Hulladékgazdálkodás árbevétele

Kérdés: Hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezet árbevételét azért kapja, hogy a veszélyes és egyéb hulladékokat elhozza, azokat elégesse, ártalmatlanítsa. Ha az átvett hulladék feldolgozása még nem történt meg, hogyan történjen az árbevétel elszámolása, hiszen a kapcsolódó költségek még nem merültek fel? A környezetvédelmi feladatok elvégzésének később felmerülő költségei fedezetére céltartalékot képezzünk?
Részlet a válaszából: […] A válaszadáshoz tisztázni kell, a veszélyes és egyéb hulladékok elszállításával, égetésével, ártalmatlanításával kapcsolatosan számlázott ellenérték egy összegben került megállapításra, vagy tételesen, a számla elkülönítetten tartalmazza a szállítás, az égetés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.
Kapcsolódó címke:

Jövőbeni költségek fedezete

Kérdés: Társaságunk 1993 óta hulladéklerakót üzemeltet. A hulladékgazdálkodásról szóló, hatályos törvény szerint fedezetet köteles biztosítani a hulladéklerakó utógondozására, és legfeljebb 30 évig történő monitorozásának költségeire. 2000. december 31-ig ezen várható, biztos jövőbeni költségekre az árbevételből határoltunk el fedezetet, 2001. január 1-jétől céltartalékot képezhetünk. Helyesen jártunk-e el, illetve helyesen járunk-e el? A leírtak szerint képzett céltartalékot a Tao-tv. elismeri-e adóalap-csökkentőként?
Részlet a válaszából: […] ...támogatásáról szóló jogszabály szerint igénybe vehető támogatás mértékéig) növeli és csökkenti is az adózás előtti eredményt. A hulladékgazdálkodási törvény alapján jövőbeni költségre képzett céltartalékra a lehetőség nem vonatkozik. Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. december 6.