Edzőeszközök besorolása

Kérdés: A kempingszolgáltatással foglalkozó ügyfél szabadban felállított edzőeszközöket (derék- és csípőformáló, gyalogló, dupla nyújtó, valamint komplex karerősítő eszközök stb.) szerzett be, egyedi értékük több mint nettó 100 ezer Ft. Milyen főkönyvi számlán kell aktiválni az eszközöket, hány százalék értékcsökkenéssel? Fejlesztési tartalék elszámolható?
Részlet a válaszából: […] A kempingszolgáltatással foglalkozó cégnél – feltételezhetően – a szabadban felállított – a kérdés szerinti – edzőeszközöket azért szerezték be, hogy azokat a kempingszolgáltatást igénybe vevők térítés ellenében használják. (A térítési díjat vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 22.

Épületgépészet aktiválása

Kérdés: Gyártócsarnok aktiválásakor az épületet és a gépészetet külön-külön kell aktiválni, más-más leírási kulccsal? A részletes költségvetési összesítő alapján külön tudom szedni, hogy mennyi az épület és az elektromos hálózat, valamint az üzemgépészeti berendezések értéke, de ezek az épület részét képezik, külön-külön nem használhatók. Tételes költségvetés alapján gyűjtsük ki, hogy melyik az, ami közvetlenül össze van építve az épülettel (benne van a falban) és melyik nem? Vagy aktiválhatom egyben a kivitelező számlája alapján az összeget gyártócsarnokként? A próbaüzem keretében rákötik a gépeket a hálózatra, amelyhez kábeleket, egyéb anyagokat vásárolnak. Könyvelhetők karbantartásként? A gyártógépek az anyavállalat tulajdonában vannak.
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Nyilvánvalóan más a rendeltetetése a gyártócsarnoknak, illetve a benne elhelyezett gyártógépeknek. Ebből következően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 8.

Sporteszköz beszerzése

Kérdés: A társaság saját dolgozói számára szabad­idős rendezvényt szervez. A szabadidős rendezvényre sporteszközöket vásárolt, sportolás céljából. Alkalmazhatjuk-e az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontját a megvásárolt eszközök tekintetében, és elszámolhatjuk-e ezeket a kiadásokat személyi jellegű költségként? Ha éven túl is használjuk, akkor tárgyi eszközként kell nyilvántartásba venni? Társaságiadó-alapot csökkentő tételként figyelembe vehető-e?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 23. §-a alapján az eszközöket – a beszerzéskor – rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé besorolni. Ha az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja, akkor befektetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 10.

Szivattyú beszerzésének minősítése

Kérdés: Szivattyú beszerzése, amelyet elsősorban beruházáshoz szerzünk be, beruházási anyag beszerzésének minősül-e vagy sem? Esetleg egyedenként önállóan minősül tárgyi eszköznek? Mi a helyes elszámolás?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 23. §-ának (4) bekezdése alapján az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Ez a besorolás a vállalkozó feladata.Az Szt. szerinti besorolásba beletartozik az is, hogy a vállalkozó az eszközt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 19.

Mikro- és kisvállalkozások kedvezménye, eszközök besorolása

Kérdés: Milyen kritériumok alapján dönthető el, hogy a tárgyi eszköz a műszaki gépek, berendezések, felszerelések, járművek között vehető-e nyilvántartásba?
Részlet a válaszából: […] A mikro- és kisvállalkozás a Tao-tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján a korábban még használatba nem vett ingatlan (ide nem értve az üzemkörön kívüli ingatlant), tenyészállat, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. március 8.