Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott exportbizomány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Exportbizományos áfaelszámolása

Kérdés: Hogyan alakul az exportbizományos áfaelszámolása az EU-csatlakozást követően, illetve történt-e változás 2005-ről 2006-ra?
Részlet a válaszból: […]termékexportot vagy azzal egy tekintet alá eső termékértékesítést hajtott végre. A csatlakozást követően ezen termékértékesítés adómentessége (0 százalék) megszűnt, tehát a nullaszázalékos adómértékkel kizárólag az az értékesítés adózhat, melynél a terméket a vámhatóság végleges rendeltetéssel harmadik ország területére lépteti ki. Ebből következően a megbízó
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2558
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Exportbizomány áfája

Kérdés: A bizományos által lebonyolított exportot milyen általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség terheli?
Részlet a válaszból: […]nem saját számlájára, hanem megbízója javára cselekszik, vagyis valamilyen további kapcsolat létezik a bizományos és megbízója között is. Ezt az áfatörvény szintén termékértékesítésként definiálja [Áfa-tv. 6. § (2) bekezdés b) pont]. Eladási megbízásnál ennek alapján a megbízó is számlát állít ki a bizományos számára, ebben az adó alapja a megbízót megillető (tehát a bizományi díjat nem tartalmazó) összeg [Áfa-tv. 22. § (1) bekezdés], az adó mértéke szintén 0 százalék [11. § (2) bekezdés b) pont, 29. § b) pont], a teljesítés időpontja pedig az a nap, amellyel a bizományos eladta az árut a külföldi vevőnek [16. § (7) bekezdés a) pont]. Megjegyzendő, hogy a fentiek automatikusan adódnak a Ptk.-nak a bizományra vonatkozó rendelkezéseiből. A megbízó ugyanis nincs közvetlen kapcsolatban a harmadik személy vevővel, vele szemben jogai és kötelezettségei közvetlenül nem állnak fenn [Ptk. 509.§ (1) bekezdés]. Vegyük észre azt is, hogy az áfarendszerben nincs jelentősége annak, hogy ki exportál, hiszen mind a bizományos, mind pedig a megbízó 0 százalékos adómértékkel adózik. Nem mond ellent ezeknek az sem, hogy a vámjogszabályok szerint exportőr az a belföldi illetőségű gyártó vagy kereskedő, vagy bárki más lehet, aki (amely) az áru külföldi címzetthez történő szállítását kezdeményezi [45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2.2. pont]. Ennek ugyanis csak az áruk származási okmányának kitöltése szempontjából van jelentősége. Ugyancsak közömbös az áfarendszerbeli megítélés szempontjából az, hogy a 110/1997. FM-PM-IKIM együttes rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a mezőgazdasági exporttámogatás alanya - bizományi konstrukció esetén - a megbízó. Amennyiben a termékexportban olyan közvetítő vesz részt, aki megbízója nevében és javára jár el (Ptk. 474. §), a termékértékesítés, és ezen keresztül a termékexport közvetlenül a megbízó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 49
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,