Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

4 találat a megadott ingatlan átminősítése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Eladásra épített lakás átminősítése
Kérdés: A társasházakat építő kft. egy általa épített, eladásra szánt lakást, amelyhez garázs és kiépített parkoló is tartozik, átminősíttetett irodává. A vevő visszalépése után úgy döntött, hogy megtartja az ingatlant, és saját maga hasznosítja irodaként, illetve raktárként. Az átminősítés 2013-ban megtörtént. Ehhez az ingatlanhoz felhasználhatja-e a korábbi években képzett fejlesztési tartalékot? Az átminősítéshez kapcsolódik-e áfafizetési kötelezettség? A saját hasznosítás miatt pedig pótlólagos illetékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]lakás, garázs, parkoló bekerülési értékét külön-külön a saját előállítású eszközök aktivált értéke számlával szemben átvezetni. (Ez utóbbi esetben a saját termelésű készletek értékét is ki kell vezetni a könyvekből.)Ha a fentiek szerint jártak el (könyveltek), a 2013. évi átminősítést követő rendeltetésszerű használatbavételkor a beruházási számláról az eszközöket át kell vezetni a tárgyi eszközök közé:- a telket a telek számlára,- az irodát (ha az nem az egész épület, akkor épületrészként) az épületek közé,- a garázst, a parkolót az egyéb építmények közé.Az átvezetést követően meg kell határozni az előbbi eszközök (a telek kivételével) terv szerinti értékcsökkenési leírását a várható hasznos élettartam, az esetleges maradványérték figyelembevételével.A fenti számviteli elszámolás mellett a 2012-ben vagy korábban képzett fejlesztési tartalék az iroda, a garázs, a parkoló beruházási számlára történő átvezetéséhez kapcsolódóan feloldható, mivel olyan beruházást valósítottak meg (a telek kivételével), amely beruházás nem tartozik a Tao-tv. 7. §-ának (15) bekezdése szerint tiltott beruházásnak.Feltételezzük, hogy a kft. az általa épített épület (lakás) bekerüléséhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfát levonásba helyezte. A 2013. évi átminősítés során valójában olyan termékértékesítés valósul meg, ami az Áfa-tv. 10. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6141
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Bekerülési érték korrekciója
Kérdés: A kft. 2010-ben magánszemélytől vásárolt lakást, amelyet átalakítás (felújítás) után kereskedelmi tevékenységre kívánt használni. Az átalakítás építésiengedély-köteles volt. Az átalakítás 2011-ben befejeződött, az üzembe helyezés is megtörtént. Mivel a tulajdoni lap szerinti lakás felújításáról volt szó, a felújítás áfáját nem vontuk le, így az része az aktivált értéknek. A cég kezdeményezte a lakás átminősítését üzlethelyiséggé. Az átminősítést a földhivatal engedélyezte 2012 márciusában, ezt követően a kft. jogosulttá vált az áfa levonására, a visszaigényelhető áfa összegével viszont csökken az aktivált érték. 2012-ben értékhelyesbítéssel rendezni kell-e az aktivált értéket?
Részlet a válaszból: […]értékként - természetesen - az áfa nélküli értéket kell érteni. Önmagában az a tény (adóköteles tevékenységet végző cégek esetében ez az általános), hogy az áfa levonhatóvá vált, nem teszi értékesebbé az adott eszközt, nem növeli a piaci értéket. Az Áfa-tv. 132. §-a alapján válik levonhatóvá és nem visszaigényelhetővé az áfa a lakás átminősítése után. A visszaigénylés szabályait az Áfa-tv. 186. §-a tartalmazza.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5530
3. találat: Termőföldből átminősített ingatlan
Kérdés: A társaságiadó-törvény 8. §-a (1) bekezdésének k) és l) pontja, valamint (2) bekezdésének 2012. 01. 01-jétől hatályos módosítása a 2011. évben termőföldből átminősített, de 2012. évben még tulajdonban levő, és 2012. évben értékesítendő ingatlanra is vonatkozik? Természetesen akkor, ha a társaság esetében teljesül a Tao-tv. 4. §-ának 18/b és 18/c pontja.
Részlet a válaszból: […]értékesítése, illetve az ilyen ingatlannak ugyancsak 2012-től történő értékesítése során elért nyereséget alapul véve kell az előírást alkalmazni. Fontos rendelkezés továbbá, hogy - bár az Art. előírása szerint a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónál az adókötelezettséget az adóév első napján érvényes elő­írások szerint kell megállapítani - e korrekciós tétel ez alól kivételt jelent. E rendelkezéseket ugyanis a naptári évtől eltérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5463
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Lakássá átminősítés áfája
Kérdés: A kft. a társasházban irodahelyiséget vásárolt, áfás számlával, és az áfát visszaigényelte. Szeretné értékesíteni, a vevőjelöltek azonban csak lakóingatlanként kívánják megvásárolni. Az iroda lakássá történő átminősítése folyamatban van. Átminősítése után keletkezik-e áfafizetési kötelezettség? Amennyiben keletkezik, az mikor esedékes? Amikor a Földhivatalhoz benyújtottuk a lakássá történő átminősítési kérelmet? Amikor értékesítjük az ingatlant? Mi lesz az áfa alapja: a piaci érték, a beszerzési ár?
Részlet a válaszból: […]értékesítése kapcsán azonban kulcskérdés, hogy lakóingatlan első értékesítéséről van-e szó. Az Áfa-tv. 13. §-a (1) bekezdésének 21. pontja alapján lakóingatlannak minősül a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Következésképpen, ha az átminősítés megtörtént, s az ingatlan kimeríti a lakóingatlan fogalmához fűzött tartalmi kritériumokat, annak értékesítése lakóingatlan értékesítése lesz. Amennyiben az adott értékesítési pont a lakóingatlan tekintetében első értékesítésnek minősül, az Áfa-tv. 2. számú melléklet 2. pontja alapján nem tárgyi adómentes, hanem adóköteles értékesítés lesz. A korábban hivatkozott 7. § (1) bekezdésének c) pontja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3415
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,