Egy összegben leírt eszközök nyilvántartása

Kérdés: A tárgyi eszközöket az üzembe helyezést követően egyedi nyilvántartó kartonokon tartjuk nyilván, amely tartalmazza az eszköz valamennyi szükséges adatát, az esetleges fejlesztési tartalék terhére történő beszerzésre utalást és az amortizáció elszámolását. Dönthet-e úgy a vállalkozás, hogy a 200.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti – a számviteli politikája szerint egyösszegű értékcsökkenési leírás alkalmazása alá eső – eszközökről nem vezet egyedi nyilvántartó kartont, hanem egy megfelelő adattartalmú "Excel táblázat" vezetésével tartja azokat nyilván, és ezt a táblázatot aktualizálja a bekövetkező eseményeknek megfelelően?
Részlet a válaszából: […] Az egy összegben történő értékcsökkenési leírás elszámolása azt jelenti, hogy azok bekerülési értéke a leírással az eredmény terhére elszámolásra került, így azok a mérlegben értékkel a vagyoni eszközök között nem szerepelhetnek. Így azokra már nem vonatkoznak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 13.

Alapítás-átszervezés költsége

Kérdés: A kereskedelmi kft. raktára és bemutatóterme egy bérelt ingatlanon van. A kft. az elmúlt évek során 30 M Ft értékben végzett felújításokat a raktáron és a bemutatótermen, amelyet idegen ingatlanon végzett beruházásként aktivált, és ezt követően értékcsökkentett. A kft. új telephelyre költözik, és nem tudja a bérbeadóval szemben érvényesíteni a beruházott értéket. Ezért a könyveiből ki kell vezetnie a telephelyen beruházott eszközök nettó értékét. A kivezetett eszközök nettó értékét figyelembe lehet-e venni az alapítás-átszervezés költségeként, annak érdekében, hogy a tárgyi eszközök leírásából származó veszteség ne egy évben terhelje meg a társaságot?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a számviteli alapelvek a nyilvánvaló veszteség időbeli elhatárolására nem adnak felhatalmazást.Az Szt. 25. §-ának (3) bekezdése tartalmazza az alapítás-átszervezés aktivált értéke kimutatásának a lehetőségét. A kérdésben leírt esemény (az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.

Fejlesztési támogatás elszámolása

Kérdés: Az rt. 2002. évre tárgyieszköz- és forgóeszköz (készlet) fejlesztést tervez. A megvalósításhoz – a Széchenyi-tervre – pályázatot nyújtott be. A Magyar Államkincstár (MÁK) 2002. 12. 1-jén 10 millió forint támogatási előleget nyújtott, amellyel 2003. július 1-jéig el kellett számolni. Az rt. 2003. július 1-jén a támogatást megalapozó dokumentációt 100 millió forintról benyújtotta, amelyet a MÁK 2004. április 30-án 96 millió forint összegben elfogadott, és 19,2 millió forint támogatást jóváhagyott. A fennmaradó 9,2 millió forintot 2004 májusában átutalta. A beszerzett eszközök leírására három év alatt kerül sor, maradványérték nélkül. Hogyan kell a kapott támogatási előleget ezen időtartam alatt kimutatni? Mikor kell elszámolni a 9,2 millió forintot? Az elszámolás érinti-e a társasági adót? Jelen esetben a támogatást az Áfa-tv. szerint hogyan kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből – sajnos – kimaradt egy nagyon lényeges elem, jelesül, hogy a tárgyi eszközök, illetve a készletek beszerzésére mikor került sor, illetve a tárgyi eszközöket milyen időponttal vették rendeltetésszerűen használatba.A válasznál ezt pótoljuk azzal, hogy két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 1.