Adóalap vásárolt készlet címén

Kérdés: A bt. 2001. január 1-jével áttért a kettős könyvvezetésre. A 2000. december 31-én kimutatott, pénzügyileg kiegyenlített (kifizetett) vásárolt készletének értékével az adózás előtti eredményét három év alatt egyenlő részletekben kell-e növelnie, vagy a teljes összeggel a 2001. évi adózás előtti eredményét kellett növelnie?
Részlet a válaszából: […] A bt.-nek a Tao-tv. 29/C §-ának (5) bekezdése alapján a 2000. december 31-én kimutatott, kifizetett vásárolt készletek értékével a 2000. évet követő három év alatt, egyenlő részletekben kell az adóalapot növelnie. Ez az előírás független attól, hogy milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. július 4.