Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott eszközátruházás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Kedvezményezett eszközátruházás

Kérdés: Kereskedelmi tevékenységet végző nagyvállalkozás kedvezményezett eszközátruházás keretében kívánja megszerezni egy másik társaság áruházát. Kérdés, hogyan kell ezt elszámolni az átruházó társaságnál és az átvevő társaságnál, ha az ellenértéket visszavásárolt saját részvénnyel, illetve ha új kibocsátású részvénnyel egyenlítjük ki? Hogyan kell megállapítani az eszközátruházás miatt az átadó és az átvevő társaságnak a társasági adó alapját?
Részlet a válaszból: […]ellenértékével Kötelezettség átvállalása T 45 - K 452 az átvállalt összeggel Visszavásárolt saját T 45 - K 97 az eszközök ellenértéke és az eszközök részesedés elidegenítése ellenértéke az átvállalt tartozás különbözetével különbözetével Visszavásárolt saját T 87 - K 37 a könyv szerinti értékkel részesedés kivezetése részesedés kivezetése Átvállalt tartozás kifizetéseT 452 - K 384 a tartozás összegével Átruházás új kibocsátású részesedés ellenében (tőkeemelés) Az átruházó ebben az esetben is az előző pont szerint jár el. Az átvevőnél Tőkeemelés T 11 - K 33 (be nem fizetett jegyzet tőke) az eszközök ellenértékével eszközök ellenértékével Kötelezettség átvállalása T 33 - K 452az átvállalt összeggel Tőkeemelés T 33 - K 411az eszközök ellenértéke és az átvállalt tartozás különbözetével tartozás különbözetével Átvállalt tartozás kifizetése T 452 - K 384a tartozás összegével Kedvezményezett eszközátruházás esetén (feltéve, hogy az adóhatósághoz a szükséges bejelentést megteszi) a) Az átruházó társaság csökkenti az adózás előtti eredményét az eszközök ellenértékeként bevételként elszámolt összeg ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéküket meghaladó részével vagy növeli az eszközök ráfordításként elszámolt könyv szerinti értékének a bevételként elszámolt ellenértéküket meghaladó részével, attól függően, hogy az átruházás nyerséggel vagy veszteséggel történik. Természetesen ezenkívül az átruházó társaság módosítja az adózás eredményét minden olyan tétellel, amellyel az eszközök elidegenítése esetén a Tao-tv. alapján ezt meg kell tennie [például a tárgyi eszközök, immateriális javak könyv szerinti értékével növeli, a számított nyilvántartási értékével csökkenti adózás előtti eredményét; vagy, ha a készletekhez,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1534
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: