Folyószámlahitel könyvelése

Kérdés: A folyószámlahitel igénybevételekor a számlavezető banktól
- vagy "-" (mínusz) egyenlegű számlakivonatot kap a társaság,
- vagy "0" egyenlegű számlakivonatot, és az igénybe vett hitel tárgynapi összegéről értesítést.
Az első esetben az elszámolási betétszámla Követel egyenlegű, a másodikban nincs egyenleg, mert külön jelenik meg a folyószámlahitel. Mindkét megoldást használják a bankok. Melyiket tekintsük jónak?
Részlet a válaszából: […] ...folyószámlahitel akkor is hitel, ha arról "-" (negatív) előjelű elszámolási betétszámla-kivonatot kap a társaság, és akkor is, ha azt külön hitelszámla-kivonattal igazolják vissza. Ebből következően, mindkét esetben ezt a mérlegben a kötelezettségek között kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 8.

Folyószámla-egyeztetés

Kérdés: 2012. 01. 01-jével átvettem egy könyvvizsgálatra kötelezett cég könyvelését. 2012. 12. 31-ével próbálom egyeztetni a tényleges vevői és szállítói folyószámlákat. Vannak olyan szállítóim, amelyek az évek során felszámolásra kerültek vagy felszámolás alatt állnak. Ezeket hogyan tudom kivezetni a folyószámláról? Van olyan cég, amelynek 2009-ben készpénzzel fizettek, a könyvelésben azonban ez nem jelent meg. Ezeket hogyan lehet rendezni?
Részlet a válaszából: […] Ha a cégnek olyan szállítója van, amelyet már felszámoltak, illetve felszámolás alatt van, ott a felszámolás kezdetekor a felszámolónak fel kellett szólítania adósait, vevőit, hogy tartozásukat haladéktalanul rendezzék. Ha a felszámolásra kerülő cégtől - bizonyíthatóan -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 21.

Folyószámla megőrzése

Kérdés: Az Szt. 2001-től hatályos előírása szerint a folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpontjával kezdődik. Az Szt. nem határozta meg a "folyószámla" fogalmát. A napi használat alapján szinte minden folyószámlának minősíthető (pl. adófolyószámla, vevő-, szállító-folyószámla stb.). Ha a szállítói számla folyószámlának minősül, akkor például a közüzemi számlákat a cégek fennállása alatt nem lehetne selejtezni. Mit értünk az Szt. által említett folyószámla alatt?
Részlet a válaszából: […] ...kérdést hosszabban idéztük, hogy röviden válaszolhassunk.Mivel nem egységes a folyószámla értelmezése, eltérő a gyakorlatban való használata, az Szt. pedig nem határozta meg a folyószámla fogalmát, ezért az a döntés született, hogy az Szt. 169. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.

A folyószámla megőrzése

Kérdés: Az új Szt. 169. §-ának (4) bekezdése szerint: "A folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpontjával kezdődik." Hogyan kell ezt érteni? Állandó partnereink esetében a folyószámlát a társaság megszűnéséig kell megőrizni?
Részlet a válaszából: […] ...számviteli törvény új előírása valóban azt rögzíti, hogy a folyószámlát megszűnése időpontjától legalább 8 évig olvasható formában meg kell őrizni. Igaz az is, ha a folyószámlát egy kereskedelmi kft. vevőnként, szállítónként nyitja meg és vezeti, és vevőivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 17.