Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

2 találat a megadott importkorrekciós tényező tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Importkorrekciós tényező továbbszámlázása
Kérdés: A 4594. számú gáz-importkorrekciós tényező továbbszámlázásával kapcsolatosan kérem tájékoztatásukat, mivel az APEH tájékoztatása szerint, amennyiben az importkorrekciós tényező a fogyasztót terheli (a számlában feltüntetésre kerül a fogyasztással arányosan), akkor annak a továbbhárítása is az áfa hatályán kívüli tétel. Amennyiben egy társaság - például a bérleményhez kapcsolódóan - a teljes számlát továbbszámlázza a bérlőnek, akkor áfa hatályán kívüli tétel-e az importkorrekciós tényező?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódik a fogyasztó által beszerzett gázhoz, az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése alapján indokolt azt a gáz bekerülési értékében számításba venni. Az importkorrekciós tényező - fent említett - jellegéből következik, hogy a fogyasztó felé történő felszámításakor nem termék, illetve nem szolgáltatásnyújtás ellenértéke, és ezért az áfa hatályán kívüli tétel. Más azonban a helyzet a gázfogyasztás továbbszámlázásakor. (Például amikor a társaság a bérleményhez kapcsolódóan a teljes földgázszámlát továbbszámlázza.) Ez esetben a bérbeadó a bérlő által fogyasztott földgáz értékét számlázza tovább a bérlőnek. Ezt olyan áron kell megtennie, ami fedezetet nyújt - természetesen - az importkorrekciós tényezőre is. A példa szerinti bérbeadó földgázmennyiséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4690
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Importkorrekciós tényező
Kérdés: A földgázszámlákon "importkorrekciós tényező" kerül feltüntetésre, amely az áfa hatályán kívüli. Hogyan kell könyvelni ezt a tételt? Anyagköltség vagy egyéb ráfordítás? A gázszámlák egy részét továbbszámlázzuk közvetített szolgáltatásként. Ebben az esetben az "importkorrekciós tényező" áfa hatályán kívüliként kerül továbbszámlázásra, vagy a gázdíj áfakulcsával?
Részlet a válaszból: […]felhasználó részére földgázt értékesítő egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő, a földgáztermelő; b) külföldről földgázt vásárló felhasználó a rendszerirányítónak havonta megfizeti, és azokat az a) pont szerinti esetben továbbhárítja a felhasználó felé. A fizetés alapját az értékesített földgáz képezi. Ez a továbbhárított tétel jelenik meg importkorrekciós tételként a földgázszámlán. A hivatkozott törvényi előírás alapján az importkorrekciós tényezőként a számlán feltüntetett összeget a földgáz beszerzőjénél a földgáz bekerülési értékében indokolt figyelembe venni, és így anyagköltségként elszámolni, mivel annak a nagysága, alakulása a felhasznált földgáz mennyiséggel arányosan változik, függetlenül attól, hogy azt terheli-e áfa, illetve az áfa hatályán kívüli tétel. Ha a gázfogyasztás egy részét továbbszámlázzák, akkor a bekerülési értéknek (amely magában foglalja az importkorrekciós tényező értékét is) a továbbszámlázott mennyiséggel arányos részét anyagköltség helyett az eladott áruk bekerülési értékeként kell kimutatni. A leírtakból következik, ha a felhasználó a felhasznált földgáz mennyiségének egy részét továbbszámlázza, ő a rá áthárított importkorrekciós tényezőt ilyen jogcímen nem háríthatja tovább. [A törvény 138/A.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4594
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,