Értékpapírok átlagáras nyilvántartása

Kérdés: A különböző időpontokban beszerzett diszkontértékpapírok csoportos nyilvántartása megvalósítható-e?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a diszkontértékpapírok – általában – csoportosan nem tarthatók nyilván.A diszkontértékpapír olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátottak ki, és a lejáratkor névértéken váltanak be. A kibocsátási (a vevőnél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.

Térítés nélküli eszközátadás, szolgáltatásnyújtás

Kérdés: A vállalkozások egymás közötti kapcsolatában, illetve a vállalkozások és az önkormányzatok között is rendszeresen előfordul, hogy eszközöket adnak át, illetve szolgáltatást nyújtanak térítés nélkül. Ennek a szabályai 2016-tól – olvasatunk szerint – érdemileg változtak. Lehetne erről bővebben olvasni, a megváltozott szabályoknak megfelelő könyvviteli előírásokat megismerni?
Részlet a válaszából: […] A 2015. üzleti év végéig hatályos előírások szerint a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékét rendkívüli ráfordításként kellett elszámolni, függetlenül attól, hogy milyen eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 16.

Szt. változása – Rendkívüli tételek megszüntetése

Kérdés:

Kérdés: Néhány nappal ezelőtt olvastam, hogy a számviteli törvény 2016. január 1-jétől jelentősen módosul (legalábbis a módosítást tartalmazó törvény terjedelméből ez következik). Lehetne ezen módosítások közül néhányról, számlaösszefüggésekkel is kiegészítve, a Számviteli Levelekben is olvasni?

Részlet a válaszából: […] Olvasóink kérését – legjobb tudásunk szerint – igyekszünk teljesíteni. Nyilvánvaló, hogy a 2016. január 1-jétől hatályos előírások mindegyikére nem tudunk kitérni, bár – feltételezhetően olvasóink kérdései kapcsán – többségére még a hatálybalépés előtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 30.

Munkavállalói részvények jutalomként

Kérdés: Ha egy nyrt. munkavállalói részvényesi program keretében juttat a munkavállalóinak részvényben kifejezett jutalmat, akkor annak mikor és milyen adói vannak a munkavállalók, illetve a munkáltató oldaláról? A részvényeket a munkavállalók által választott banknál vezetett számlára transzferálják át. Ha nem munkavállaló magánszemélynek is juttat részvényt, akkor milyen adókkal kell kalkulálni?
Részlet a válaszából: […] Ha a kérdés arra irányul, hogy elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében akarják a jutalmat adni, akkor a juttatáshoz meg kell felelni az Szja-tv. 77/C. §-ában foglalt feltételeknek.Nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Értékpapírok nyilvántartása, kapcsolódó elszámolások

Kérdés: Befektetési szolgáltatási szerződést kötöttünk "A" értékpapír zrt.-vel. A dematerializált értékpapírokat a zrt. az ügyfélszámla részét képező értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli. Az ügylet tárgyát képező értékpapírokkal, illetve a fizetendő ellenértékkel, díjakkal az ügyfélszámlát megterheli. Negyedévente a számlakivonaton szerepel az eladott részvények mennyisége, pénzszámla névjelöléssel a különböző díjfizetések összege, átvezetési díjak, késedelmi pótlékok. A számlakivonaton szerepel, hogy az számlának minősül. Az ügyfélszámlát vagy annak pénzszámla részének forgalmát hol kell vezetni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtakból az következik, hogy az "A" értékpapírzrt. a kérdező cég megbízása alapján végez a dematerializált értékpapírokkalkülönböző műveleteket, az ügyfél (a cég) számára megvásárolja azokat, majdértékesíti az értékpapírokat (részvényeket), és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 15.