Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott értékpapír-nyilvántartás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értékpapírok átlagáras nyilvántartása

Kérdés: A különböző időpontokban beszerzett diszkontértékpapírok csoportos nyilvántartása megvalósítható-e?
Részlet a válaszból: […]ebből következően eltérő kamattartalommal rendelkező) diszkontértékpapírok csoportosan nem tarthatók nyilván, mert nem azonos paraméterekkel (beváltásig terjedő időtartammal és ebből következően más-más kamatösszeggel) rendelkeznek. Így az átlagos beszerzési áron történő értékelés a diszkontértékpapíroknál nem értelmezhető.Az Szt. 32. §-ának (3), illetve 44. §-ának (3) bekezdése szerint a névérték alatt, illetve a névérték felett vásárolt - hitelviszonyt megtestesítő - kamatozó értékpapírok értéke és névértéke közötti különbözetből az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeget az aktív, illetve a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben kell a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolni.Az előbbi bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett az ugyanazon éven belül - különböző időpontokban és eltérő értéken - beszerzett, eltérő bekerülési értékű értékpapírok azonban csoportosan is nyilvántarthatók, ha a bekerülési (beszerzési) érték és a névérték különbözetéből még időbeli elhatárolás nem történt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7808
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Értékpapírok nyilvántartása, kapcsolódó elszámolások

Kérdés: Befektetési szolgáltatási szerződést kötöttünk "A" értékpapír zrt.-vel. A dematerializált értékpapírokat a zrt. az ügyfélszámla részét képező értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli. Az ügylet tárgyát képező értékpapírokkal, illetve a fizetendő ellenértékkel, díjakkal az ügyfélszámlát megterheli. Negyedévente a számlakivonaton szerepel az eladott részvények mennyisége, pénzszámla névjelöléssel a különböző díjfizetések összege, átvezetési díjak, késedelmi pótlékok. A számlakivonaton szerepel, hogy az számlának minősül. Az ügyfélszámlát vagy annak pénzszámla részének forgalmát hol kell vezetni?
Részlet a válaszból: […]rendezése közvetlenül nem a cég elszámolási betétszámlájával szemben történik, akkor az értékpapírvétel bekerülési értékét a zrt.-vel szembeni kötelezettség számlán kell kimutatni (T 372 - K 478). Ha ezt a bekerülési értéket a cég a zrt.-nek átutalja, akkor a kötelezettséget az elszámolási betétszámlával szemben kell kivezetni (T 478 - K 384). Amennyiben az értékpapírokat a zrt. értékesíti, az eladási árat - mint követelést - indokolt a zrt.-vel szembeni kötelezettségszámla Tartozik oldalára könyvelni (T 478 - K 975). Ha a zrt. ténylegesen átutalja a céghez, akkor azt pénzbevételként kell elszámolni (T 384 - K 478). Az értékpapírok értékesítésekor természetesen csökkenteni kell az értékpapírok bekerülési értékét is a pénzügyi műveletek ráfordításaként (T 875 - K 372), majd a 875. és 975. számla összevezetésével (a kisebb összegű átvezetésével): (T 975 - K 875) meg kell állapítani az értékesítés árfolyam-különbözetét. Ha a különbözet a 975. számlán van, akkor árfolyamnyereség, ha a 875. számlán, akkor árfolyamveszteség lesz. Az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatosan és egyéb jogcímeken fizetendő díjakat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4338
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,