Károkozás áfája

Kérdés: Mikrogazdálkodói beszámolót készítő kft. gépi földmunkavégzés közben a megrendelő építési területén kárt okozott. A megrendelő a javítás munkadíját és anyagköltségét számlázta (káresemény, károkozás megnevezéssel) 27%-os áfával. Akft. kizárólag adóköteles tevékenységet végez. Azáthárított áfa levonásba helyezhető? Mi a helyes kontírozási tétel a kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 120. §-ának a) pontja alapján: abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Bérelt telken végzett földmunka

Kérdés: A társaság magánszemélytől bérelt telken napelemparkot és konténerparkot hoz létre, amihez a bérelt telken jelentős földmunkát kellett elvégezni. A bérelt telken végzett földmunka minek minősül, erre vonatkozóan mekkora értékcsökkenés számolható el?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni, mert a földmunkával javítható a telekérték, de a földmunka szükséges lehet a telken létesítendő eszközök megvalósítása, működtetése érdekében is.Ha a telken napelemparkot létesítenek, akkor szükség lehet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 15.

Projektelszámolás részteljesítés esetén

Kérdés: A megrendelő megbízza társaságunkat egy kisebb ipari létesítmény kivitelezésével 10 millió Ft értékben. A munka zöldmezős beruházásnak minősül, a szerződés aláírásakor a megrendelő felelősségi körébe tartozóan még nem áll rendelkezésre minden hatósági engedély, ami az építkezés megkezdéséhez szükséges. Társaságunk – ennek ellenére – az organizációs tevékenységet a tárgyévben megkezdte (irodai konténerek, mobil WC-k telepítésre kerültek, a területet bekerítették, az egyéb beszerzési, projektirányítási és tervezési feladatok), amelyek kapcsán társaságunknak a tárgyévben 800 ezer Ft számlázott tényköltsége keletkezett. A szükséges engedélyeket a megrendelő a következő év január 12-én tudta beszerezni, a kivitelezést a földmunkával társaságunk ezt követően tudta elkezdeni. A megrendelő felé az első részszámlát a következő év január 31-i teljesítéssel tudtuk kiállítani. Társaságunknál a számviteli politikában rögzítetten január 10. a mérlegkészítés napja. A számviteli törvény hatályos módosítása alapján a tárgyévi beszámolóban hogyan kell a projekthez mint elszámolási egységhez tartozó bevételeket és ráfordításokat elszámolnunk?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt megjegyezzük, a mérlegkészítés időpontját jogszabály-ellenesen határozták meg január 10-ében, nem vették figyelembe az Szt. 3. §-a (6) bekezdésének 1. pontjában előírtakat, olyan időpontot állapítottak meg, amely időpontig a megbízható és valós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.

Szennyvíztelep rekultivációjának költségei

Kérdés: Társaságunk a szennyvíztelep rekultiváció­jára uniós pályázatot nyert. A pályázatban a következő munkákat kell elvégezni: víztelenítés, irtás, föld- és sziklamunka (tereprendezés jellegű földmunkák), közműépítés (monitoringkút építése), kert- és parképítési munkák (fatelepítés). Helyes-e, ha a pályázatban az összes fenti munka elvégzése beruházásként szerepel, társaságunknak ebből a jövőben nem keletkezik bevétele?
Részlet a válaszából: […] Természetesen nem helyes! Az elnyert uniós pályázat szerint elvégzendő munkákat is minősíteni kell a szerint, hogy beruházásnak (tárgyi eszköz beszerzésének, létesítésének, a meglévő tárgyi eszköz bővítésének, átalakításának stb.), felújításnak (az elhasználódott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.

Állványozás alvállalkozásban

Kérdés: Építőipari cég homlokzatfelújítási munkára kötött vállalkozási szerződést. A szükséges állványozási munkát másik szakcéggel végezteti el. Az állványozás elszámolható-e alvállalkozói teljesítésként? Hasonló kérdés merül fel a gépi földmunkadíjjal kapcsolatban is.
Részlet a válaszából: […] ...teljesítményként elszámolhatók.A TEÁOR 2008. építőipari tevékenységnek tekinti a termőterület építőipari jellegű kialakításának földmunkáit, speciális szaképítésnek az építési terület elő­készítését, ezen belül a talajmozgatást, a földkitermelést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 27.

Parképítés költségei

Kérdés: Társaságunk főtevékenysége szerint parképítést végez már meglévő és új épületek környezetében. A parképítéshez szükséges anyagokat (gyepszőnyeg, bokor, öntözőberendezés alkatrészei) a vállalkozás szerzi be és számolja el az 5. számlaosztályban. Az esetleges gépi földmunkához, egyéb kézi munkálatok elvégzéséhez alvállalkozót bíz meg. Hogyan kell könyvelni a fenti gazdasági eseményeket, az elvégzett munka ellenértékét, a megmaradt anyagokat?
Részlet a válaszából: […] ...át kell vezetni a 8. számlaosztályba, a fel nem használtanyagokat pedig készletre kell venni.A parképítéshez igénybe vett földmunka, egyéb kézi munkanehezen képzelhető el olyan alvállalkozói teljesítményként, ami megfelel aközvetített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 5.

Építőipari gépkölcsönzés

Kérdés: Társaságunk főtevékenysége "Épületbontás, földmunka", és ehhez kapcsolódóan "Építőipari gépek kölcsönzése". Az építőipari gépek kölcsönzése kezelőszemélyzettel vagy anélkül történik. Kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzéskor az áfát felszámítjuk. A kezelőszemélyzettel történő kölcsönzést az SZJ 45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel szolgáltatásnyújtásnak tekintjük, és a fordított adózás szabályai szerint áfáztatjuk. Megrendelőink számlázási gyakorlatunkat elfogadták. A közelmúltban az egyik megrendelőnk visszaküldte a számlákat arra való hivatkozással, hogy a kezelőszemélyzettel történő gépkölcsönzés esetében a főtevékenység a gép bérbeadása, a kezelőszemélyzet kölcsönzése csak melléktevékenység, amely elősegíti a főtevékenység megvalósulását. Így a számlában az áfát a számla kibocsátójának fel kell számítania. Kinek van igaza?
Részlet a válaszából: […] ...És ez a szemléletbenikülönbség más esetekben is előfordulhat. Az épületbontás egyértelműen, az építkezésekhez kapcsolódóföldmunka építési-szerelési tevékenység része, amely építési-szerelési tevékenységjellemzően építési hatósági engedélyköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.

Üzemanyag-elszámolás egyéni vállalkozónál

Kérdés: Egyéni vállalkozó által üzemeltetett földmunkagép (dózer) üzemanyag-felhasználásának elszámolására alkalmazható-e az Szja-tv. 3. sz. mell. IV/1. Járművek költsége fejezet? (A dózer járműnek minősíthető-e?)
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó által elszámolható költségekről az Szja-tv. 11. számú melléklete rendelkezik. Így a földmunkagép (dózer) üzemanyag-elszámolására nem az Szja-tv. 3. sz. mell. IV/1. Járművek költsége fejezetben foglalt rendelkezéseket, hanem a 11. számú melléklet III...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 24.

Adományok elszámolása, áfája, társasági adója

Kérdés: Értelmi fogyatékosoknak lakóotthont építő közhasznú egyesület ingyenes szolgáltatásként adományt kap. Hogyan kell könyvelni az adományt az adónál, illetve a kapónál? A szolgáltatás földmunka, amelynek 50 százalékát az adományozó ingyenesen adja, 50 százalékáról pedig számlát küld.
Részlet a válaszából: […] ...nyilvántartásait. Amennyiben a hivatkozott rendelet szerint kettős könyvvitelt kell vezetnie, a számára térítés nélkül végzett földmunkát (ha az beruházáshoz kapcsolódik) köteles a rendkívüli bevételekkel szemben állományba venni, majd a rendkívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. március 28.