Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott háziorvos tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Háziorvosok támogatása

Kérdés: A háziorvosok különböző jogcímeken kapnak NEAK-finanszírozást. A rezsitámogatást be kell számítani az árbevételek közé, vagy költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásként kell elszámolni? Azért van kiemelt jelentősége a kérdésnek, hogy ez az összeg képez-e iparűzésiadó-alapot vagy sem?
Részlet a válaszból: […]díjat kell költségként elszámolni, és nem kell azt kimutatni támogatásként.Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból (a NEAK-ból) történő finanszírozásának részletes szabályairól a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezik. A Korm. rendelet szerint a szolgáltatót a finanszírozási szerződés szerint fix díj és/vagy teljesítménydíj illeti meg. Ezt árbevételként kell kimutatni.Más jogszabályok rendelkeznek arról, hogy a háziorvosi szolgálat működéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez adható támogatás.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8543
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Egyéni vállalkozó háziorvos finanszírozási bevétele

Kérdés: Egyéni vállalkozóként dolgozó háziorvos rendelkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződéssel. A finanszírozás havonta érkezik a vállalkozó bankszámlájára.
1. A beérkezett finanszírozás összege az 1995. évi CXVII. törvény 10. számú mellékletében meghatározott bevételek közül melyikbe tartozik?
2. Az 1990. évi C. törvény 39. § (1) pontjának összegét növeli a megkapott finanszírozás összege?
3. Az 1995. évi CXVII törvény nem definiálja a nettó árbevétel fogalmát.
Részlet a válaszból: […]b) alpontja szerinti vállalkozónál: a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott - általános forgalmi adó nélküli - ellenérték, növelve a kompenzációs felárral és csökkentve az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, hogy azt bevételként elszámolta, továbbá azon bevétellel, amelyet a számvitelről szóló törvény alapján egyéb bevételként kellene elszámolni"."A 26. pont a) pont szerint vállalkozó:a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó".Az 1995. évi CXVII. törvény 10. számú melléklet I. Bevétel fogalom 1. pontba tartozik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8181
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Háziorvos iparűzésiadó-alapja

Kérdés: A kft.-ben a férj mint háziorvos (OEP által finanszírozott praxis), a feleség mint fogorvos (nem OEP által támogatott praxis) tevékenykedik. Az iparűzési adó megállapításánál a két tevékenységet össze kell-e vonni? A háziorvosi praxisnál (80%-nál több a támogatás) figyelembe vehető-e 20 M Ft összegig az adókedvezmény? A kft. iparűzésiadó-megállapításánál külön kezelhető-e?
Részlet a válaszból: […]fogorvosi alapellátási, védőnői tevékenységet végez, és nettó árbevételének legalább 80%-a az egészségbiztosítási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik. A Htv. 52. § 26. pontja rögzíti a vállalkozó fogalmát (röviden: vállalkozási tevékenységet végző szervezet vagy Szja-tv. szerinti egyéni vállalkozó, őstermelő), a Htv. 35. § (2) bekezdése szerint pedig az iparűzési adó alanya a vállalkozó, a hivatkozott rendelkezések pedig e vállalkozóra vonatkoztatják az adóelőny feltételeit. Ezért a szóban forgó esetben a kft.-n belül tevékenykedő férj (háziorvos) és a feleség (fogorvos) által elért együttes árbevételhez képest kell meghatározni azt, hogy teljesül-e az adóelőny egyik feltétele, nevezetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7570
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Háziorvos cégautóadója

Kérdés: A háziorvosi cégautót terheli-e cégautó­adó-fizetési kötelezettség? Milyen költségek számolhatók el az üzemeltetés során?
Részlet a válaszból: […]cégautóadó fizetése alóli mentesség alapvető feltétele, hogy a háziorvosi bt., kft. a személygépkocsit kizárólag olyan tevékenysége során használja, amely tevékenységet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az Egészségbiztosítási Alapból finanszíroznak az egészségügyi alapellátás keretében. Természetesen ezen háziorvosi feladatok ellátása során felmerülő üzemeltetési költségek (beleértve a személygépkocsi terv szerinti értékcsökkenési leírását is) a bt.-nél, a kft.-nél - a számviteli előírások szerint bizonylatoltan - elszámolhatók.A kizárólagos használat követelményeinek nem felel meg azonban az, ha olyan tevékenységéhez veszi igénybe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6495
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Háziorvosok szakmai körúton, külföldön

Kérdés: Háziorvosi tevékenységet folytató betéti társaság tagjai, akik egyben a bt. alkalmazottai is, az utazási iroda által orvosoknak szervezett "Hippokratészi szakmai körúton" vesznek részt külföldön. Az utazási iroda által kiállított számlában részvételi díj, repülőtéri illeték, biztosítási díj és félpanziós felár van feltüntetve. Költségként elszámolható az út? Oktatás-továbbképzés vagy utazás-kiküldetés? Van-e adó-, illetve járulékvonzata?
Részlet a válaszból: […]jelentenek, de amelyek a résztvevők jövőbeni tevékenységét egyértelműen elősegítik.A válaszadó nem ismeri a "Hippokratészi szakmai körút" programját. Az lehet olyan, ami a résztvevők számára szükséges (esetleg jogszabály által előírt), amelyen való részvétel a szakmai ismeretekben bekövetkezett változások megismerését segíti elő, de lehet olyan is, amely nem felel meg e követelményeknek. Ezért utalni kell a hivatkozott pontban szereplő tiltó rendelkezésre is. E szerint ha megállapítható (akár közvetve is) az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya) valós tartalma alapján, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti, a felmerült költségek hivatali, üzleti utazás címén nem számolhatók el.A kérdésre a válasz így a következő:- ha a "Hippokratészi szakmai körúton" való részvétel külföldi kiküldetésnek minősíthető, akkor a részvételi díj, a repülőtéri illeték, a biztosítási díj, mint a külföldi kiküldetéssel kapcsolatosan felmerült költség, az igénybe vett szolgáltatások költségei között elszámolhatók (a félpanziós felárra visszatérünk);- ha a "Hippokratészi szakmai körúton" való részvétel - valós tartalma alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6340
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Szakképzési hozzájárulás háziorvosi tevékenység után

Kérdés:

A Számviteli Levelek 252. számában az 5166. kérdésben fogorvosi tevékenységet végző bt.-ről volt szó. Vonatkozik-e a szakképzésihozzájárulás-mentesség az egyéni vállalkozóként működő háziorvosra és az alkalmazottaira?

Részlet a válaszból: […]járulék alapja után, amiből az következik, hogy az általa foglalkoztatottak társadalombiztosításijárulék-alapja után fizetnie kell az egyéni vállalkozónak is. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának f) pontja szerint egészségügyi szolgáltató a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A hivatkozott jogszabályi előírások alapján megállapítható, hogy - a háziorvos, mint egyéni egészségügyi vállalkozó, mint egyéni vállalkozó mentesül a szakképzésihozzájárulási-fizetési kötelezettség alól, - az általa munkaviszonyban foglalkoztatottak után pedig akkor mentesül, ha az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött, azonban a mentesülés ekkor is a közfeladat ellátásával összefüggésben őt terhelő társadalombiztosításijárulék-alapja után lehetséges. Nyilvánvaló, hogy az egészségbiztosítási szervvel kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a háziorvos által foglalkoztatottak mely tevékenysége mikor, milyen mértékben minősül közfeladat ellátásának, az arra fordított munkaórákat hogyan kell számításba venni. Emellett követelmény az is, hogy a foglalkoztatottak munkaóráiról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen és utólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5322
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Háziorvosi tevékenység cégautóadó-mentessége

Kérdés: Betéti társaságunk háziorvosi tevékenységet lát el, amely - tudomásunk szerint - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/D. §-ának f) pontja alapján mentesül a gépjárműadó alól. A mentesség magával vonza-e azt a tényt, miszerint a mentesség következményeként a gépkocsi működtetésével kapcsolatban nem számolható el költség. Ezt egy előadáson ismertették. Amennyiben a személygépkocsi működtetésével (a háziorvosi teendők ellátása érdekében) kapcsolatban a felmerült költségek elszámolhatók, maradhat-e az adómentesség?
Részlet a válaszból: […]ellátása érdekében üzemeltetnek. A törvényi előírás szerint tehát a cégautóadó fizetése alóli mentesség alapvető feltétele, hogy a háziorvosi bt. a személygépkocsit kizárólag olyan tevékenysége során használja, amely tevékenységet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az Egészségbiztosítási Alapból finanszíroznak az egészségügyi alapellátás keretében. Természetesen ezen háziorvosi feladatok ellátása során felmerülő üzemeltetési költségek (beleértve a személygépkocsi értékcsökkenési leírását is) a bt.-nél - a számviteli előírások szerint bizonylatoltan - elszámolhatók. A kizárólagos használat követelményeinek nem felel meg azonban az, ha olyan tevékenységéhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4195
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Háziorvosi bt. cégautó-útnyilvántartása

Kérdés: A háziorvosi tevékenységgel foglalkozó bt. rendelkezik cégautóval, de nem fizet cégautóadót (mert a vonatkozó törvény szerint nem kötelezett erre), köteles-e útnyilvántartást vezetni, figyelembe véve a hivatalos és a magáncélú km-t?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek. Ugyanakkor a 70. § (10) bekezdésében a kifizető köteles megállapítani, megfizetni és bevallani a cégautóadót azon cégautó után, amelyet nem kizárólag az előzőekben említett alapfeladat(ok) ellátására használnak, hanem bármely körülmény vagy dokumentum alapján megállapítható a személyes használat is. Az adó megfizetése alól mentesülő kifizető köteles a cégautónak az alapfeladat(ok)hoz kapcsolódó kizárólagos használatát igazoló minden dokumentumot (menetlevél, útnyilvántartás)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3738
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Háziorvosi bt. bevétele

Kérdés: Egy háziorvosi tevékenységgel foglalkozó bt.-nek figyelembe kell-e vennie a társadalombiztosítástól kapott támogatás összegét a költségszámlák áfatartalmának arányosításakor? (A bt.-nek áfás tevékenysége is van!) A kapott támogatás (amelyet egyéb bevételként könyvelünk) iparűzésiadó-alapot képez?
Részlet a válaszból: […]elvégzett egészségügyi szolgáltatásnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított - az OEP által visszaigazolt - díját (alapdíj, fix díj, teljesítménydíj, kártyapénz, eseti díj, egyéb díj stb.) mint az egészségügyi szolgáltatás díját, az Szt. 72. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján árbevételként köteles elszámolni. (Kivétel ezen szabály alól a vizitdíj, amelyet az egyéb bevételek között kellett elszámolni. Ez utóbbiról bővebben a Számviteli Levelek 157. számában a 3226. kérdésre, továbbá a 165. számában a 3457. kérdésre adott válaszban írtunk.) A leírtakból következik, hogy az egészségügyi szolgáltatás díja nem támogatás, hanem ellenérték, amelyet árbevételként kell elszámolni, és mint ilyent az áfaarányosításnál számításba kell venni. A régi Áfa-tv. 3. számú, az új Áfa-tv. 5. számú melléklete szerinti arányosítás esetén nem az a meghatározó, hogy a számviteli elszámolás során árbevételként vagy egyéb bevételként kell elszámolni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3687
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Nyugta, számla rögzítése a könyvviteli nyilvántartásokban

Kérdés: A háziorvosi tevékenységet folytató betéti társaság a vizitdíjról a bizonylatokat számítógépes programmal állítja elő. A számítógépes program a nyugtákról, illetve a számlákról napi összesítőket készít, amely összesítve tartalmazza az adott napon vizitdíjból befolyt összeget. A számviteli nyilvántartásban hogyan kell rögzíteni ezeket a bizonylatokat? Egy összegben rögzíthetjük a vizitdíjbevételt? Van-e különbség, hogy a készpénzben megfizetett vizitdíjról nyugtát vagy számlát állít ki a szolgáltató? A számlákat is és a nyugtákat is lehet a napi összesítő alapján egy összegben könyvelni (egy db pénztárbizonylat kiállításával)?
Részlet a válaszból: […]kiállított bizonylatot (a nyugtát) is tételesen (bizonylatonként) kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni, függetlenül attól, hogy azt a hagyományos módon (kézzel), vagy számítógépes programmal állítják elő. Mivel készpénzbevétel a vizitdíj, akkor azt a pénztárkönyvben kell elsődlegesen bizonylatonként nyilvántartásba venni. Tekintettel azonban arra, hogy a vizitdíjról a nyugtákat számítógépes programmal állítják elő, nincsen akadálya annak, hogy a naponta kiállított nyugtákról a számítógépes program tételes jegyzéket, összesítőt készítsen, és ezen összesítő szerinti végösszeget rögzítsék 1 db pénztárbizonylat kiállításával a pénztárkönyvben. Sajnos, ezt a kérdésben leírtak miatt az adott esetben nem tehetik meg, mert a számítógépes program csak összesítve (és nem tételesen!) tartalmazza az adott napon vizitdíjból befolyt összeget. A vizitdíjról a szolgáltató csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3132
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést