Felhasznált fejlesztési tartalék – helyi adó

Kérdés: Az iparűzési adó alapjának megosztásával kapcsolatban van kérdésünk. Társaságunknak a 2.1. pont szerinti komplex adóalap-megosztást szükséges alkalmaznia az adóalap nagysága miatt. A helyi adókról szóló törvényben nem találtunk a fejlesztési tartalékkal kapcsolatban semmilyen utalást, iránymutatást, hogy ezt hogyan kell kezelnünk az iparűzési adó alapjának megosztásával kapcsolatban. Előző években nem volt jelentős a fejlesztésitartalék-felhasználásunk, így azoknál az éveknél egy összegben hozzáadtuk a Tao-tv. szerinti értékcsökkenés értékéhez. A 2023. évben viszont jelentős fejlesztési tartalékot használtunk fel (347 millió Ft-ot). Amennyiben ezt egy összegben hozzáadjuk a Tao-tv. szerinti értékcsökkenéshez, akkor ez nagymértékben torzítani fogja az önkormányzatok közötti megosztást. 2023. évben a számviteli törvény szerinti écs.: 196.954.282 Ft, Tao-tv. szerinti écs.: 96.268.089 Ft, fejlesztési tartalék összege: 347.323.828 Ft. Véleményünk szerint a 200.000 Ft beszerzési érték alatti, amelyre egyösszegű értékcsökkenés van elszámolva, ott egy összegben szükséges a fejlesztési tartalék felhasználásával korrigálni. Azonban, amelyre nem egy összegű értékcsökkenést számoltunk el, ott hogyan járjunk el? Milyen nyilvántartási kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban? Tudnának-e nekünk iránymutatást adni, hogyan járunk el helyesen?
Részlet a válaszából: […] A Htv. nem fogalmaz meg rendelkezést az iparűzésiadó-alap megosztása során a fejlesztési tartalékkal összefüggésben. A Tao-tv. 1. számú mellékletének 12. pontja szerint az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Fejlesztési tartalék használt tárgyi eszköz beszerzésére

Kérdés:

Fejlesztési tartalék címen lekötött összeg feloldható-e nem új tárgyi eszköz beszerzésére, ha a beruházás megfelel a számviteli törvény fogalmainak? Mennyi időn belül értékesíthető a használtan beszerzett tárgyi eszköz? (Diófelszedő gépről van szó.)

Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének f) pontja meghatározza, hogy az eredménytartalékból az adóévben a lekötött tartalékba átvezetett összeget mikor lehet fejlesztési tartaléknak tekinteni. A 7. § (15) bekezdése pedig azt szabályozza, hogy mire nem használható fel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Fejlesztési tartalékból beszerzett tárgyi eszköz értékesítése

Kérdés: Társaságunk 2021-ben fejlesztési tartalék felhasználásával tárgyi eszközt vásárolt, ami megfelelt a Tao-tv. követelményeinek. Most adódott egy lehetőség, a szóban forgó eszközöket értékesíteni szeretnénk. Lehetséges-e ez, van-e valamilyen korlát a fejlesztési tartalékból vásárolt eszköz esetében az értékesítésre vonatkozóan? Például el kell-e telnie valamennyi időnek, hogy eladhassa a társaság az eszközt a fejlesztési tartalék miatt?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének f) pontja a fejlesztési tartalék képzéséről, (15) bekezdése a fejlesztési tartalék feloldásáról, illetve fel nem használása esetéről rendelkezik.Az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő négy adóévben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 15.

Gyártóeszköz Kínában, fejlesztési tartalékból?

Kérdés: Társaságunk tevékenységi köre gépjármű-nagykereskedelem és -gyártás. A gyártás Kínában történik. Termékkörfejlesztés kapcsán döntés született, hogy a magyar társaság megveszi az új termékhez a gyártóeszközt, melyet a kínai gyár rendelkezésére bocsát, kizárólagosan a társaság részére történő gyártás céljából. A gyártóeszköz Kínában marad (paritás EXW), a magyarországi cég lesz a 100%-os tulajdonosa. Erre a beruházásra nagy összegű fejlesztési tartalékot képeztünk az előző évek adózott eredményéből. Még szerződéskötés előtt állunk. Elszámolható-e a fejlesztési tartalék terhére ez a beruházás, számviteli szempontból a tárgyi eszközök között kimutatható-e, kell-e kvázi telephelyet létesítenünk Kínában? Hogyan számolhatunk el akkor, ha a gyártóeszköznek 50-50%-ban lenne tulajdonosa társaságunk, illetve a kínai gyár?
Részlet a válaszából: […] A magyar-kínai egyezmény (1999. évi XV. törvény) 5. cikk 1. pontja szerint az egyezmény értelmében a "telephely" kifejezés állandó üzleti székhelyet jelent, amellyel a vállalkozás üzleti tevékenységét egészben vagy részben kifejti.A kérdés szerint a tevékenységet (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Fejlesztési tartalék lejárati határidejének hosszabbítása

Kérdés: A fejlesztési tartalék felhasználására nyitva álló törvényes határidő, a képzést követő 4. adóév 2021. december 31-ével lejár. A tervezett beruházás csúszik, így nem kerül az év végéig felhasználásra 50-60 millió Ft. A Covid-19 vírus kapcsán hozott rendelkezések, a veszélyhelyzet kapcsán hozott jogszabályok lehetőséget adnak-e – szankciómentesen – későbbi felhasználásra, ugyanis erre vonatkozó átmeneti jogszabályi rendelkezést nem találtam.
Részlet a válaszából: […]

Eddig nem született olyan jogszabály, amely lehetőséget adna a képzett fejlesztési tartalék 4. évet követő felhasználására.

(Kéziratzárás: 2021. 11. 05.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 11.

Fejlesztési tartalék felhasználása

Kérdés: Társaságunk a 2019. évben jelentős beruházásba kezdett, mintegy 320 millió Ft bekerülési értékben. A beruházás üzembe helyezésére várhatóan a 2021. évben kerülhet sor. A 2020. évi beszámoló készítése során a tulajdonosok 100 millió Ft fejlesztési tartalék képzéséről döntöttek. Felhasználható lesz-e a teljes fejlesztési tartalék összege a beruházás üzembe helyezésekor a 2021. évben, figyelembe véve, hogy a többéves beruházás számlái a teljesítésekkel arányosan az előző években folyamatosan kiegyenlítésre kerültek a fejlesztési tartalék képzését megelőzően?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz először a kérdés pontosítása.A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkenti az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett, és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.

Saját tőke összetétele – kiválás

Kérdés: A kft.-ből kiválik egy vagyonkezelő kft. Az átvitt eszközállomány értéke kb. 200 M Ft. A társaság kötelezettségállománya alacsony, ezért a kiválás során átvitt eszközállomány forrása jellemzően a saját tőke. A saját tőkén belül az eredménytartalék jelentős hányada fejlesztési tartalékként lekötött. Ha az átalakuláshoz forrásként a fejlesztési tartalékot veszi át a társaság, akkor a változatlan formában tovább működő, esetleg a kiválással létrejövő társaságnak keletkezik-e társaságiadó-fizetési kötelezettsége? A kiváló társaság átvállalhatja-e a fejlesztési tartalék felhasználásával kapcsolatos kötelezettséget mint jogutód?
Részlet a válaszából: […] A választ pontosítással kezdjük. A fejlesztési tartalékot lekötött tartalékként kell kimutatni (már nem eredménytartalék). Főszabályként a lekötött tartalékot arra kell felhasználni, amire lekötötték, az adott esetben beruházásra. A fejlesztési tartalékként lekötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 11.

Fejlesztési tartalék feloldása

Kérdés: A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti fejlesztési tartalékot a (15) bekezdése szerint a lekötése adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően lehet feloldani. Ez azt jelenti, hogy a beruházási számlák 16-os számlaosztályon történő elszámolásakor? Ez nem kivitelezhető, hiszen ebben az esetben még nem ismert az, hogy ez mely tárgyi eszköz tao szerinti kartonján jelenjen meg, már elszámolt értékcsökkenési leírásként, mely csökkenti a számított nyilvántartási értéket. Vagyis a fejlesztési tartalék feloldása mindenképpen az üzembe helyezéshez kell hogy kapcsolódjon? Ez egy több évig tartó beruházási folyamatnál azt fogja jelenteni, hogy a fejlesztési tartalék feloldásakor az adott tárgyi eszköznél csak az az összeg vehető figyelembe, amely az üzembe helyezés évében merült fel beruházási kiadásként? (16-os számlaosztály.) Több évig tartó, jelentős, ingatlanhoz kapcsolódó beruházásaink vannak. Ezeknél az üzembe helyezett ingatlanoknál csak egy minimális (rész) összeg számolható el a feloldással amiatt, hogy előfordulhat olyan üzembe helyezés, amikor több év után csak minimális ráfordítás csúszik át a használatbavétel évére. Cégünket ez az értelmezés meglehetősen hátrányosan érinti. A jogalkotói szándék valóban az volt, hogy a több évig tartó beruházások esetén az eszközöknél csak részben vehető figyelembe az egyébként rendelkezésre álló fejlesztési tartalék?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. § (15) bekezdése szerint a fejlesztési tartalék miatt lekötött tartalékot a lekötés adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően lehet feloldani. Ez azt jelenti, hogy a beruházási számlán (a 16-os...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Fejlesztési tartalék felhasználása

Kérdés: Fejlesztési tartalékból megvalósított beruházásnál mi a helyes eljárás a társaságiadó-alap korrekciójánál? A 8 millió forintos beruházáshoz 3 millió forintot a fejlesztési tartalék terhére valósítottunk meg.
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének f) pontja a fejlesztési tartalék képzésének, a (15) bekezdése pedig a fejlesztési tartalék feloldásának feltételeiről szól. A fejlesztési tartalék képzett összege a képzés időszakában csökkenti az adózás előtti eredményt. Az ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.

Fel nem használt fejlesztési tartalék

Kérdés: 2014. évben fejlesztési tartalékot képeztünk 549.651 Ft értékben, ennyi volt a lehetőség. Eltelt 4 év, a beruházás nem valósult meg. Kérem, segítsenek pontosítani, hogy mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] Ha a 2014. évi beszámolóban képeztek lekötött tartalékot, és ennek alapján a 2014. adóévi adóalapnál érvényesítették az adózás előtti eredménycsökkentést, akkor– 2019. január 31-éig kellett volna megállapítani és befizetni a beruházásra fel nem használt rész után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 8.
1
2
3
4