Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

13 találat a megadott gépjármű tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Lízingelt gépjármű értékesítése a lejáratkor
Kérdés: Nyílt végű pénzügyi lízing keretében vásárolt gépjárművel kapcsolatban kérdezem: 2020-ban, élve a hitelfizetési moratóriummal, nem törlesztettük a hitelt, azonban az eredeti ütemezés szerint ebben az évben kell a maradványértéket rendezni. A bank tájékoztatása szerint erre nem vonatkozik a moratórium. Élve a vevőkijelölési jogunkkal, egy 3. felet jelöltünk meg, aki a maradványértéket ki is fizette a lízingcégnek. Természetesen a 2020. 4. hónaptól fennálló törlesztőrészleteink rendezetlenek. A banknak ki kell-e adnia a törzskönyvet, illetve a tulajdonjog-átírási hozzájárulást? Ha igen, akkor jól gondolom-e, hogy a tulajdonjog átruházása napjával a lízingbe vevő kivezeti a könyveiből az eszközt, a 3. fél állományba veszi? Ha nem, akkor mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszból: […]vevő a harmadik személynek azzal, hogy élt a vevőkijelölés jogával, és így a lízingbe adó cég a gépjárművet a harmadik személy részére értékesítheti adásvételi vagy lízingszerződéssel. Ahhoz, hogy a lízingbe adó cég a gépjárművet értékesíteni tudja, az kell, hogy a gépjármű a könyveibe visszakerüljön, ehhez pedig az, hogy a lízingbe vevő (a kérdező cég) a gépjárművet a lízingbe adó cégnek dokumentáltan visszaadja.A lízingszerződést a kijelölési joggal való élés időpontjával lejártnak kell tekinteni, és ezzel az időponttal a lízingbe adó cégnek helyesbítő számlát kell kiállítania, az adott esetben a maradványértéknek megfelelő összegben, amely számla alapján a lízingbe vevőnek csökkenteni kell a gépjármű bekerülési értékét és a lízingbe adóval szembeni kötelezettségét. Ezt követően a lízingbe vevőnél a lízingbe adóval szembeni kötelezettség a még nem törlesztett részletekkel kell, hogy megegyezzen. Mivel a fentiek szerint a lízingszerződést lejártnak kell tekinteni, ezért a volt lízingbe adó és a volt lízingbe vevő között új kölcsönszerződést kell kötni, és a jövőben aszerint kell eljárni (a kölcsönt újból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8391
2. találat: Lízingelt gépkocsi értékesítése a futamidő vége előtt
Kérdés: Ügyfelünk személygépjárművet lízingelt nyílt végű pénzügyi lízing keretében. A lízingdíjak áfatartalmát az üzleti célú felhasználás arányának megfelelően levonásba helyeztük. A futamidő végét megelőzően a lízingbevevő úgy döntött, hogy lezárja a szerződést, és megvásárolja a járművet. A lízingbeadó a jármű autópiaci értékéről áfás számlát állított ki. Ez az érték azonban meghaladta a még fennálló lízingtartozás összegét, ezért a két összeg különbözetéről negatív összegű számlát állított ki áfával, lízingdíj-korrekció címén. Hogyan kell ezt az ügyletet könyvelni? Hogyan kezeljük a negatív összegű "lízingdíj-korrekciót" és annak az áfáját, tekintettel arra, hogy az áfa üzleti célú felhasználással arányos része levonásra került?
Részlet a válaszból: […]esetében a lízingbeadáskor számlát kell kiállítani, amely számla alapján a lízingbeadónál árbevételt, a lízingbevevőnél beszerzést (beruházást) kell könyvelni. A lízingbeadáskor kiállított számlán az áfát csak zárt végű pénzügyi lízing esetén kell felszámítani, nyílt végű pénzügyi lízing esetében nem. (A nyílt végű pénzügyi lízing az Áfa-tv. előírásai alapján nem minősül termékértékesítésnek.)Az előbbiekből következik, ha a lízingbeadó jogszerűen járt el a lízingbeadáskor, és ezért áfa nélkül számlázta a személygépkocsi eladási árát, akkor a futamidő befejezése előtt - formailag - visszavett személygépkocsi még nem törlesztett vételáráról helyesbítő számlát (számlával egy tekintet alá eső okiratot) kell kiállítani, természetesen áfa nélkül. A helyesbítő számla szerinti értékkel a lízingbevevőnél a lízingbeadóval szembeni kötelezettséget és a bekerülési értéket kell csökkenteni (T 448 - K 161 és T 161 - K 142). Természetesen a formailag visszavett személygépkocsit a könyvekből ki kell vezetni (ha van az előbbi könyvelés után marad nettó értéke, azt terven[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7826
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Gépjármű-felújítás értékcsökkenési leírása
Kérdés: A társaság a nulla értékű gépjárművet (amelynek eredeti bekerülési értéke 6 millió forint) 4 millió forint értékben felújította. A felújítás ráaktiválása 2018. március 31-én megtörtént. Ezt követően a gépjármű bekerülési értéke 10 millió forint. A társaság a gépjárművet még 4 évig tervezi használni, és ezért a terv szerinti értékcsökkenési leírás éves összegét 1 millió forintban határozta meg. A Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírásnak a számvitelben kimutatott bekerülési érték (10 millió forint) vagy a ráaktivált érték (4 millió forint) az alapja?
Részlet a válaszból: […]meg az eszköznek az adózónál kimutatott bekerülési értékét (az adott esetben a 6+4 millió forintot), az eszköz számított nyilvántartási értéke maximum nulla lehet.A kérdés szerinti gépjárműnél a 10 millió forint 20%-a, 2 millió forint vonható le egy-egy 365 napos adóévben (2018-ban ennek háromnegyede: 1500 E Ft, 2019-ben 2 millió forint, 2020-ban 500 E Ft), de összesen legfeljebb a számított nyilvántartási érték több adóévben együtt (6 millió már korábban, 4 millió 2018-2020. években). Az adókötelezettség szempontjából gyorsított lesz a leírás, nem egészen 3 év, míg számviteli elszámolásnál 4 év. (Nagyobb összeggel csökkenthető 2018-2019. években az adózás előtti eredmény, mint amennyivel azt ezekben az években növelni kell. A 2020-2022. években viszont fordított lesz a helyzet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7657
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Lízingelt gépjármű a futamidő után
Kérdés: A kft. nyílt végű lízing keretében személygépkocsit szerzett be. A futamidő végén a társaság lemondott a gépjármű tulajdonjogának megszerzéséről. Az egyik tulajdonos fizette meg a maradványértéket (ő lett a tulajdonos), de a személygépkocsi üzembentartója továbbra is a kft. A lízing futamideje alatt üzembentartóként elszámoltuk az értékcsökkenési leírást. A futamidő végén mi a teendő? A lízingkötelezettséget ki kell vezetni, de mi történik az üzembentartói státusszal? Az eszközt is ki kell vezetni a könyvekből? A gépjárművet továbbra is a kft. használja.
Részlet a válaszból: […]maradványértékéről, illetve a lízingszerződésben meghatározott értékéről. A helyesbítő számla a lízingbeadáskor kiállított számla szerinti értéket helyesbíti, ezért azt a lízingbeadónál az árbevételt csökkentő tételként kell kimutatni, a visszavett személygépkocsit pedig az eladott áruk beszerzési értékét csökkentő tételként kell készletre venni az árbevételt csökkentő értékkel azonos összegben. Ezt követően tudja a lízingbeadó az egyik tulajdonos részére a maradványértéken és az arra felszámított áfa ellenében eladni a személygépkocsit, és szerez tulajdonjogot a tulajdonos.A kérdező kft.-nél a lízingbeadó helyesbítő számlája alapján csökkentenie kell a nyílt végű pénzügyi lízing miatt a lízingbeadóval szemben fennálló kötelezettségét (ez legalább akkora összegű, mint a maradványérték) a lízingelt személygépkocsi bekerülési értékével szemben (T 448 - K 161 és T 161 - K 142). Ha a 448. számlán egyenleg marad, azt a lízingbeadóval pénzügyileg rendezni kell.A helyesbítő számla alapján a lízingelt és visszavett személygépkocsit az eszközök közül is ki kell vezetni, a 142. számlán lévő összeget csökkenteni kell a terv szerinti értékcsökkenési leírás, esetleg a terven felüli értékcsökkenés összegével (T 149 - K 142, T 148 - K 142). Ha a 142. számlán Tartozik egyenleg marad, azt egyéb ráfordításként kell elszámolni (T 8664 - K 142), mint terven felüli értékcsökkenést. Ha a 142. számlán Követel egyenleg marad, akkor abból a tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírással - maximum - azonos összeggel a költséget kell csökkenteni (T 142 - K 571), az azt meghaladó összeget pedig az egyéb bevételek között kell kimutatni (T 142 - K 9699).A lízingbevevő a lízingelt személygépkocsi használója, a lízingelt személygépkocsit a könyveiben kimutató társaság köteles a személygépkocsi bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenési leírást elszámolni. Így a kft.-nek nem azért kellett terv szerinti értékcsökkenést elszámolnia, mert a gépjármű üzembentartója volt. A lízingbevevő a lízingelt személygépkocsi üzembentartója is, mert a gépjármű egyedüli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7650
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Használatbavétel után beszerzett téligumi-szett
Kérdés: Cégünk gépkocsit vásárolt téligumi-szett nélkül. Az első gumiszettet később, a használatbavételt követően vásárolta meg a cég. Az első téligumi-szettet rá lehet-e aktiválni a gépkocsira?
Részlet a válaszból: […]ellátottnak kell lennie, mindkettő kötelező tartozék, akkor már az aktiválás előtt beszerzett téli és nyári gumik is a gépjármű bekerülési értékének részét képeznék.)A meglévő gépjárművek elhasználódott (elkopott) autógumijainak a cseréje során az új gumik beszerzését anyagkészletként, majd cserekor anyagköltségként, a kopott gumik leszerelésének, az újak felszerelésének költségeit karbantartásként kell elszámolni.Hasonlóképpen kell eljárni akkor is, amikor a rendeltetésszerű használat érdekében a nyári gumikat téli gumikkal (gumiköpennyel) cserélik ki (és fordítva is).Ha a gépjárművet nyári és téli gumival szerzik be, akkor a gépkocsi bekerülési értékében szerepeltetni kell a nyári és téli gumik bekerülési értékét is (mint alkatrészek). Későbbi cseréjük anyagbeszerzés és anyagfelhasználás, azaz karbantartás.Amennyiben a már rendeltetésszerűen használatba vett gépkocsihoz - a több azonos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7604
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Használtgépkocsi-értékesítés feltételei
Kérdés: Cégünk szakszerviz. Emellett használt személygépkocsik értékesítésével is foglalkozik, amelyre a különbözeti (árrés-) adózási módot alkalmaznák. Az új közlekedési eszköz fogalmi meghatározása között az alábbi két dolog vagylagos teljesülése is szerepel: "az értékesítés teljesítésekor legfeljebb 6000 km-t futott, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől legfeljebb 6 hónap telt el". A 6 hónap a külföldi első forgalomba helyezés és az adásvételi szerződés időpontja közötti időszakra, vagy a külföldi első forgalomba helyezés és az első magyarországi forgalomba helyezés közötti időszakra értendő? A 6000 km-es korlát is az adásvétel pillanatában, vagy a magyarországi forgalomba helyezés pillanatában vizsgálandó?
Részlet a válaszból: […]tartalmaz, hogy a használt ingóság olyan, m ű alkotásnak, gy ű jteménydarabnak és régiségnek nem min ő sül ő ingó termék, amely adott, illet ő leg kijavítása vagy rendbehozatala utáni állapotában eredeti rendeltetésének megfelel ő en használható.Az Áfa-tv. szerint az új közlekedési eszköznél feltétel, hogy az értékesítés teljesítésekor az első forgalomba helyezéstől számítva legfeljebb 6 hónap telt el, vagy az általa megtett távolságból legfeljebb 6000 kilométert tett meg.A törvényi előírás csak első forgalomba helyezést tartalmaz, nem tesz különbséget, hogy a gépjárművet először külföldön és később belföldön is forgalomba helyezték. Így külföldről beszerzett - már használatba vett - gépkocsi esetében első forgalomba helyezés csak a külföldi lehet. Az értékesítés teljesítésekor pedig az adásvételi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7289
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Vásárolt személygépkocsi készleten
Kérdés: Társaságunk új személygépjárműveket szerez be különböző gépjármű-értékesítőktől, amelyekkel a beszerzéskor visszavásárlási szerződést köt, melyben a szállító vállalja, hogy a gépjárműveket bizonyos feltételek teljesülése esetén, egy előre meghatározott havi díj levonása mellett 3-6 hónapon belül visszavásárolja. Társaságunk azon idő alatt, amíg a gépjárművek a tulajdonában vannak, bérbe adja azokat. A gépjármű-értékesítővel kötött szerződés alapján gyakorolt visszaértékesítési jog alkalmazásával a társaságnál a beszerzési és visszaértékesítési ár különbözete jelentkezik költségként, ami alacsonyabb, mint a gépjármű tényleges piaci értékcsökkenése. Ez a veszteség a gépjárművek 3-6 hónapra történő bérbeadásával nyereségessé válik. A gépjárművek a fenti konstrukció alapján minden esetben egy évnél rövidebb időre kerülnek eszközeink közé, ezért nem minősülnek tárgyi eszköznek. A hasznosításuk módja (a bérbeadás) inkább a tárgyi eszközökre jellemző. Véleményünk szerint a gépjárműveket a számviteli törvény 28. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján a készletek között kell állományba venni. Kérjük ebben az állásfoglalásukat!
Részlet a válaszból: […]törvény az egyértelmű besorolás érdekében ezen eszközöket a készletek közé, áruként rendeli elszámolni, függetlenül attól, hogy ezen eszközök beszerzése, előállítása és értékesítése között megvalósul azok használata.A törvény módosításának az indokaként felsorolt eszközök közé a kérdés szerinti személygépjárművek - véleményünk szerint - egyértelműen nem sorolhatók be. Elsősorban azért, mert azokat nem a beszerző cég használja, hasznosítja a továbbértékesítés előtt, mivel másoknak bérbe adja, de azért sem, mert ezen eszközöket - az indokolásban szereplő eszközöktől eltérően - nem továbbértékesítik, hanem visszavásárolják, a visszavásárlás pedig a vétel sztornírozását, az adott esetben a vételár helyesbítését jelenti [az eredeti eladónál, a gépjármű-kereskedőnél az árbevétel csökkentését kell az Szt. 73. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint végrehajtani].Sántít a kérdésben az Szt. 24. §-ának (1) bekezdésére való hivatkozás is, mely szerint a gépjárművek a visszavásárlási konstrukció alapján egy évnél rövidebb időre kerülnek eszközeik közé, ezért nem minősülnek tárgyi eszköznek. A törvényi előírás szerint befektetett eszközként olyan eszközt szabad bemutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. A törvényi előírásban nincs szó arról, hogy ugyanazon gazdálkodónál kell az egy évnek meglennie. A személygépkocsi rendeltetése az, hogy a tevékenységet, a működést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7129
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Gépjármű-finanszírozás kétszeres számlázással
Kérdés: Cégünk gépjármű-márkakereskedés és szakszerviz is egyben. Tulajdonosi döntéstől függően a továbbértékesítési céllal beszerzett új gépkocsik egy részéhez készletfinanszírozó segítségét kértük. A finanszírozás szerződéskötéssel jár, a finanszírozandó gépjármű bejövő számlájának esedékességét megelőző napokban kérjük és kötjük meg a szerződést. Általában a teljes vételárat megfinanszíroztatjuk. Befinanszírozás esetén "egyedi lízingszerződést és adásvételi szerződést" kötünk a finanszírozóval. Ő a számlára megnevezésként az adott személygépkocsi zárt végű pénzügyi lízingjét tünteti fel. A folyamat a következő: 1. megérkezik az új gépkocsi számlája a vezérképviselettől; 2. kiszámlázzuk a készletfinanszírozónak az autót; 3. a készletfinanszírozó azt visszaszámlázza cégünknek; 4. eladjuk a végső vevőnek. Ez az oda-vissza számlázás adózási problémákat vet fel a helyi iparűzési adónál, az elvárt jövedelem alapján történő adózásnál. Mindkét adószámításnál megnő az adófizetési kötelezettségünk. Hogyan könyveljük a fent leírtakat, hogy ne keletkezzen többlet-adófizetési kötelezettségünk?
Részlet a válaszból: […]adatokat alátámasztó bizonylatokon szereplő adatoknak is a valóságnak megfelelőnek kell lenniük.A kérdésben leírtakkal kapcsolatosan a probléma éppen abból adódik, hogy a könyvelést alátámasztó szerződések nem a valóságot tükrözik, alapvetően ellentmondanak a Ptk. vonatkozó előírásainak.Az adott esetben a finanszírozó céggel kölcsönszerződést (hitelszerződést) kell kötni, hiszen a gépkocsi beszerzését finanszírozza, és a kölcsön nyújtását, illetve a kölcsön visszafizetését kell könyvelni. Az "egyedi lízingszerződést és adásvételi szerződést" sem a Ptk., sem a számvitel nem ismeri, külön-külön ugyan létező szerződéstípus, de tartalmában érdemileg mást takar, mint amire a kérdésben leírtak alapján használják. Így kijelenthető, hogy a kérdésben leírt gyakorlat jogszabályellenes, amiből az következik, hogy a gépkocsi kiszámlázása a készletfinanszírozónak, illetve a készletfinanszírozó általi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6803
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Gépjárművek üzemben tartása
Kérdés: A társaság üzemben tartója több tehergépjárműnek, amelyekre ingyenes üzembentartói szerződést kötött határozatlan időre egy magánszeméllyel, illetve egy egyéni vállalkozóval. A társaság a 0. Számlaosztályban tartja nyilván a szerződésben meghatározott értéken a gépjárműveket. Értékcsökkenést nem számol el, ezenkívül minden költséget, adót a társaság fizet és számol el. Az egyéni vállalkozó tárgyi eszközként tartja nyilván a gépjárművet, amelynek könyv szerinti értéke az értékcsökkenéssel folyamatosan csökken. Egyéb költséget a gépjármű után nem számol el. Megfelelően jár el a társaság, illetve az egyéni vállalkozó? A magánszemélynek keletkezik-e bármilyen jogcímen jövedelme?
Részlet a válaszból: […]terheli.Az egyéni vállalkozó - a kérdésben leírtakból ez következik - a könyveiben kimutatott gépjármű után terv szerinti értékcsökkenést számol el költségként, és ezzel csökkenti az egyéb tevékenysége során realizált bevételét, kevesebb jövedelmet mutat ki. Ha ezt teszi, akkor helytelenül jár el, mivel nem a vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült költséggel a vállalkozói jövedelmét, a vállalkozói adóalapot csökkenti, és így az indokoltnál kevesebb személyi jövedelemadót fizet. (Természetesen - ez esetben - önellenőrzés keretében az adóhiányt rendezni kell!)A társaság az ingyenes üzembentartói szerződés alapján ingyenes szolgáltatást vesz igénybe, amelyet természetesen könyvelni kell, a szolgáltatás piaci értékén (T 522 - K 9891), amely szolgáltatás piaci értéke alapján az áfát is meg kell fizetnie (T 8671 - K 467). Természetesen az üzemben tartással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket, ráfordításokat a társaság a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként, ráfordításként elszámolhatja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6395
10. találat: Gépjármű-gumiköpeny beszerzése
Kérdés: Tehergépjármű-kölcsönzéssel foglalkozunk. Ez évben ötmillió forint értékű gumiköpenyt vásároltunk. Könyvelhetem ezt költségként?
Részlet a válaszból: […]javítási, karbantartási tevékenység, és ennek értéke magában foglalja mind a gumiköpeny értékét, mind a szerelési költséget.Ha a gumiköpenyt beszerezték, azt a bekerülési értéken készletre kell venni, és készleten kell tartani mindaddig, amíg a gumiköpeny cseréje sorra nem kerül. Ha ezt a cserét a kérdező cég, illetve dolgozói végzik el, akkor
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5876
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést