Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott evaalanyiság megszűnése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Evaalap az evából való kikerüléskor

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető evás kft.-be az új tulajdonos 50 százalékot meghaladó részesedéssel lépett be év közben, ezáltal a társaság kikerült az Eva-tv. hatálya alól. Időarányosan kell számolni az evaalapot, vagy 30 millió Ft bevételi határig nem kell?
Részlet a válaszból: […]évében a naptári év első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszak.Az eva alapja az adóalany által az adóévben (az adott esetben a megszűnés napjáig) megszerzett összes bevétel, módosítva az Eva-tv. 5. §-a szerinti tételekkel.Az Eva-tv. 2. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján a kft. az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet megelőző második adóévben éves szintre átszámított összes bevétele a 30 millió forintot nem haladta meg (ugyanez a követelmény az adóévet megelőző adóévben is). Ebből az következik, ha a tárgyévet megelőző bármelyik adóév rövidebb volt, mint a naptári év, akkor csak a 30 millió forint adóév naptári napjaival arányos részének megfelelő összegben kell számításba venni.Az Eva-tv. 3. §-a (1)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6736
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Eva-tv. hatálya alól visszatért bt. eszközének értékelése

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető bt. 2007-ben 8 050 000 forint értékű autót vásárolt részletre, euróalapú lízingszerződéssel. 2008. 01. 01. hatállyal az evaadózást választotta bevételi nyilvántartás vezetésével 2011. 12. 31-ig. Az autó 1 048 000 forint maradványértéken szerepel a nyilvántartásban, piaci értéke is ennyi. A bank megküldte a tartozás értékesítését, mely szerint a hátralévő tőketörlesztés összege 4 510 000 forint, az árfolyamveszteség összege: 3 165 000 forint. A nyitó mérlegben szerepeltetni kell az árfolyamveszteséget? Ha igen, akkor hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellen­őriztetni.A törvényi előírás ismertetése után visszatérünk a kérdéshez. Ha 2011. 12. 31-ig volt evás a bt., akkor miért most kérdez (2013-ban)? Hol volt a könyvvizsgáló?A kérdésre a törvényi előírásból következik a válasz. A nyitó mérlegbe az autót a 2011. 12. 31-i piaci értékén kell felvenni (személygépkocsi esetében az áfát is magában foglaló piaci értéken). A bankkal (a lízingbe adóval) szemben olyan összegű kötelezettséget kell kimutatni, a kötelezettségek közé beállítani, amely tartozás 2011. 12. 31-én ténylegesen fennállt (ha ez 4 510 000 forint, akkor azt). A kérdésben szereplő adatok alapján tehát az eszközoldalra 1   048 E Ft, a kötelezettségek közé 4510 E Ft[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5854
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Evaalanyiság megszűnése

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető evás kft. év végén olyan - a 25 millió forintos értékhatárt meghaladó - bevételt számláz ki, amely már a következő évre vonatkozik. Ezt az összeget elhatárolt bevételként könyveljük, de az értékhatár meghaladása miatt a számla kiállítása előtti nappal megszűnik a cég evaalanyisága?
Részlet a válaszból: […]megszerzésének időpontja az evás kft.-nél a számviteli törvény szerinti időpont. Az Eva-tv. 20. §-ának (1) bekezdése alapján az árbevétel, a bevétel magában foglalja a termékértékesítést, a szolgáltatásnyújtást terhelő általános forgalmi adó összegét is. A leírtakból következően, ha a számviteli előírásokkal összhangban történt a bevételként elszámolt összeg időbeli elhatárolása, akkor az jogszerűen nem szerepel az árbevételben, a bevételben, így nem kerül az eredménykimutatásban sem kimutatásra. Így nem tartozik az eva alapjánál figyelembe veendő bevételek közé, tehát - ezen tétel miatt - nem lépte túl a 25 millió forintos értékhatárt. Hangsúlyozni kell, hogy a két fél közötti szerződésben foglaltaknak megfelelően történt a számlázás. (Valójában a folyamatosan nyújtott szolgáltatás az, amit előre, a teljesítést megelőzően ki lehet számlázni, termékértékesítést nem!) Ha nem jogszerűen történt az előreszámlázás, akkor a számlázott összeget előlegnek kell tekinteni (különösen akkor, ha pénzügyi rendezése a mérlegfordulónapig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4284
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,