Keresés eredménye

10 találat a megadott foglaló tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Elveszett foglaló
Kérdés: A társaság az autókereskedő ajánlata alapján megrendelt egy személygépkocsit, amelyre foglalót fizetett. A megállapodásban szerepelt, hogy a teljes vételárat a személygépkocsi beérkezése előtt a társaság átutalja a kereskedő számlájára. A társaság ezt nem tudta teljesíteni, emiatt a foglalót nem kapja vissza. Hogyan kell elszámolni a foglalót számviteli és adózási szempontból? A dokumentáláshoz milyen bizonylatok kellenek?
Részlet a válaszból: […]8699 - K 357;- a foglalót kapónál a kapott foglalót az egyéb kötelezettségek között kell kimutatni: T 384 - K 4797, ha azt a foglalót adó társaság elvesztette, a foglalót kapónál az egyéb bevételek között kell kimutatni: T 4797 - K 9699;- a foglalóval kapcsolatos alapdokumentum az a szerződés, amelyből egyértelműen kitűnik a foglaló adásának kötelezettsége és az átutalás banki bizonylata;- a szerződésben vállalt kötelezettség nemteljesítése esetén a foglalót kapó ennek tényét igazolja vissza írásban, és utaljon arra, hogy a foglaló nem jár vissza;- az említett dokumentumok mind a foglalót adónál, mind a foglalót kapónál a számviteli elszámolás nélkülözhetetlen dokumentumai.A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az adózás előtti eredményt növeli az a költségként,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7819
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Foglaló áfája
Kérdés: A foglaló átadása keletkeztet-e áfafizetési kötelezettséget? Ha igen, mikor kell arról a számlát kiállítani?
Részlet a válaszból: […]szerint ha a szerződést teljesítik, a foglalót a szolgáltatás ellenértékébe be kell számítani. (Ezért tekintik sokan a foglalót is előlegnek!) Ha viszont a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles megfizetni. Mivel a foglaló sorsa a szerződés teljesítése, illetve nemteljesítése esetén különböző módon alakulhat, és a foglaló átadásakor ez még nem ismert, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a foglaló az ellenértékbe beszámít, tehát olyan, mint az előleg (amelyet az Áfa-tv. 59. §-a alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5730
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Visszakapott kétszeres foglaló a magánszemélynél
Kérdés: Egy magánszemély ingatlant kíván vásárolni egy gazdasági társaságtól. A vásárláshoz a Ptk. szerinti foglalót fizet a társaságnak. A társaság hibájából az üzlet nem jön létre, a foglaló kétszeres összege illeti a magánszemélyt. Milyen jogcímen lesz adóköteles a többletként kapott összeg a magánszemélynél? Lehet-e ebben az esetben alkalmazni az Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.1. pontjában említett "kártérítésre" vonatkozó adómentességet, tekintve, hogy a Ptk. kárátalányjelleget tulajdonít ezen összegnek?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3960
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Foglaló áfája
Kérdés: Beruházó cég lakást értékesít. A vevő 2007-ben kifizette a foglalót, 2008 áprilisában az első részletet (előleget), mindkét tételnél az áfa felszámításra került. 2008. július elsejével a vevő elállt a vételi szándékától, a szerződés szerint a foglalón kívüli részlet visszajár neki 90 napon belül. A helyesbítő számlát milyen teljesítési időponttal kell kiállítani? Milyen bizonylat kell a foglalóról, mivel az már nem a vételár része? Kell-e a sztornószámlák miatt az előző időszak fizetendő áfáját önellenőrizni?
Részlet a válaszból: […]megnyert) foglaló már nem minősül az ellenértékbe beszámítható pénzösszegnek. Ez esetben a számlahelyesbítés szabályai szerint kell eljárni. Ezek előrebocsátása után tekintsük át, hogy a kérdésben leírt esetben a beruházónak milyen kötelezettségei vannak. A vevő által megfizetett előleget a szerződéstől való elállást követő 90 napon belül vissza kell fizetni. A visszafizetéskor az Áfa-tv. 78. §-a (1) bekezdése szerint, mert a teljesítés hiánya miatt az előleget a beruházó cég visszafizeti, gondoskodnia kell az előlegszámla érvénytelenítéséről, azaz nem helyesbítő számlát, hanem sztornószámlát kell kiállítania, amelynek a teljesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3795
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Elvesztett foglaló
Kérdés: "A" társaság az autókereskedő ajánlata alapján megrendelt egy személygépkocsit, amelyre foglalót fizetett. A megállapodásban szerepelt, hogy a teljes vételárat a személygépkocsi beérkezése előtt "A" társaságnak át kell utalnia a kereskedő számlájára. Ezt "A" társaság nem tudta teljesíteni, ezért a foglalót nem kapja vissza. Hogyan számolandó el a foglaló számviteli, adózási szempontból? Milyen bizonylatok szükségesek az elszámolás dokumentálásához?
Részlet a válaszból: […]Ha a szerződésben rögzített feltételek nem teljesülnek, a szerződésszegés dokumentumai (amely tartalmazza azt is, hogy az adott foglaló nem jár vissza) együttesen képezik a számviteli, az adózási elszámolás bizonylatát. A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az adózás előtti eredményt növeli az a költségként, ráfordításként elszámolt összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra. A Ptk. előírásai szerint adott foglaló nem tekinthető olyannak, amelynek adása nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel. Ezért az elvesztett foglaló egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3587
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Ügyvédnél elhelyezett foglaló áfája
Kérdés: Ingatlan-adásvételi szerződésnél a felek a vételárba beszámító foglalót kötnek ki, amelyet a vevőnek az ügyvéd letéti számlájára kell megfizetni. A foglaló összegét az ügyvéd akkor utalja át az eladó számlájára, ha a vevő a vételár-hátralékot az eladó számlájára megfizette, azaz a szerződés teljesítése megtörtént, vagy akkor, ha a vevő a vásárlási szándékától elállt. Az eladónak mikor keletkezik a foglaló után áfafizetési kötelezettsége? Hogyan kezelendő, bizonylatolandó az eladónál az elveszett, a számára átutalt foglaló?
Részlet a válaszból: […]előírása, mely szerint a teljesítés időpontja a pénzösszeg átvételének (jóváírásának) napja, mivel a pénzösszeget nem vette át. Ebből következően a foglalónak az ügyvédi letéti számlára történő megfizetése az eladónál áfafizetési kötelezettséget nem keletkeztet. Amikor az eladó a szerződésnek megfelelően teljesít, akkor kell a szerződés szerinti ellenértéket és annak áfáját számlázni és megfizetni (a vevő is csak a számla alapján tudja azt - ha levonható - levonásba helyezni). A számlázott és elismert ellenérték kiegyenlítése az eladónál részben a vevőtől kapott pénzeszközzel, részben az ügyvédi letéti számlán lévő foglalóval történik meg. Ha a vevő a vásárlási szándékától elállt, erről a vevőnek kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2541
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Visszajáró foglaló
Kérdés: Kérdésem a Számviteli Levelek 81/1682. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódik. A 2001/41. számú APEH iránymutatás szerint a szerződés meghiúsulása miatt kétszeresen visszafizetett foglaló a kárátalány szerepét tölti be, így a foglalón felül fizetett összeg - az Szja-tv. 1. számú melléklet 6.1 pontja alapján - adómentes jövedelemnek minősül. Ha a szerződés teljesítése a foglalót adó fél hibájából marad el, és a foglalót elveszti, akkor a hivatkozott törvényi előírás miért nem érvényesül a foglalót kapó fél vonatkozásában? Ha kárátalánynak tekinthető, akkor miért elengedett követelés a Tao-tv. szerint?
Részlet a válaszból: […]követelésként kell elszámolni -, és az erre vonatkozó módosító tételek figyelembevételével kell az adóalapot megállapítani [Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének ly) pontja] a foglalót kapónál, és a 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja szerint a foglalót fizetőnél. Ilyenkor fel sem merül annak vizsgálata, hogy az elszámolt ráfordítás a vállalkozási tevékenység érdekében merült-e fel vagy nem. A Ptk. 245. §-a (2) bekezdésének alkalmazása, és az ennek megfelelő számviteli elszámolás abban az esetben jöhet szóba, ha - kártérítési igényre tekintettel - a foglaló kártérítésbe történő beszámítására kerül sor. Ilyenkor a foglaló (a kétszeres összege) a kapó félnél egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1930
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Vissza nem adott foglaló elszámolása
Kérdés: 2003 májusában szerződést kötöttünk földterület vásárlására. A szerződésben a vételár 20 százalékának megfelelő összegű foglalóban állapodtunk meg, amelyet a szerződés aláírásakor megfizettünk az eladónak. Sajnálatos módon vevőink nem fizetnek, piaci kilátásaink sem jók, így az ingatlanvásárlással kapcsolatos fejlesztéseinket sem tudjuk megvalósítani, a terület megvétele okafogyottá vált. Az eladó a foglaló viszafizetéséről nem hajlandó egyezkedni. Társaságunk a megfizetett foglalót elszámolhatja-e a vállalkozás érdekében felmerült költségei között?
Részlet a válaszból: […]teljesítés ellenértékébe nem számítják be, akkor azt elengedett követelésként a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni [Szt. 86. §-a (7) bekezdésének a) pontja]. A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, az adóévben elengedett követelés összegével az adózás előtti eredményt növelni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1682
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Részletre történő értékesítés áfája
Kérdés: Részletre történő ingatlanvásárlás esetén hogyan alakul az áfafizetési kötelezettség? Kell-e a foglaló után áfát fizetni?
Részlet a válaszból: […]bekezdése alapján az eladónál az adófizetési kötelezettség, illetve a vevőnél - ha az egyéb feltételek fennállnak - a levonási jog időpontja az a nap, amikor a vevő tulajdonosként való rendelkezésre jogosultságot szerez, vagy - ha az korábban történik - a terméket birtokba veszi. Az értékesítésről egy, a teljes összegről szóló áfás számlát kell kiállítani, tehát a részletektől függetlenül a teljes ellenérték után keletkezik az áfafizetési kötelezettség. Ettől függetlenül, külön vizsgálandó a foglaló. Az Áfa-tv. rendelkezése alapján, ha a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően az ellenértékbe beszámítható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1031
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
10. találat: Foglaló az áfakörben
Kérdés: A foglaló az Áfa-törvényben nem szerepel, csak a Ptk.-ban. Ha foglaló szerepel a számlán, az áfát visszaigénylem, mert a szerződésben az szerepel, hogy a foglaló a vételár része lesz (ezért követelésként tartom nyilván). Helyesen jártam-e el, ha a foglalóként számlázott összeget előlegként kezeltem?
Részlet a válaszból: […]után áfafizetési kötelezettség keletkezik. A foglalót ezért adóztathatóvá teszi az a körülmény, hogy a Ptk. 244. §-a szerint "ha a szerződést teljesítik, a foglalót a szolgáltatás ellenértékébe be kell számítani". (Természetesen van olyan foglaló, amely nem alkalmas beszámításra, az a szerződés teljesítésekor visszajár. Akkor előlegként értelemszerűen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 84
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,