Étkezési térítési díjak számlázása

Kérdés: Önkormányzatunk óvodát tart fenn, amely konyhát is üzemeltet. A konyha értékesítésből származó bevétele meghaladja az 5 millió forintot, így áfaköteles. Az étkezési díjak számlázása manuálisan történik az élelmezésvezető által, és utólag az önkormányzathoz történő beérkezése után rögzítjük a pénzügyi programunkban, amellyel egyúttal az áfaanalitikát is vezetjük. Jelenleg a térítésidíj-számlákat jogcímenkénti bontásban - összesítő bizonylat készítésével - egy összegben visszük be a pénzügyi programba, vételezem be a pénztárba. Ez így megfelel az Áfa-tv. előírásainak, vagy minden, az óvoda élelmezésvezetője által kiállított egyszerűsített számlát egyenként újból kellene rögzíteni? Ha én vagyok a pénztáros, összeférhető-e ezzel az, hogy a készpénzes számlákat a pénztárbizonylatokon én érvényesítem?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint az étkezési térítési díjakról a számlátutólag az élelmezésvezető állítja ki. Ha utólag állítja ki a számlát, akkorhogyan dokumentálja a térítési díjak átvételét? Az élelmezésvezetőtfelhatalmazták arra, hogy - pénzkezelőként - a térítési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 4.
Kapcsolódó címkék: