Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott hitelmoratórium tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hitelmoratórium esetén az adókedvezmény

Kérdés: A veszélyhelyzet miatt több cég élt a hitelmoratórium lehetőségével. A felfüggesztett hitelkamat több szakmai fórum állásfoglalása szerint a 2020-as üzleti évet terheli, így azt elő kell írni a 872 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások megnevezésű főkönyvi számlán. A Tao-tv. 22/A. § (2) bekezdése viszont "fizetett" kamatot nevesít. Akérdés tehát az, hogy erre az általunk lekönyvelt és meg nem fizetett kamatra is jár-e az adókedvezmény?
Részlet a válaszból: […]hitelre az adóévben fizetett kamattal egyezik meg. Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés miatt nem volt kamatfizetés, így az adókedvezmény nem érvényesíthető. Az majd akkor
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8505
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Hitelmoratórium alatt a kamat elszámolása

Kérdés: Az alapítvány mikrovállalkozások hitelezésével foglalkozik. Tevékenységét az Szt. és az egyéb szervezetek beszámolókészítéséről szóló kormányrendelet szabályozza, a Hpt. nem vonatkozik rá. A mikrovállalkozások, amelyeknek az alapítvány hitelt nyújtott, éltek a hitelmoratórium lehetőségével, és sem hiteltörlesztést, sem kamatfizetést nem teljesítenek az alapítvány felé. El kell-e bevételként számolni a 2020. évre járó kamatokat, amelyek fizetése a későbbiekben, a moratórium lejárta után fog megtörténni? Amennyiben igen, aktív időbeli elhatárolásként vagy követelésként kezeljük a kamat összegét? Milyen minősítési elvek alapján történjen az adósok minősítése, hiszen semmilyen új információ nem áll rendelkezésre az adósok törlesztési képességéről és hajlandóságáról?
Részlet a válaszból: […]következik, hogy az esedékes hiteltörlesztést, az esedékes kamatfizetést az adósnak csak 2021. június 30-a után kell teljesítenie. Az azonban nem következik, hogy a hiteltörlesztési moratórium letelte után a tőketörlesztést, a kamatfizetést nem kell teljesítenie. Így a változás csak annyi, hogy a 2020-ban esedékes és még nem teljesített törlesztéseket, kamatfizetéseket nem az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben kell könyvelni, hanem az adóssal szembeni követelésként, mivel a hitelmoratórium miatt még 2020. december 31-én nem esedékes.A követelésekhez kapcsolódó céltartalékképzésre nehezebb egyértelmű választ adni. A meghitelezett mikrovállalkozásokkal szembeni vevőkövetelések (ideértve a hitelmoratórium miatti követeléseket is) minősítésétől azonban - a veszélyhelyzetre tekintettel - nem lehet eltekinteni. Az adósminősítésnek alapvetően az egyedi adósra vonatkozó információkon kell alapulnia (különösen akkor, ha a mikrovállalkozások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8442
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Hitelmoratórium alatti kamat elszámolása

Kérdés: A társaság élt a kormányrendelet alapján a hitelmoratóriummal. Az év egy részében, december 31-ig bezárólag nem törleszti a hitelt, és kamatot sem fizet. A hitelek terhe 2020. januártól legfeljebb ugyanannyi lesz, mintha nem is lett volna törlesztési szünet. Az időközben felhalmozódott kamatok és esetleg a moratórium időszakában felmerülő egyéb költségek futamidő-hosszabbítással fizethetők meg oly módon, hogy a kamatra kamat nem számolható fel. 2020. évben meg nem fizetett, ráfordításként előírt kamatot a könyvekben kötelezettségként, vagy időbeli elhatárolásként kell kimutatni? Véleményem szerint a meg nem fizetett kamatot és járulékos költségeket kötelezettségként kell a könyvekben kimutatni. Célszerű vagy önálló főkönyvi számlán, vagy a hitelanalitikában önálló tételként szerepeltetni, mert ez olyan tétel, amelyet további kamat nem terhelhet, a gazdálkodónak 2021. január 1-je után ezzel kapcsolatban "kamatmentesen" fizetési kötelezettsége keletkezik.
Részlet a válaszból: […]időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja után merül fel, kerül számlázásra.Az Szt. 42. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett, elismert tartozások, amelyek a ... hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert ... pénznyújtáshoz kapcsolódnak.A hitelmoratórium miatt később megfizetendő 2020. évi kamatra nem lehet azt mondani, hogy 2020. év mérlegfordulónapja után fog felmerülni, az a korábban megkötött hitel (kölcsön)-szerződés alapján 2020-ban esedékes, a Korm. rendelet csak a megfizetésére adott haladékot.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8271
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,