Tőkekivonáshoz kapcsolódóan a saját tőke rendezése

Kérdés: A tőkekivonással történő jegyzett-tőke-leszállítás törvény adta lehetőség. A jegyzett tőke leszállításával, azzal arányosan a tőketartalék- és az eredménytartalék-csökkenés összegét is elő kell, hogy írják a tulajdonosokkal szembeni kötelezettségként [2000. évi C. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, 37. § (2) bekezdés f) pontja]. A saját tőke összege jelentősen meghaladja a jegyzett tőke összegét. A saját tőkében negatív az eredménytartalék és pozitív a tőketartalék. Van-e bármilyen teendő a saját tőke rendezésében a tőkekivonással történő jegyzett tőke leszállítása előtt? A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség rendezése telek és ingatlan átadásával történik. Jól értelmezzük-e az Áfa-tv. 9. § (1) bekezdését és a 11. § (1) bekezdését, miszerint az eszközök kivonása miatt az ügylet értékesítésnek minősül, és az eszközöket piaci értéken kell eladni?
Részlet a válaszából: […] A tőkekivonással történő jegyzett tőke leszállításakor a jegyzett tőkével arányosan csökkenteni kell a tőketartalékot is, az eredménytartalékot is (de negatív eredménytartalék esetén a leszállított jegyzett tőkével arányosan növelni kell, a tulajdonost megillető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése

Kérdés: Sertéstenyésztéssel foglalkozó egyéni vállalkozó vagyok. Szeretném megszüntetni egyéni vállalkozásomat, és mint őstermelő akarom ugyanezt a tevékenységet folytatni családi gazdálkodás keretében. Mik a teendőim a megszűnéskor? Van-e áfafizetési kötelezettségem a tárgyi eszközeim után, ha mint őstermelő ugyanezeket az eszközöket fogom használni? Kell-e személyi jövedelemadót fizetnem? 2002 óta családi gazdálkodó is vagyok egyben. Jól tettem-e, hogy mint egyéni vállalkozó adóztam, vagy őstermelőként kellett volna?
Részlet a válaszából: […] Ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét megszünteti, akkor atevékenység megszüntetésének évében bevételként kell figyelembe vennie– a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévőösszes készlet (anyag, áru, félkész és késztermék) leltári értékét, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 31.

Eszköz kivonása vállalkozásból (eva)

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető bt. néhány, 10 évvel korábban beszerzett eszközt szeretne selejtezni. Az Eva-tv. áfára vonatkozó szabálya szerint meg kell fizetni az áfát azok után az eszközök után, amelyeket áfaalanyként szereztek be, és evásként a vállalkozásból kivonják. Milyen adóalap után kell megfizeti az áfát, lehetséges, hogy egy 10 éves nyomtató után áfát kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 16. § (1) bekezdés b) pontja valóban adóztatnirendeli az olyan termékek kivonását, amelyekhez a beszerzéskor levonható adókapcsolódott. Ebben a tekintetben az adótörvények nem határoznak meg időkorlátot.A termék kivonása esetén az Áfa-tv. 25. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 29.

Tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (eva)

Kérdés: A 2004. évtől szeretnék áttérni az evára. Mi a teendő a 2002-ben beszerzett tárgyi eszközökkel? Amennyiben az evás időszak alatt történik a tárgyi eszközök kivonása, akkor azt termékértékesítésnek kell tekinteni, és az áfát is meg kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben (a törvényi feltételek teljesülése esetén) 2004-től tér át az evára, úgy a 2002-ben beszerzett tárgyi eszköz után nem keletkezik az eva választásával befizetendő áfája, mivel az Eva-tv. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontja csak a bejelentés évében, a jelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 24.