100%-os intenzitású elhatárolt támogatás megszüntetése

Kérdés: Cégünk 2018-ban fejlesztési célra 100%-os intenzitású támogatást kapott előlegként. Az előleg összege megegyezett a támogatás teljes összegével. Az előleggel elszámoltunk, amelyet 2022. 07. hónapban elfogadtak. A támogatásból 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban vásároltuk meg az eszközöket. Maradványérték egyik eszköznél sincs. Az eszközök egy része (kis értékű) azonnal leíródott, egy része 3 év alatt íródott le, egy része 2020-2021. évben selejtezésre került, a fennmaradó eszközöknek 2022-ben és a további években lesz értékcsökkenése. A 2022-ben az előlegből átvezetett bevételt, majd annak halasztott bevételre történő átvezetését követően hogyan oldhatjuk fel a halasztott bevételt? A kérdező háromféle lehetőséget említ, de egyikre sem lehet igennel válaszolni. Ezért - a terjedelem korlátozott voltára tekintettel - az ismétlések elkerülése érdekében a kérdéseket is a válaszban rögzítjük.
Részlet a válaszából: […] ...a következők szerint kell eljárni:- azon eszközökre jutó egyéb bevételt, amely eszközök bármilyen okból (kis értékű, selejtezett) az eszköznyilvántartásban nem szerepelnek, nem kell időbelileg elhatárolni, a jövőben sem költség, sem ráfordítás nem fog...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

200 ezer Ft alatti eszközök nyilvántartása

Kérdés: 2021. 01. 01-től a beruházási és felújítási nyilvántartás során a 200 ezer Ft egyedi értékű tárgyi eszközök mentesülnek a nyilvántartási kötelezettség alól (1995. évi CXVII. törvény 5. sz. melléklet). Mi a helyzet a vagyoni értékű jogoknál? A társasági adó alá tartozó vállalkozásokra is van hasonló rendelkezés? Én sajnos nem találtam. Ha van, szíveskedjenek közölni a pontos paragrafust!
Részlet a válaszából: […] A kérdés első mondata ténymegállapításnak is tekinthető, a zárójelben lévő hivatkozástól azonban nem lehet eltekinteni. Az Szja-tv. hivatkozott előírása, az Szja-tv. hatálya alá tartozó mezőgazdasági őstermelők és az egyéni vállalkozók beruházási- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.

Eszközök nyilvántartása garanciabeváltás esetén

Kérdés: Cégünk által vásárolt műszaki gépekre a szállítócég garanciális kötelezettséget vállalt. A garancia érvényesítése során a folyamat kétirányú lehet. Egyik esetben az eszközt elszállítják, megjavítják, visszahozzák. Milyen bizonylatok alapján van könyvviteli, nyilvántartási kötelezettség? Másik eset az, ha az eszköz nem javítható, ezért helyette másik (új vagy használt) eszközt kapunk. Ez esetben mi a teendő a régi és új eszközzel? Milyen értéken kell kivezetni, illetve az újat nyilvántartásba venni? Mit kell könyvelni, milyen bizonylat alapján?
Részlet a válaszából: […] Az első eset az egyszerűbb, amikor az eszközt elszállítják, megjavítják, visszahozzák. Ez esetben a főkönyvi könyvelésben nincs változás, könyvelni nem kell, a garanciában történő elszállítást az analitikus nyilvántartásban kell feljegyezni (nem a cégnél, hanem idegen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 13.