Háziorvosi asszisztens bértámogatása

Kérdés: Háziorvos ügyfelem részére a NEAK asszisztensének bértámogatására 241 500 Ft-ot nyújt. Az asszisztens szakdolgozói bére 419 704 Ft a szakdolgozói bértábla szerint. Helyesen jár-e el az ügyfelem, ha a szakdolgozói bértábla szerinti összeget csak 154 887 Ft-tal egészíti ki?
Részlet a válaszából: […] ...részletes szabályairól szóló, 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet tartalmaz iránymutatást. A rendelet 16. §-ában foglaltak szerint a háziorvosi szolgáltató a bértámogatás összegét a szakdolgozónak az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Háziorvosok támogatása

Kérdés: A háziorvosok különböző jogcímeken kapnak NEAK-finanszírozást. A rezsitámogatást be kell számítani az árbevételek közé, vagy költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásként kell elszámolni? Azért van kiemelt jelentősége a kérdésnek, hogy ez az összeg képez-e iparűzésiadó-alapot vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...szerint fix díj és/vagy teljesítménydíj illeti meg. Ezt árbevételként kell kimutatni.Más jogszabályok rendelkeznek arról, hogy a háziorvosi szolgálat működéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez adható támogatás. Ha ilyent kap a háziorvos, azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.

Egyéni vállalkozó háziorvos finanszírozási bevétele

Kérdés: Egyéni vállalkozóként dolgozó háziorvos rendelkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződéssel. A finanszírozás havonta érkezik a vállalkozó bankszámlájára.
1. A beérkezett finanszírozás összege az 1995. évi CXVII. törvény 10. számú mellékletében meghatározott bevételek közül melyikbe tartozik?
2. Az 1990. évi C. törvény 39. § (1) pontjának összegét növeli a megkapott finanszírozás összege?
3. Az 1995. évi CXVII törvény nem definiálja a nettó árbevétel fogalmát.
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján köteles megállapítani a nettó árbevételét. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 22. pont g) alpontban határozza meg egyéni vállalkozó esetében a nettó árbevétel fogalmát:"g) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 9.

Háziorvos iparűzésiadó-alapja

Kérdés: A kft.-ben a férj mint háziorvos (OEP által finanszírozott praxis), a feleség mint fogorvos (nem OEP által támogatott praxis) tevékenykedik. Az iparűzési adó megállapításánál a két tevékenységet össze kell-e vonni? A háziorvosi praxisnál (80%-nál több a támogatás) figyelembe vehető-e 20 M Ft összegig az adókedvezmény? A kft. iparűzésiadó-megállapításánál külön kezelhető-e?
Részlet a válaszából: […] ...Htv. 39/C. §-ának (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat a háziorvos, védőnő vállalkozó számára akkor állapíthat meg adóelőnyt, ha annak adóalapja nem több, mint 20 millió forint. A háziorvos, védőnő vállalkozó fogalmát a Htv. 52. § 23. pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 22.

Háziorvos cégautóadója

Kérdés: A háziorvosi cégautót terheli-e cégautó­adó-fizetési kötelezettség? Milyen költségek számolhatók el az üzemeltetés során?
Részlet a válaszából: […] ...f) pontja alapján mentes az adó alól az a személygépkocsi, amelyet kizárólag az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében üzemeltetnek.A törvényi előírás szerint tehát a cégautóadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 27.

Háziorvosok szakmai körúton, külföldön

Kérdés: Háziorvosi tevékenységet folytató betéti társaság tagjai, akik egyben a bt. alkalmazottai is, az utazási iroda által orvosoknak szervezett "Hippokratészi szakmai körúton" vesznek részt külföldön. Az utazási iroda által kiállított számlában részvételi díj, repülőtéri illeték, biztosítási díj és félpanziós felár van feltüntetve. Költségként elszámolható az út? Oktatás-továbbképzés vagy utazás-kiküldetés? Van-e adó-, illetve járulékvonzata?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 10. pontja alapján hivatali, üzleti utazás az, amikor a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges az utazás, ideértve különösen a kiküldetés miatt szükséges utazást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 19.

Szakképzési hozzájárulás háziorvosi tevékenység után

Kérdés:

A Számviteli Levelek 252. számában az 5166. kérdésben fogorvosi tevékenységet végző bt.-ről volt szó. Vonatkozik-e a szakképzésihozzájárulás-mentesség az egyéni vállalkozóként működő háziorvosra és az alkalmazottaira?

Részlet a válaszából: […] ...jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A hivatkozott jogszabályi előírások alapján megállapítható, hogy - a háziorvos, mint egyéni egészségügyi vállalkozó, mint egyéni vállalkozó mentesül a szakképzésihozzájárulási-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 23.

Háziorvosi tevékenység cégautóadó-mentessége

Kérdés: Betéti társaságunk háziorvosi tevékenységet lát el, amely - tudomásunk szerint - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/D. §-ának f) pontja alapján mentesül a gépjárműadó alól. A mentesség magával vonza-e azt a tényt, miszerint a mentesség következményeként a gépkocsi működtetésével kapcsolatban nem számolható el költség. Ezt egy előadáson ismertették. Amennyiben a személygépkocsi működtetésével (a háziorvosi teendők ellátása érdekében) kapcsolatban a felmerült költségek elszámolhatók, maradhat-e az adómentesség?
Részlet a válaszából: […] ...f) pontja alapján mentes az adó alól az a személygépkocsi, amelyetkizárólag az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi, házigyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében üzemeltetnek.A törvényi előírás szerint tehát a cégautóadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 11.

Háziorvosi bt. cégautó-útnyilvántartása

Kérdés: A háziorvosi tevékenységgel foglalkozó bt. rendelkezik cégautóval, de nem fizet cégautóadót (mert a vonatkozó törvény szerint nem kötelezett erre), köteles-e útnyilvántartást vezetni, figyelembe véve a hivatalos és a magáncélú km-t?
Részlet a válaszából: […] ...által - az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásánakegyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján - finanszírozott háziorvosi,házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyiállamigazgatási szerv törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 26.

Háziorvosi bt. bevétele

Kérdés: Egy háziorvosi tevékenységgel foglalkozó bt.-nek figyelembe kell-e vennie a társadalombiztosítástól kapott támogatás összegét a költségszámlák áfatartalmának arányosításakor? (A bt.-nek áfás tevékenysége is van!) A kapott támogatás (amelyet egyéb bevételként könyvelünk) iparűzésiadó-alapot képez?
Részlet a válaszából: […] ...válaszhoz abból kell kiindulni, hogy miként kell aháziorvosi bt.-nek a kapott támogatást elszámolnia!Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapbóltörténő finanszírozásának részletes szabályairól a többször módosított 43/1999.(III. 3.) Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.
1
2