Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

2 találat a megadott gépkocsi továbbértékesítése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Lízingelt gépjármű értékesítése a lejáratkor
Kérdés: Nyílt végű pénzügyi lízing keretében vásárolt gépjárművel kapcsolatban kérdezem: 2020-ban, élve a hitelfizetési moratóriummal, nem törlesztettük a hitelt, azonban az eredeti ütemezés szerint ebben az évben kell a maradványértéket rendezni. A bank tájékoztatása szerint erre nem vonatkozik a moratórium. Élve a vevőkijelölési jogunkkal, egy 3. felet jelöltünk meg, aki a maradványértéket ki is fizette a lízingcégnek. Természetesen a 2020. 4. hónaptól fennálló törlesztőrészleteink rendezetlenek. A banknak ki kell-e adnia a törzskönyvet, illetve a tulajdonjog-átírási hozzájárulást? Ha igen, akkor jól gondolom-e, hogy a tulajdonjog átruházása napjával a lízingbe vevő kivezeti a könyveiből az eszközt, a 3. fél állományba veszi? Ha nem, akkor mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszból: […]vevő a harmadik személynek azzal, hogy élt a vevőkijelölés jogával, és így a lízingbe adó cég a gépjárművet a harmadik személy részére értékesítheti adásvételi vagy lízingszerződéssel. Ahhoz, hogy a lízingbe adó cég a gépjárművet értékesíteni tudja, az kell, hogy a gépjármű a könyveibe visszakerüljön, ehhez pedig az, hogy a lízingbe vevő (a kérdező cég) a gépjárművet a lízingbe adó cégnek dokumentáltan visszaadja.A lízingszerződést a kijelölési joggal való élés időpontjával lejártnak kell tekinteni, és ezzel az időponttal a lízingbe adó cégnek helyesbítő számlát kell kiállítania, az adott esetben a maradványértéknek megfelelő összegben, amely számla alapján a lízingbe vevőnek csökkenteni kell a gépjármű bekerülési értékét és a lízingbe adóval szembeni kötelezettségét. Ezt követően a lízingbe vevőnél a lízingbe adóval szembeni kötelezettség a még nem törlesztett részletekkel kell, hogy megegyezzen. Mivel a fentiek szerint a lízingszerződést lejártnak kell tekinteni, ezért a volt lízingbe adó és a volt lízingbe vevő között új kölcsönszerződést kell kötni, és a jövőben aszerint kell eljárni (a kölcsönt újból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8391
2. találat: Magánszemélytől vásárolt személygépkocsi értékesítésének áfája
Kérdés: Betéti társaságunk magánszemélytől adásvételi szerződéssel vásárolt 2 millió forint értékű személygépkocsit. Két év múlva 1,2 millió + 300 E Ft + áfa összegért a gépkocsit eladta. Az összes áfa befizetendő áfa lesz? Van-e valamilyen különleges adózás amiatt, hogy használtan, magánszemélytől vette a bt. a személygépkocsit?
Részlet a válaszból: […]a bt. egyszeri gépkocsi-értékesítésére nem választhat különbözet szerinti adózást.Lehetőséget nyújt azonban az Áfa-tv. 39. §-ának (3) bekezdése az adólevonási jog utólagos és részleges érvényesítésére azokban az esetekben, amikor a tárgyi eszköz beszerzésekor áfalevonással nem élhetett az adóalany, utóbb azonban továbbértékesíti azt (feltéve, hogy a levonási jog személyi-tárgyi-tartalmi feltételei fennállnak). Amennyiben az adóalany a tárgyi eszközt a "korrigálási időszakon" belül (ingatlan esetén a rendeltetésszerű használatbavétel hónapjától számított 120 hónap, egyéb tárgyi eszköznél 60 hónap) értékesíti, akkor az értékesítés hónapjára, valamint a jelzett időszak hátralevő hónapjaira időarányosan eső előzetesen felszámított adó összegét véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz értékesítése miatt adófizetés terheli, vagy terhelnébelföldi teljesítéskor.Nem élhet az előzőekben kifejtett utólagos levonási korrekcióval azonban az adózó, ha a beszerzésről nincsen számlája (nem adóalany magánszemélytől vásárolt az adóalany), vagy a számlán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. július 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 752
Kapcsolódó tárgyszavak: ,