Étkezési térítési díjak számlázása

Kérdés: Önkormányzatunk óvodát tart fenn, amely konyhát is üzemeltet. A konyha értékesítésből származó bevétele meghaladja az 5 millió forintot, így áfaköteles. Az étkezési díjak számlázása manuálisan történik az élelmezésvezető által, és utólag az önkormányzathoz történő beérkezése után rögzítjük a pénzügyi programunkban, amellyel egyúttal az áfaanalitikát is vezetjük. Jelenleg a térítésidíj-számlákat jogcímenkénti bontásban – összesítő bizonylat készítésével – egy összegben visszük be a pénzügyi programba, vételezem be a pénztárba. Ez így megfelel az Áfa-tv. előírásainak, vagy minden, az óvoda élelmezésvezetője által kiállított egyszerűsített számlát egyenként újból kellene rögzíteni? Ha én vagyok a pénztáros, összeférhető-e ezzel az, hogy a készpénzes számlákat a pénztárbizonylatokon én érvényesítem?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint az étkezési térítési díjakról a számlátutólag az élelmezésvezető állítja ki. Ha utólag állítja ki a számlát, akkorhogyan dokumentálja a térítési díjak átvételét? Az élelmezésvezetőtfelhatalmazták arra, hogy – pénzkezelőként – a térítési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 4.

Alapítványi szakiskola étkezési és szállásszolgáltatása

Kérdés: Alapítvány által fenntartott szakiskola OKJ-s képzést is végez, amelynek keretében igény szerint szállást és étkezést is biztosít a résztvevőknek a kollégiumban. A szállás és az étkezés áfamentes? A szállás és étkezés bevétele vállalkozásból származó bevételnek minősül?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésből nem derül ki egyértelműen az, hogy akollégiumi szállás és étkezés igénybevétele esetén a szállás- és étkezésidíjakat külön, önálló összegben határozzák-e meg, ezáltal azok külön tételkénttérítendők-e meg. Mindazonáltal mivel a kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 18.

Étkezés vállalati üdülőben

Kérdés: Hogyan kell a vállalati üdülőben felszolgált étkezés költségeit elszámolni, számlázni? A társaság saját tulajdonú üdülőjében egyrészt szálláshelyet, másrészt az igénylőnek étkezést is kínál. Az étkezés úgy történik, hogy a közeli vendéglátótól megrendeljük az ebédet, amit ők kiszállítanak, az üdülőben csak az étel melegítése és felszolgálása történik. A reggelihez és a vacsorához mi vásároljuk meg az élelmiszert, amit adagolunk és felszolgálunk. Az üdülési díj külön-külön tartalmazza a szállás, illetve az étkezés díját. A szállást 15 százalékos áfakulccsal számlázzuk, de milyen kulccsal számlázzuk az étkezést?
Részlet a válaszából: […] A vállalati üdülőben nyújtott étkezést korlátozottan (csak az üdülők) veszik igénybe, ezért az az SZJ 55.51.10 szám alá sorolandó. A munkahelyi étkeztetésben az ételforgalom az Áfa-tv. 1. számú mellékletébe tartozik. Így az étkezési díjat is 15 százalékos áfa terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 30.

Jövedelemkiegészítő támogatások áfakötelezettsége, elszámolása

Kérdés: Milyen áfakötelezettség kapcsolódik az ún. jövedelemkiegészítő támogatásokhoz?
Részlet a válaszából: […] Az ún. jövedelemkiegészítő támogatások folyósítása az áfa szempontjából közömbös, tekintettel arra, hogy azt – az előzőekben taglalt összes támogatási formával szemben – nem a teljesítésre kötelezett adóalany (tehát nem az eladó vagy szolgáltató) kapja, hanem annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. március 22.