Bérbe adott ingatlan amortizációja

Kérdés: A társaság az ingatlant bérbeadás útján hasznosítja. Szüneteltetheti a bérbe adott üzlethelyiség amortizációelszámolását a társaság?
Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény előírása alapján a tárgyi eszközök várható használati időtartamát a használatbavételkor, előre kell meghatározni, és ebből következően az évenként elszámolandó értékcsökkenés mértékét, illetve összegét is legkésőbb az üzembe helyezéskor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 27.

Kis értékű tárgyi eszközök elszámolása

Kérdés: A kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének és használatbavételének (az értékcsökkenési leírás egyösszegű elszámolásának) könyveléséről kérnék tájékoztatás.
Részlet a válaszából: […] A vállalkozási tevékenységet tartósan szolgáló anyagieszközök tartoznak a tárgyi eszközök közé. A tartósan történő használat, az egyéven túli szolgálat minősítése az eszköz beszerzése időpontjához kapcsolódik. Mivel a kis értékű – 50 ezer forint egyedi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 3.

Állványozáshoz szükséges elemek nyilvántartása

Kérdés: A kft. az ipari, az építési-szerelési munkákhoz szükséges állványozást külön részlegével végzi. Az ehhez szükséges elemeket a kft. beszerzi. A különféle elemek beszerzési egységára 50 ezer forint alatt van. Megfelelően jár-e el a kft., ha az állványozáshoz szükséges elemeket fajtánként csoportosan nyilvántartásba veszi, az állványozórészleg használatába adja, és ezzel egyidejűleg egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja? A fenti elemeket a kft. háromévenként leltározza, amikor meggyőződik azok állapotáról, megállapítja a hiányt, a megrongálódott elemeket selejtezi. Követhető-e ez az eljárás nagyobb összértékű beszerzések esetén is, ha az azonnali értékcsökkenés-elszámolás miatt kiugróan magas az eredménykimutatásban megjelenő értékcsökkenési leírás?
Részlet a válaszából: […] A hosszú kérdésre viszonylag egyszerű a válasz.Az Szt. 23. §-ának (4) bekezdése szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Nyilvánvaló, hogy az állványozáshoz szükséges elemek (oszlopok,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 10.