Eszközök beszerzése az eredménytartalék terhére

Kérdés: Cégünk eredménytartalékkal rendelkezik. Ennek terhére/csökkentésére elszámolható-e egy összegben az újonnan beszerzett új kisteherautó és traktor vételára, a beszerzés teljes értékének mértékéig? Az eredménytartalék mértéke erre fedezetet adna.
Részlet a válaszából: […] ...pénzeszközökkel kell rendezni a szállítóval szemben. Ezen eszközök beszerzéséhez az eredménytartalék csökkenése nem kapcsolódhat, az eszközbeszerzésnek semmi köze nincs az eredménytartalékhoz.(Kéziratzárás: 2021. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 5.
Kapcsolódó címke:

Eszközbeszerzésre átutalt összeg

Kérdés: Az OEP eszközbeszerzésre havonta egy meghatározott összeget utal a társaság részére elszámolási kötelezettséggel. Hogyan kell ezt az összeget helyesen elszámolni bevételként, ha olyan tárgyi eszköz beszerzésére kerül sor, amelynek a bekerülési értéke egy összegben nem számolható el értékcsökkenési leírásként? A kivaadózásra történő áttéréskor mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...OEP által eszközbeszerzésre átutalt összeget a pénzmozgással egyidejűleg rendkívüli bevételként kell elszámolni, majd halasztott bevételként időbelileg el kell határolni. A passzív időbeli elhatárolást a támogatással beszerzett tárgyi eszköz terv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 7.
Kapcsolódó címke:

Eszközök beszerzése bérelt gépjárműhöz

Kérdés: Társaságunk nemzetközi fuvarozással foglalkozik. A tevékenységéhez tehergépjárműveket bérel. A bérelt tárgyi eszköz nem aktiválható, a bérleti díj költségként számolandó el (esetenként időbeli elhatárolással). A bérelt gépjárművel kapcsolatban azonban felmerültek olyan kiadások (mint a vagyonszerzési illeték, új ponyva vásárlása, szivattyú beépítése), amelyek beruházásnak minősülnek. Milyen értékcsökkenési leírást vehetünk figyelembe az Szt. és a Tao-tv. szerint?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés pluszként felmerült, beruházásnak minősülőkiadásokra vonatkozik. A válaszhoz ezeket a tételeket minősíteni kell. A vagyonszerzési illeték a tehergépjármű bekerülési értékébetartozik. Ezért bérbe vett gépjármű esetében, mint bérelt gépjárműn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.
Kapcsolódó címkék:  

Közösségen belüli közlekedésieszköz-beszerzés

Kérdés: Magyarországi székhellyel rendelkező betéti társaság EU-tagállamból akar tehergépjárművet vásárolni magyarországi értékesítésre. Milyen kötelezettségek merülnek fel, kell-e a bt. beltagjának a tevékenységben személyesen eljárni? Mi a teendő akkor, ha a bt. az EU-tagállamból megvásárolt tehergépjárművet nem belföldön, hanem más tagállamban, vagy esetleg Unión kívül kívánja értékesíteni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. az új közlekedési eszköz uniós beszerzésére-értékesítésérespeciális szabályokat tartalmaz. E szerint az új közlekedési eszköznek az Unióegyik tagállamából a másik tagállamba történő olyan értékesítése esetén, amelyértékesítés eredményeként az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 29.
Kapcsolódó címkék: