Evaalap az evából való kikerüléskor

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető evás kft.-be az új tulajdonos 50 százalékot meghaladó részesedéssel lépett be év közben, ezáltal a társaság kikerült az Eva-tv. hatálya alól. Időarányosan kell számolni az evaalapot, vagy 30 millió Ft bevételi határig nem kell?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 3. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózó adóalanyisága megszűnik a részesedés megszerzésének napját megelőző nappal, ha a jogi személyben 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerez(nek) olyan magánszemély(ek), akivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Eva-tv. hatálya alól visszatért bt. eszközének értékelése

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető bt. 2007-ben 8 050 000 forint értékű autót vásárolt részletre, euróalapú lízingszerződéssel. 2008. 01. 01. hatállyal az evaadózást választotta bevételi nyilvántartás vezetésével 2011. 12. 31-ig. Az autó 1 048 000 forint maradványértéken szerepel a nyilvántartásban, piaci értéke is ennyi. A bank megküldte a tartozás értékesítését, mely szerint a hátralévő tőketörlesztés összege 4 510 000 forint, az árfolyamveszteség összege: 3 165 000 forint. A nyitó mérlegben szerepeltetni kell az árfolyamveszteséget? Ha igen, akkor hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. hatálya alól az Szt. hatálya alá visszakerült bt.-nek - az Szt. 2/A. §-ának (4) bekezdése szerint - tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Evaalanyiság megszűnése

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető evás kft. év végén olyan - a 25 millió forintos értékhatárt meghaladó - bevételt számláz ki, amely már a következő évre vonatkozik. Ezt az összeget elhatárolt bevételként könyveljük, de az értékhatár meghaladása miatt a számla kiállítása előtti nappal megszűnik a cég evaalanyisága?
Részlet a válaszából: […] ...a megszűnés napjávalel kell készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót, le kell zárni akönyvviteli nyilvántartásokat, és az evaalanyiság megszűnése napját követőnappal a kft.-nek egy új üzleti éve fog kezdődni (mintha január 1-je lenne!),amely üzleti év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.