Német adószámú amerikai cég részére értékesítés Ausztriába

Kérdés: Belföldi adóalanyként egy amerikai cég részére (rendelkezik közösségi adószámmal Németországban) értékesítek terméket, melyet azonban Ausztriába kell szállítani. Kell-e a számlában áfát felszámítanom?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 29/A §-ának a) pontja értelmében atermékértékesítés mint Közösségen belülre történő értékesítés adómentességelényegében három egyszerre teljesülő feltételhez kötött. Ezek a következők:- a termékértékesítés olyan adóalany, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 13.

Közösségen belüli beszerzés áfájának elszámolása

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető kft.-ben hogyan könyveljük a Közösségen belüli beszerzés áfáját? Az adóhatóságnak ilyen címen befizetett áfát az adóbevallás 14. sorában is szerepeltetni kell.
Részlet a válaszából: […] A Közösségen belüli termékbeszerzés esetén a magyar adóalanyt beszerzést igazoló számla, egyszerűsített számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat kibocsátásának napján, de legkésőbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 11.

Közösségen belüli termékbeszerzés fuvarja

Kérdés: Az árut Németországból szállítják Magyarországra, magyar fuvarozóval. Az áfa alapjába beszámít-e az a fuvar, amelyet belföldi fuvarozó végez, és belföldi számlát kapunk róla? Az áru értékét devizában kell kifizetni. Az árut Hollandiából szállítják Magyarországra. A fuvarszámlát Hollandiából kapjuk. Az árut és a fuvart is devizában kell fizetni. Az áfa alapjába beleszámít-e a külföldi fuvar számlázott összege?
Részlet a válaszából: […] A kérdésekre a választ először a számviteli elszámolás oldaláról adjuk meg. Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján az eszköz bekerülési (beszerzési) értékébe a vételáron túlmenően beletartozik az áru beszállításával kapcsolatos szállítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 14.

Közösségen belüli beszerzés áfája

Kérdés: 2004. május 1. után Közösségen belüli termékbeszerzésnél az áfa kiszámítása hogyan történik? Eddig a teljesítés napján érvényes MNB-devizaárfolyamon könyveltük az euróban kiállított számlát. A számlához kapcsolódó áfa forintosítása hogyan történik? Lehetséges, hogy magát az áru vételárát más árfolyammal számoljuk, mint az áfát?
Részlet a válaszából: […] Az adófizetési kötelezettség Közösségen belülről történő termékbeszerzésnél - az Áfa-tv. 20/A. §-ának (2)-(3) bekezdése alapján - (ha az előírást egyszerűbben fogalmazzuk meg) a beszerzést igazoló számla, egyszerűsített számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 14.

Közösségen belüli beszerzés könyvelése

Kérdés: Az EU-csatlakozás után a Közösségen belüli termékbeszerzéshez kapcsolódó áfát "önbevallással" kell megállapítani. Az áfa alapja a számla kelte szerinti MNB-árfolyammal forintosított összeg. A legtöbb könyvelőprogram ez alapján automatikusan ki is számolja és könyveli az áfát és az áfa alapját. Ezáltal a költség és a szállítói tartozás a számla kelte szerinti árfolyammal szerepel a könyvekben. Az Szt. szerint viszont a teljesítés napján (ami általában nem egyezik meg a számla keltével) érvényes devizaárfolyammal kell forintosítani a devizában felmerült költségeket. Hogyan kell rendezni a két árfolyam közötti különbözetet?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megfogalmazottakat részben már érintettük az 1884. kérdésre adott válaszban. Ebből következik, hogy az áfa alapja nem minden esetben a számla kelte szerinti MNB devizaárfolyammal forintosított összeg, csak akkor, ha az a teljesítés napját magában foglaló hónapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 14.

Közösségen belüli, illetve importbeszerzés áfájának könyvelése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a Közösségen belüli termékbeszerzés, illetve az importbeszerzés felszámított és egyben levonható áfáját?
Részlet a válaszából: […] Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén az adó alapját az Áfa-tv. 22-26. §-aiban foglalt rendelkezések alapján kell megállapítani, a termékimport adóalapjának meghatározása során pedig az Áfa-tv. 27. §-ának előírásait kell figyelembe venni. Az adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 14.

Szt. változásai a csatlakozás időpontjával

Kérdés: Milyen változásokat hoz az Európai Unióhoz való csatlakozás a számviteli előírásokban? Mikor válnak ezek ismertté?
Részlet a válaszából: […] ...115/2001/EK irányelv megszünteti a számlát helyettesítő okmány elnevezését és alkalmazását. Így a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napja (a továbbiakban:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 22.

Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása

Kérdés: Úgy hallottuk, az Európai Unióban nem kötelező a számlák aláírása. Magyarországon is változik az előírás? Változnak-e a követelmények az elektronikus aláírással, a bizonylatok megőrzésével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésekre a rövid válasz az, hogy igen, változnak. Sőt új követelmények is megfogalmazódtak.Az Szt. új 161/A. §-a alapján a gazdálkodónak a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a mérleg és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.