Jutalom fizetése a mérleg elfogadása után

Kérdés: Társaságunk vezetése a 2023. évi nyereségből a mérleg elfogadását követően jutalmat fizet a dolgozóknak, differenciáltan. A vezérigazgató a személyenkénti összeget csak a beszámoló közzététele után határozza meg, de a döntés a jutalomról – összeg nélkül – már 2023. decemberben megszületett. Van-e lehetőség ebben az esetben a jutalom összegére és annak járulékaira céltartalékot képezni a 2023. évi közgyűlés elé terjesztendő mérlegben?
Részlet a válaszából: […] ...csak a bérköltség terhére lehet fizetni.A kérdés szerint csak a mérleg jóváhagyását követően határozzák meg személyenként a jutalom, a prémium összegét, és ez nem rendszeresen, csak esetenként fordul elő, ez esetben indokolt lehet az Szt. 41. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

13. havi bér, jutalom kivájának elhatárolása

Kérdés:

A 13. havi béreket/jutalmakat/bónuszokat társaságunk eddig úgy könyvelte, hogy tartozik a bérköltség/bérjárulék és követel a passzív időbeli elhatárolás (T54-56 K48). 2023. 01. 01-től a társaság kivás lett, így nincs kapcsolódó bérjárulék, amit elhatároljunk. Viszont mi a helyzet a 13. havi bérek/jutalmak/bónuszok alapján fizetendő kivával? Azt is el kell határolni?

Részlet a válaszából: […] ...bekezdése szerint azon személyi jellegű ráfordítás, amely a Tbj-tv. szerint járulékalapot képez az adóévben, így az előző év utáni jutalomhoz kapcsolódó kisvállalati adó is elhatárolandó.(Kéziratzárás: 2024. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Korosztályok díjazottjai – pénzjutalom adózása

Kérdés:

Magyarországon rendezett nemzetközi (művészeti) versenyen korosztályok szerint az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül. Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdéseim merültek fel:
1. A munkáltatónak milyen adó- és járulékfizetési kötelezettséggel kell számolnia EGT-tagállam, illetve harmadik országbeli versenyzők esetében?
2. Kell-e vizsgálni a kettős adóztatásról szóló egyezményeket? Hogyan kell eljárni azon versenyző esetében, akinek országával kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény van?
3. Milyen igazolásokat kell kérni a versenyzőtől a szabályos kifizetés érdekében?
4. A versenyzők 14–24 év közöttiek, rájuk is vonatkozik a 25 év alattiak szja-kedvezménye?
5. Néhányan tárgyjutalomban (serleg, könyv, virág) is részesülnek majd. Ebben az esetben milyen adófizetési kötelezettsége merül fel a kifizetőnek és milyen a díjazottnak?

Részlet a válaszából: […] ...A Magyarországon rendezett nemzetközi (művészeti) versenyen korosztályok szerinti helyezetteknek fizetett pénzjutalomra az Szja-tv. nem tartalmaz adómentességi szabályt. Véleményünk szerint az adózással kapcsolatban kétféle megközelítés jöhet szóba.A) Tekinthető az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Céltartalékképzés törzsgárdajutalomra

Kérdés: 2022. évre szeretnénk céltartalékot képezni a cégünknél 15 és 20 éve dolgozó kollégáknak 2023. évben kifizetendő törzsgárda pénzjutalomra. Az Szt. 42. §-a szerint a mérlegfordulónapon fennálló kötelezettségekre lehet/kell képezni. Mi ezt úgy értelmezzük, hogy bár a konkrét időpontot csak 2023-ban érik el a kollégák, amikor letelik a 15 és 20 éves szolgálati idejük, de mivel a jogviszonyuk 2022. 12. 31-ével még fennáll, ez megalapozza a fizetési kötelezettségünket 2023-ra. Ez alapján szerintünk képezhető céltartalék erre a kötelezettségre. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.A törzsgárdajutalom akkor tekinthető a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Prémium, jutalom elhatárolása

Kérdés: Vállalatunk nagykereskedelmi cég, ahol kiemelkedően jó lesz a forgalom idén. Ez már most látszik. Ügyvezetőnk erre hivatkozva 2022-ben szeretné jutalmazásban részesíteni a kereskedelmi osztályok dolgozóit. A döntés megszületett, és szeretnénk elhatárolni még 2021-re ennek a személyi jellegű költségét. A döntést azzal indokolnánk, hogy az idei évi forgalom után kapnák a kollégák a jutalomutazást, és a döntés és értékelés még 2021-ben megtörtént. A fejtörést és a bizonytalanságot az okozza, hogy a juttatás formája utazás, aminek a jövőbeni összege eléggé kérdéses, illetve a hírek szerint a szocho összege is változhat. Tehát az elhatárolandó járulék összege is kérdéses. Helyesen járunk-e el, ha ezeket a személyi jellegű költségeket még 2021-ben elhatároljuk a várható költség szintjén, vagy a költséget csak az utazás teljesülésekor számoljuk (számolhatjuk el?)
Részlet a válaszából: […] ...általános gyakorlat az, hogy a tárgyévben kiemelkedően végzett munkát a következő évben jutalomutazással kívánják elismertetni. Valóban jogos az aggályuk. A jó munkát a bérköltség és járulékai terhére kitűzött prémium, jutalom kitűzésével, majd annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.

Korábbi évekre vonatkozó jutalom 2021-ben történő jóváhagyása

Kérdés: A kft. munkaviszonyban lévő ügyvezetője részére 2021-ben a társaság tulajdonosa 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat hagyott jóvá és fizetett ki. A 2021. évben jóváhagyott és kifizetett jutalom a 2019. évi üzleti év gazdálkodására tekintettel került megállapításra, jóval a 2019. évi üzleti év beszámolójának elfogadását követően. Melyik üzleti évben kell elszámolni költségként a jutalom és a munkáltatói cégterhek összegét? A 2021. üzleti évben kell elszámolni, esetleg elhatárolással 2020. évre? Illetve, ha jelentős összegűnek minősülnek a felmerült költségek, a 2019. üzleti év beszámolóját kell korrigálni a 2020. évről beadott beszámolóban a lezárt üzleti évekre vonatkozó módosítások oszlopban?
Részlet a válaszából: […] ...állapította meg a tulajdonos. A leírtakon nem változtat az sem, ha a tulajdonos írásban előre az ügyvezető pluszfeladatait meghatározta, jutalom kitűzésével, a jutalom elő­írásával.2020. évi költség nem lehet, mert a jutalomnak semmi köze nincs a 2020. üzleti évhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 25.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések IV.

Kérdés: A Számviteli Levelek 412. számában a 8018. kérdésre adott válasz folytatása.
Részlet a válaszából: […] ...T 559 – K 381;– a kifizetett felszolgálói díjat terhelő nyugdíjjárulék elszámolása és bevallása: T 559 – K 463-1.Törzsgárdajutalom– tartalmában mint az előző lapszámban ismertetett jubileumi jutalom.RészvényjuttatásA részvény-, az értékpapír-juttatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Promóciós célra felhasznált termék adózása, számvitele

Kérdés: Hogyan kell adózni, illetve elszámolni a promóciós célra beszerzett termékeket?
Részlet a válaszából: […] ...érvényesek.Ha a promóciós célra felhasznált termék nem áruminta, nem üzleti ajándék, nem csekély értékű ajándék, akkor tárgyjutalomnak minősül. A tárgyjutalom megszerzése a magánszemély egyéb jövedelmének minősül, a tárgyjutalmat juttató és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések III.

Kérdés: A Számviteli Levelek 412. számában a 8018. kérdésre adott válasz folytatása.
Részlet a válaszából: […] ...az üzemanyag-megtakarítás személyi jövedelemadóval és bérjárulékkal csökkentett összegének kifizetése: T 4798 – K 381, 384.Jubileumi jutalomAz életpálya hosszabb szakaszainak vagy a munkáltatónál eltöltött időszakának az elismeréseként jogszabály által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések

Kérdés: Az eredeti kérdést a Számviteli Levelek 409. számában a 7987. kérdés tartalmazza, emiatt itt azt nem ismételjük meg. Az eredeti kérdésre itt csak a jóléti és kulturális költségekre, az egyéb személyi jellegű kifizetésekre vonatkozik a válasz.
Részlet a válaszából: […] ...ideértve a saját gépjárművel történő munkába járás költségeit is;– üzemanyag-megtakarítás címén fizetett összeg;– jubileumi jutalom, a tárgyjutalom;– az áruszállításban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.
1
2
3
5