Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott gyűjtőszámla tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyűjtőszámlák szerinti tankolás időpontja

Kérdés: Fuvarozással foglalkozó cégünk belföldi és külföldi tankolásairól kéthetenként gyűjtőszámlát kap az egyes szolgáltatóktól. A DKV a gyűjtőszámlában szereplő egyes számlákat a szervizország pénznemében tünteti fel, euróra (a fizetés pénznemére) átváltva. Teljesítési idő az egyes számlákon nem szerepel, csak az egyes tankolások dátuma. Az OMV és a SHELL a gyűjtőszámlában szereplő egyes számlákat a szervizország pénznemében tünteti fel forintra (a fizetés pénznemére) átváltva. Teljesítési idő nem szerepel az egyes számlákon, csak az egyes tankolások dátuma. A Mol a gyűjtőszámlában szereplő egyes számlákat a szervizország pénznemében tünteti fel forintra (a fizetés pénznemére) átváltva. Teljesítési idő szerepel az egyes számlákon, a magyarországi számla esetén a folyamatos teljesítés szabályai szerint, a külföldi számlák esetén, a számlán feltüntetett teljesítési idő, vagy a számlázási időszak utolsó napja, vagy időben a legutolsó tankolás időpontja. Az említett szolgáltatók esetén mikori teljesítési idővel (kivéve a Mol, amely a számlán feltünteti azt), milyen devizanemben könyveljük a kötelezettségeinket, külföldi deviza esetén milyen árfolyamon kell a kötelezettséget forintosítani?
Részlet a válaszból: […]az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani.A számviteli előírások szerint a kötelezettség beszerzés esetén az eladó teljesítéséhez, szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatást nyújtó teljesítéséhez (a vevő a terméket átvette, az igénybevétel megtörtént) kapcsolódik. A kérdés szerinti esetekben a teljesítés időpontja valójában a tankolás időpontjához kapcsolódik, függetlenül az Áfa-tv. szerinti teljesítéstől.A kérdés szerinti szolgáltatók mindegyikénél (a DKV kivételével) a fizetés pénzneme magyar forint. Ezen számlák esetében sem az áfa-, sem a számviteli elszámoláshoz a külföldi pénznemet nem kell forintra külön átszámítani, csupán rögzíteni kell- az OMV és a SHELL gyűjtőszámlái szerint áfafizetési kötelezettséget (a fentebb körülírt teljesítési időpontokkal), a beszerzést, a szolgáltatás-igénybevételt pedig a tankolás időpontjai szerint anyagbeszerzésként, igénybe vett szolgáltatásként forintban;- a MOL esetében az áfafizetési kötelezettséget a folyamatos teljesítés szabályai (illetve az előbbiek) szerint, a beszerzést, a szolgáltatás-igénybevételt pedig a tankolás időpontjai szerint anyagbeszerzésként, igénybe vett szolgáltatásként forintban.Kivétel a DKV, ahol a gyűjtőszámla alapján a fizetés pénzneme euró. A fentebb leírtak (az Áfa-tv. 60. és 63. §-a) szerint kell a gyűjtőszámla szerinti teljesítési időpontot meghatározni, és az Áfa-tv. 80. §-a alapján az áfa alapját forintban megállapítani, az áfafizetési kötelezettséget forintban az áfabevallásban rögzíteni.Az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése szerint: Azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása során - a vállalkozó számviteli politikában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8252
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Devizás gyűjtőszámla könyvelése

Kérdés: A 3777. kérdésre adott válasz szerint a gyűjtőszámla alapján az értékesítés árbevételét külön-külön indokolt könyvelni. Devizában kiállított gyűjtőszámla banki kiegyenlítése esetén, miként lehet helyesen elszámolni a külön-külön könyvelt tételeket, figyelemmel az egy összegű banki kiegyenlítés és a külön-külön könyvelt tételek árfolyam-eltérésére?
Részlet a válaszból: […]- az Szt. 60. §-a szerint választott - devizaárfolyamon kell forintra átszámítani [Szt. 75. §-ának (7) bekezdése]. Ha a devizában kiállított gyűjtőszámlán különböző - szerződés szerinti - teljesítési napokkal történt a termékértékesítés, illetve a szolgáltatásnyújtás, akkor ezen devizatételeket a teljesítés napján érvényes, választott (és jellemzően eltérő) devizaárfolyamok használatával kell forintra átszámítva árbevételként elszámolni, és a követelések között kimutatni. (Eltekintettünk az áfa sajátos elszámolásától!) Ha a vevő a kiállított gyűjtőszámlát devizában kiegyenlíti, a kapott devizát az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján a bekerülés (a kiegyenlítés) napjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a deviza-betétszámlára könyvelni a vevőszámlával szemben. Mivel jellemzően a kiegyenlítéskori devizaárfolyam eltér a szerződés szerinti - különböző időpontú - teljesítéskori árfolyamtól, a vevőszámlán árfolyam-különbözet jelenik meg, amelyet a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai között kell elszámolni. Ha a vevőszámlára tételesen történt a könyvelés, akkor az eltérő teljesítési időpontokhoz kapcsolódóan eltérő lesz az egyes tételeknél mutatkozó árfolyam-különbözet mértéke,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3949
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Nemzetközi fuvarozás, gyűjtőszámla, árfolyam

Kérdés: Cégünk nemzetközi fuvarozással foglalkozik. Van olyan partnerünk, akinek naponta indítunk autót. A fuvarmegbízások (ami esetünkben a szerződés) fuvarfeladatonként külön jönnek. A partnerrel megállapodtunk, hogy 10 naponta gyűjtőszámlát állítunk ki devizában. Eddig minden fuvart - a számla minden sorát - más árfolyamon számláztunk, mivel más a teljesítési időpont. Kérdésem, hogy alkalmazhatunk-e egy árfolyamot a különböző napokon teljesített fuvarokra? Pl. az elszámolási időszak utolsó napján érvényes árfolyamot?
Részlet a válaszból: […]ügylet adóalapját tételesen fel kell tüntetni adómérték, illetve adómentesség szerinti csoportosításban. Ebből az is következik, hogy a gyűjtőszámlában az egyes ügyletekhez tartozó valamennyi teljesítési időpontnak szerepelni kell. Amennyiben az adó alapját külföldi fizetőeszközben fejezték ki (a kérdéses esetben pedig pont ez történik), úgy az egyes ügyletekben a fizetendő áfa összegét a konkrét teljesítési időponthoz rendelt deviza-eladási vagy MNB árfolyamon meg kell meghatározni (Áfa-tv. 80. §), és az így számított forintösszeget a számlában az egyes teljesítési időpontokhoz rendelten - tehát ügyletenként külön-külön - fel kell tüntetni (Áfa-tv. 172. §). Mivel cégük a fent leírtak szerint járt el, helyesen alkalmazta a gyűjtőszámlázásra vonatkozó előírásokat. A kifejtett adójogi megítélésből ugyanakkor az is következik, hogy cégüknek - eltérő áfatörvénybeli rendelkezések híján - nincs lehetősége arra, hogy a különböző napokon teljesített, egy gyűjtőszámlában feltüntetett fuvarokra csak egy árfolyamot alkalmazzon. Egységes árfolyam a felek közötti jelenlegi szerződéses kapcsolat mellett nem alkalmazható. Erre csak akkor nyílna lehetőség, ha a fuvarozás kapcsán megrendelőjükkel olyan, határozott időre szóló elszámolásban állapodnának meg, amely tartalmazná egyrészt az elszámolási időszakot (jelen esetben mondjuk a 10 napot), másrészt pedig az egyes időszakokra vonatkozóan egy-egy olyan fizetési határidőt, amely az adott időszakban teljesített fuvarok kifizetésére vonatkozik. Ilyen megállapodás esetén a cégük és partnere között olyan, az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése szerinti időszakos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3809
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Gyűjtőszámla könyvelése

Kérdés: A gyűjtőszámlát a könyvelési nyilvántartásokban egy tételben, a mindösszesen alapján, vagy pedig teljesítési időpontonként kell rögzíteni?
Részlet a válaszból: […]idesorolandó az analitikus (a részletező) nyilvántartások vezetése is. Ebből következően, ha nincs részletező nyilvántartás, akkor a gazdasági eseményeknek a főkönyvi könyvelésen belül kell gazdasági eseményenként részletezetten megjelennie. Tisztázandó az is, hogy mikor mit tekinthetünk egy-egy gazdasági eseménynek. A gyűjtőszámla a számla kibocsátójánál - mint a követelés összegének dokumentuma - egyetlen gazdasági eseményt testesít meg. Így a végösszege egy tételben rögzítendő. A gyűjtőszámla azonban a számla kibocsátójánál az árbevétel, a fizetendő áfa elszámolásának is a bizonylata. Ebben az esetben a gyűjtőszámla már nem egy gazdasági eseményt testesít meg. Az értékesítés árbevételét külön-külön indokolt könyvelni, egyrészt a teljesítés időpontja szerint, másrészt az szerint, hogy termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás volt. (A részletezés történhet az analitikus vagy a főkönyvi könyvelés keretében. Ha az analitikus nyilvántartást használják, akkor az abból készült, összevont adatokat tartalmazó feladás alapján rögzítik az árbevételadatokat a főkönyvi könyvelésben.) A gyűjtőszámlán lévő fizetendő áfát egy tételben akkor lehet rögzíteni, ha a számlázott tételeket azonos mértékű áfa terheli. (Ebben a vonatkozásban tehát egy gazdasági eseményt dokumentál a gyűjtőszámla.) A gyűjtőszámla a számla címzettjénél - mint a kötelezettség összegének dokumentuma - egyetlen gazdasági eseményt testesít meg, egy tételben könyvelendő a szállító számlájára. A gyűjtőszámla azonban a számla címzettjénél a beszerzés, a szolgáltatásnyújtás, az előzetesen felszámított áfa elszámolásának is bizonylata, és mint ilyen, már nem egy gazdasági eseményt testesít meg. Az eszközök beszerzését, az igénybe vett szolgáltatásokat vagy az analitikus, vagy a főkönyvi könyvelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3777
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Határozott idejű elszámolás vagy gyűjtőszámla

Kérdés: Vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás a hónap utolsó napján számlázza a tárgyhavi teljesítéseit. A számlán egy sorban a havi óraszámot felszorozza az óradíjjal. Fizetési határidő 30, illetve 60 nap. Kérdés, ez a szolgáltatás ebben az esetben határozott időre szóló elszámolásként kezelendő-e, és a teljesítés napja a fizetési határidő? Illetve a gyűjtőszámla alkalmazása értelmezhető-e ilyen szolgáltatásra, és ebben az esetben a mindennapi tényleges óraszámokat kell napi bontásban feltüntetni a számlán? Véleményünk szerint a gyűjtőszámla nem erre a szolgáltatásra lett kitalálva.
Részlet a válaszból: […]valószínűsíthetően ez történik, következésképpen a szóban forgó szolgáltatás úgy minősíthető, mint amely tekintetében a felek havi elszámolásban állapodtak meg. Időszakos elszámolású ügyletről lévén szó, a szolgáltatás teljesítésének időpontja nem az elszámolás napja (jelen esetben a tárgyhónap utolsó napja), hanem az adott hónapra (mint elszámolási időszakra) vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, azaz a fizetési határidő [Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése]. Ennek megfelelően a vállalkozásuk által végzett időszakos elszámolású vagyonvédelmi szolgáltatást kísérő számlán a teljesítés időpontjaként a tárgyhónapot követő 30., illetve 60. nap tüntetendő fel. A vállalkozásuk időszakos elszámolású vagyonvédelmi szolgáltatásáról kibocsátott számlán a teljesített órákat nem kell napi bontásban feltüntetni, a kísérő bizonylat ugyanis ez esetben nem lehet gyűjtőszámla. Ennek oka az, hogy az Áfa-tv. 164. §-a (1) bekezdésének záró fordulata értelmében a gyűjtőszámla több, Áfa-tv. szerinti számla kibocsátására jogalapot teremtő ügylet bizonylatolására szolgál, ezzel szemben az időszakos elszámolású ügyletek tekintetében - egy adott elszámolási időszak vonatkozásában - áfaszempontból csak egy adóztatandó, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet történik, melyet így kizárólag csak egy "normál" számla kísérhet. Végül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3732
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Gyűjtőszámla

Kérdés: Társaságunk sütőipari termékek értékesítésével foglalkozik. Partnereinkkel a szerződésben rögzítjük a számlázási időszakokat. Ez lehet szállításonkénti vagy akár havi elszámolás is. Van olyan ügyfél, akinek 20 üzletbe naponta két alkalommal szállítunk, és havonta egy számla készül róla. Eddig ez az ún. gyűjtőszámla úgy nézett ki, hogy termékenként összevontan szerepelt rajta az összes tárgyhavi értékesítés. A számla mellé volt csatolva a leigazolt szállítólevelek egy-egy példánya. Az új Áfa-tv. gyűjtőszámlára vonatkozó rendelkezése szerint a számlán teljesítésenként szerepeltetni kellene az áfaalapot, az áfát? Mit jelent ez a fent leírt partner esetében? A partnerekkel kötött szerződésben a számlázási időszak elszámolási időszaknak tekintendő-e? És az elszámolási időszakonként kiállított számla gyűjtőszámla-e?
Részlet a válaszból: […]ügyletet. Tisztázandó, mit kell több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet alatt érteni? Az új Áfa-tv. 159. §-ának (1) bekezdése alapján az adóalany az általa belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetén számla kibocsátására kötelezett. Ezt az előírást összevetve a 164. §-ban foglaltakkal, a gyűjtőszámla használata csak abban az esetben indokolt, ha különböző szerződések alapján történik ugyanazon adóalany felé a termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás, amelyekről - éppen különbözőségük miatt - egyébként külön-külön számlát kellene kibocsátani, mivel több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesítenek. Nyilvánvalóan, a sütőipari termékek értékesítése esetén nem erről van szó! Az eladó és a vevő között egyetlen szerződés szerinti termékértékesítésről van szó, bár a termékek kiszállítása többször és több üzletbe történik, ez nem változtat azon, hogy a szerződésben meghatározott időszakonként, ennek az időszaknak az utolsó napját tekintve teljesítési időpontnak, történik a részletekben kiszámlázott termékek ellenértékének a számlázása. És így ez a számla nem minősül gyűjtőszámlának. (Lehet gyűjtőszámla is abban az esetben, ha minden egyes kiszállításhoz a kiszállítás napját teljesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3589
Kapcsolódó tárgyszavak: