Befektetési jegyek év végi értékelése

Kérdés: Nyílt, illetve zárt végű befektetési jegyeket - amelyeknek naponta változhat az árfolyama - hogyan kell 2011. december 31-én értékelni? Kapcsolódik-e hozzá társaságiadóalap-módosító tétel?
Részlet a válaszából: […] ...a tulajdoni részesedést jelentőbefektetések között kell szerepeltetni.Ezért a befektetési jegyek értékpapírok vagy részesedések,amelyek év végi értékelése során az Szt. 54. §-ának (4), illetve (1)bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az 54. § (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.

Befektetési jegyek év végi értékelése

Kérdés: Társaságunk Pénzpiaci Alap befektetési jegyet vásárolt. A letéti igazoláson szereplő adatok: piaci érték (ennyiért vettük): 34 400 000 Ft; kibocsátáskori érték 20 000 000 (20 000 000 db); piaci ár 1,72 Ft/db. A bank által visszaigazolt december 31-ei piaci ár: 1,82 Ft/db. A befektetési jegyet hogyan könyveljük és szerepeltessük a mérlegben?
Részlet a válaszából: […] A vásárolt befektetési jegyeket az általános számviteli előírásoknakmegfelelően tényleges bekerülési értékükön (a kérdésben leírt esetben: 34 400 EFt összegben) kell állományba venni, és mindaddig ezen az értéken kimutatni,amíg azokat nem értékesítik, illetve nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 12.

Devizaalapú kötelezettség értékelése

Kérdés: Cégünk CHF-alapú hitelt vett fel 6000 E Ft értékben, amelyet a hitelintézet közvetlenül az eladónak utalt. Számviteli politikánkban az MNB devizaárfolyamát választottuk. Milyen értéken kell kötelezettségként a 6000 E Ft-ot felvenni? Év végén van-e teendő? Kell-e kérni a hitel nyújtójától év végén nyilatkozatot a fennálló hitelállományról?
Részlet a válaszából: […] A devizaalapú hitelnél a szerződésben (és az analitikus nyilvántartásban is) rögzíteni kell azt a devizaértéket, amely alapul szolgált a 6000 E Ft összegű hitelhez. A hitel folyósításakor a 6000 E Ft-ot kell elsődlegesen könyvelni (T 455 - K 444, 452). Ha a kérdező társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 30.

Befektetési jegyek nyilvántartása

Kérdés: Társaságunk év közben több alkalommal is vásárolt befektetési jegyet az aktuális árfolyamon. Hogyan kell ezen befektetési jegyeket a mérlegfordulónapon értékelni, ha nem váltjuk be a mérlegkészítés időpontjáig, illetve ha beváltjuk azokat a mérlegkészítés időpontjáig?
Részlet a válaszából: […] A befektetési jegyeket - az általános előírások szerint - bekerülési értéken kell a könyvekben szerepeltetni. Ha a vételkori aktuális árfolyam eltérő volt, akkor eltérő a bekerülési értékük is. Az Szt. 62. §-ának (1) bekezdése azonban ad arra lehetőséget, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 3.

Az új Szt. módosuló, változó előírásai

Kérdés: Kiegészítés a 486. kérdésre adott válaszhoz: A devizaeszközök, a devizakötelezettségek év végi értékelésével kapcsolatosan adott válaszunk - sajnálatos félreértés miatt - pontosításra szorul.
Részlet a válaszából: […] ...helyes válasz: "Az új Szt. 44. §-a (4) bekezdésének módosítása azt jelenti, hogy a devizaeszközök, a devizakötelezettségek év végi értékelésekor összevontan árfolyamnyereséget mutató árfolyamkülönbözet korábbi években elhatárolt összegét a tárgyévben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. február 28.

Tárgyi eszközök év végi értékelése

Kérdés: Az új Szt. szerint a befektetett eszközöket év végén piaci értéken kell értékelni. Honnan lehet tudni, melyik eszköznek mennyi a piaci értéke? Az egyedi nyilvántartásnak milyen adatokat kell tartalmaznia? Az Szt. és a Tao-tv. szerinti különböző leírási kulcsok miatti különböző nettó értékeket ugyanazon piaci értékre kell-e korrigálni?
Részlet a válaszából: […] ...értékcsökkenés elszámolásával), ha a piaci értékre vissza kell értékelni (a terven felüli értékcsökkenés visszaírásával).Az év végi értékelés során elsődlegesen a bevezetőben ismertetett elemek helyességéről kell meggyőződni.A bekerülési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 3.