Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

7 találat a megadott gépjárműhasználat tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Gépjárművek üzemben tartása
Kérdés: A társaság üzemben tartója több tehergépjárműnek, amelyekre ingyenes üzembentartói szerződést kötött határozatlan időre egy magánszeméllyel, illetve egy egyéni vállalkozóval. A társaság a 0. Számlaosztályban tartja nyilván a szerződésben meghatározott értéken a gépjárműveket. Értékcsökkenést nem számol el, ezenkívül minden költséget, adót a társaság fizet és számol el. Az egyéni vállalkozó tárgyi eszközként tartja nyilván a gépjárművet, amelynek könyv szerinti értéke az értékcsökkenéssel folyamatosan csökken. Egyéb költséget a gépjármű után nem számol el. Megfelelően jár el a társaság, illetve az egyéni vállalkozó? A magánszemélynek keletkezik-e bármilyen jogcímen jövedelme?
Részlet a válaszból: […]terheli.Az egyéni vállalkozó - a kérdésben leírtakból ez következik - a könyveiben kimutatott gépjármű után terv szerinti értékcsökkenést számol el költségként, és ezzel csökkenti az egyéb tevékenysége során realizált bevételét, kevesebb jövedelmet mutat ki. Ha ezt teszi, akkor helytelenül jár el, mivel nem a vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült költséggel a vállalkozói jövedelmét, a vállalkozói adóalapot csökkenti, és így az indokoltnál kevesebb személyi jövedelemadót fizet. (Természetesen - ez esetben - önellenőrzés keretében az adóhiányt rendezni kell!)A társaság az ingyenes üzembentartói szerződés alapján ingyenes szolgáltatást vesz igénybe, amelyet természetesen könyvelni kell, a szolgáltatás piaci értékén (T 522 - K 9891), amely szolgáltatás piaci értéke alapján az áfát is meg kell fizetnie (T 8671 - K 467). Természetesen az üzemben tartással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket, ráfordításokat a társaság a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként, ráfordításként elszámolhatja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6395
2. találat: Kiküldetés esetén sajátgépjármű-használat költségei
Kérdés: A vidéki önkormányzatnál dolgozó munkavállaló kiküldetési rendelvény alapján a férje tulajdonában lévő személygépkocsit használja hivatali munkavégzésre. 2010. évben az 1-6. hónapokban az önkormányzat maximum 500 km-t fizetett ki részére (az APEH-benzinárnak és az elszámolható amortizációnak megfelelően!) kiküldetési rendelvény alapján. (Erre az időszakra a dolgozó cégautóadót nem fizetett.) A 7-9. hónapokban már 1000-1500 km-t használta a dolgozó férje kocsiját hivatali munkavégzésre. A munkavállaló ezekre a hónapokra - a munkáltatójától kapott információk alapján - cégautóadót is bevallott és megfizetett. Kiküldetési rendelvénnyel a munkavállaló a férje tulajdonában lévő személygépkocsira kaphat-e költségtérítést? Igaz-e, hogy az önkormányzat a dolgozójának maximum havi 500 km hivatalos célú gépkocsihasználatot téríthet meg kiküldetési rendelvény alapján? Van-e havi (éves) km-elszámolási korlát? Kell-e a munkavállalónak cégautó­adót fizetnie?
Részlet a válaszból: […]alkalmazható, kiküldetés esetén nem is értelmezhető! Az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/6. pontja alapján igazolás nélkül elszámolható költségeknek minősül - többek között - a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi-használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség alapulvételével kifizetett összeg. A hivatkozott jogszabályi hely saját személygépkocsi használatáról rendelkezik. Ugyanezen melléklet IV/1. pontja alapján saját tulajdonú jármű a házastárs tulajdonában lévő is. Ezek figyelembevételével a munkavállaló kiküldetési rendelvény alapján kaphat az előbbiekben körülírt költségtérítést a férje tulajdonában lévő személygépkocsi használata esetén is. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/B. §-ának (1) bekezdése alapján a cégautóadó alanya a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa. [Ebből következően, ha kellett cégautóadót fizetni, akkor azt nem a munkavállalónak, hanem a férjnek, a tulajdonosnak kellett bevallania és befizetnie. Ez egyébként - általános szabályként - a Gjt. 17/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjából következik.] A Gjt. 17/A. §-ának (2) bekezdése alapján nem adóköteles az a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával összefüggésben a használó - költségei ellentételezésére - kizárólag az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének r) pontja szerinti költségtérítést kap. (A törvény a használatot nem köti a tulajdonoshoz!) Az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének r) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4888
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Mezőőri feladatok ellátása
Kérdés: Mezőőr vagyok, munkaköröm ellátásához saját tulajdonú gépkocsi használatában állapodtam meg a munkáltatómmal. Munkám során bejárom az egész határt, vagyonvédelmi megfigyelést és ellenőrzést végzek. Elszámolhatom-e kiküldetési rendelvényen a naponta megtett kilométereket a 9 Ft/km általános gépkocsi-normaköltséggel és az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár és fogyasztási norma alapján az üzemanyag-felhasználást? Megjegyzem, munkaterületemet naponta a főnököm jelöli ki, határozza meg, hogy mi a kiemelt ellenőrzési terület.
Részlet a válaszból: […]szempontok figyelembevételével - naponta a főnök jelöli ki, nem teszi a határbejárást kiküldetéssé. Természetesen, ha a mezőőri feladatok ellátásához - a munkáltatóval történt megállapodás alapján - saját tulajdonú gépkocsiját használja, a gépkocsihasználat költségeit a munkáltató - megállapodás alapján - megtérítheti, nem kiküldetési rendelvény, hanem útnyilvántartás alapján. A munkáltatóval történő megállapodás alapján a mezőőr is választhatja a költségtérítés összege megállapításának egyszerűbb módját is, mely szerint - az útnyilvántartással igazolt kilométer-futásteljesítmény alapján a személygépkocsinak a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerinti üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár figyelembevételével kiszámított üzemanyagköltség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4783
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Körzeti feladatok ellátása
Kérdés: Munkaszerződésem a cég központját jelöli meg állandó munkavégzési helynek, de körzeti feladatokat látok el. Minden reggel megjelenek az eligazításon, utána a beérkező hibák alapján lejárom a területet, elvégzem az ellenőrzést, javítást. Elszámolhatom-e a felmerült gépkocsihasználatot kiküldetési rendelvényen, vagy útnyilvántartás kell? Ha útnyilvántartás alapján számol el a munkáltatóm, nyilatkozhatok-e a költségtérítésről, hogy ne vonjanak le szja-előleget?
Részlet a válaszból: […]minősíthető kiküldetésnek, a munkáltató által ezen utazásokkal kapcsolatos költségtérítés elszámolásának bizonylata a munkavállaló által az Szja-tv. 3. számú mellékletének IV/6. pontja alapján vezetett útnyilvántartás. (Útnyilvántartás alapján történő költségelszámolás esetén a magánszemélyt cégautóadó-fizetési kötelezettség is terheli.) Az útnyilvántartás vezetése alapján elszámolt költségtérítés a magánszemély önálló tevékenységből származó bevétele, amelyből a jövedelem megállapítása során levonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig - az Szja-tv. 3. számú melléklete rendelkezései szerint elismert költség. (Saját gépkocsi használata esetén a 3. számú melléklet IV/1. pontja szerint.) Tételes költségelszámolás helyett a magánszemély választhatja azt, hogy az üzemanyag-felhasználást az üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár alapján, minden más költséget a 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltséggel számol el. Ha a költségtérítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4782
5. találat: Gépkocsihasználat, kiküldetés
Kérdés: Családi, kettős könyvvitelű bt.-ben főként a kültag végzi az esetleges munkákat, melyhez időnként a saját személygépkocsiját használja. (A bt.-ben nincs jövedelemkifizetés, mert a kül- és beltagnak van főállása!). 1. Útnyilvántartás alapján hivatalos célú személygépkocsi-használat címén a kültagnak kifizethető-e a megtett kilométerek után a gépkocsihasználat? 2. A kültagnak az szja-bevallásában kell-e szerepeltetnie a hivatalos célú gépkocsihasználat címén kapott költségtérítést? 3. A tagok külföldi szakkiállításra (EU-s országba) szeretnének utazni (a bt. életében ilyen esemény még nem volt!). Milyen útiköltségeket (repülőjegy ára/hivatalos célú szgk.-használat stb.), szállás- és egyéb költségeket/kiadásokat lehet költségként elszámolni? Milyen dokumentációkkal kell bizonyítani a szakmai utazás megtörtént tényét és az ahhoz kapcsolódó költségeket? Fizethető-e adómentes napidíj (s ha igen, mennyi) a tagoknak? Az elszámolt költségek után kell-e járulékokat fizetni?
Részlet a válaszból: […]elszámoltnak kell tekinteni, azaz a személygépkocsi-normaköltség alkalmazása mellett nincs lehetőség sem a gépkocsi használatával kapcsolatosan további számlával igazolt költség, sem az átalány szerinti értékcsökkenés elszámolására. Üzemanyagköltségként útnyilvántartás vezetése alapján kizárólag az üzleti célú futásteljesítmény költsége számolható el. Az üzemanyag-felhasználás költsége vagy a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerinti üzemanyag-fogyasztási norma és az APEH által közzétett üzemanyagár alapján, vagy igazolt üzemanyag-vásárlási számla alapján vehető figyelembe. 3. Adózási szempontból az olyan külföldi tartózkodás számít külföldi kiküldetésnek, amelyre a magánszemély a Magyar Köztársaság területén kívül (külföldön) tartózkodva szerzi a jövedelmét, vagy végzi a kifizető (a kiküldője) tevékenységével összefüggő feladatát, és ennek érdekében utazik külföldre. A külföldi kiküldetés minősített esete a külszolgálat, amely viszont csak a munkáltató-munkavállaló kapcsolatában jelenti a külföldi kiküldetést, függetlenül annak időtartamától. A külföldi kiküldetés minden esetére igaz, hogy az utazásra, a szállásra - amelybe beleértendő a külföldi tartózkodás idejére bérelt lakás bérleti díja is - és egyébként a törvény által elismert költségekre kapott összeg után nem kell adót fizetni, ha arról a magánszemély bizonylattal elszámol a kifizetőnek, vagy ha ezeket a kifizető közvetlenül viseli. Ezzel összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy az Szja-tv. nem ismeri el költségként az utazásra, szállásra fordított kiadást, ha a vonatkozó dokumentumok, körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti. A 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezik a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos elszámolási szabályokról, a kiküldetés időtartamának meghatározásáról. A külföldi kiküldetés címén kapott összegből a jövedelem úgy állapítható meg, hogy ezen összegből levonható annak 30 százaléka, legfeljebb azonban a külföldi kiküldetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3606
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Saját gépkocsi használat egyéni vállalkozónál
Kérdés: Áfás taxis egyéni vállalkozónak miként lehet elszámolni a gépkocsijával megtett km-eket, ha a személygépkocsi nincs benne a vállalkozásában? Milyen költséget számolhat el a gépkocsi használatával kapcsolatban, hogyan számolja el az ún. üresállási km-eket? Mely jogszabályban van ez konkrétan lefektetve?
Részlet a válaszból: […]értelmezhető egyértelműen a kérdésben, hogy az egyéni vállalkozó "nem viszi be vállalkozásába a személygépkocsit". Ha ez azt jelenti, hogy a saját tulajdonban álló személygépkocsit a vállalkozó nem kizárólag a vállalkozása érdekében (üzemi célból) üzemelteti, akkor az üzleti célú használatra jutó üzemanyagköltség számolható el (1. a fogyasztási norma és az APEH által negyedévente közzétett üzemanyagár figyelembevételével, vagy 2. számlával igazolt üzemanyag-vásárlás alapján, de a felhasznált üzemanyag mennyisége ekkor sem lehet több, mint az adott gépkocsira érvényes norma alapján számított mennyiség). Minden más költség (fenntartás, javítás, felújítás) elszámolására is lehetőség van, az elszámolás módja választható (átalányban egy ízben, vagy 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség figyelembe vételével az üzleti utakra). A költségelszámolás lehetősége függ attól is, hogy a vállalkozó megfizeti-e a tulajdonában álló személygépkocsi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3482
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Saját tulajdonú személygépkocsi használata
Kérdés: Egy bt. beltagja főfoglalkozású jogviszonya mellett - mint személyes közreműködésre jogosult és köteles - ügyvezető a bt.-ben. Az üzleti partnerekkel való kapcsolattartást az ügyvezető saját tulajdonában lévő gépkocsijával bonyolítja le. Gépjárműhasználat címén, útnyilvántartás alapján elszámolható-e a bt.-ben a 3 Ft/km-es általános és az APEH által közzétett egységárral számított üzemanyagköltség?
Részlet a válaszból: […]alkalmaznia. Legfontosabb szabály, hogy járműhasználat címén költséget csak útnyilvántartás alapján lehet elszámolni. A saját tulajdonú jármű használatával összefüggésben az üzemi, hivatali használatra eső üzemanyag-felhasználás, számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási költség számolható el. A számlák alapján történő elszámolás helyett választható az ún. általános személygépkocsi-normaköltség alkalmazása is. Ez azt jelenti, hogy a magánszemély igazolás nélkül (javítási számlák nélkül) kilométerenként 3 forintot számolhat el. Ebben az esetben azonban az üzemanyagköltségen kívül minden más költséget (javítás, biztosítás, mosatás, értékcsökkenési átalány stb.) elszámoltnak kell tekinteni, azaz a személygépkocsi-normaköltség alkalmazása mellett nincs lehetőség sem a gépkocsi használatával kapcsolatosan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1908
Kapcsolódó tárgyszavak: ,