal szemben. Az ez évi esedékes értékcsökkenést az eszközöknél költségként vagy az értékelési tartalékból helyesebb leírni?
Részlet a válaszából: […] ...jelentősen meghaladja a könyv szerinti értékét (az adott esetben a 0 értéket), akkor a különbözetet a mérlegben az eszközök között "Értékhelyesbítés"-ként, a saját tőkén belül "Értékelési tartalék"-ként lehet kimutatni. Az értékhelyesbítés megállapításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 18.
Kapcsolódó címke:

Kötelező-e az értékhelyesbítés?

Kérdés: A vállalkozási tevékenységet tartósan szolgáló vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értékének piaci értékre történő helyesbítését köteles-e alkalmazni az egyszerűsített éves beszámolót készítő kft., vagy ez vezetői döntés függvénye?
Részlet a válaszából: […] ...könyv szerinti értékét, akkor a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti érték közötti különbözet az eszközök között "Értékhelyesbítés"-ként, saját tőkén belül "Értékelési tartalék"-ként kimutatható.Ebben a kérdésben elsősorban nem a vezetőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 15.
Kapcsolódó címke:
1
2