Bejárat aszfaltozása

Kérdés: Saját tulajdonú telephelyünkön (kft.) leaszfaltozzuk a bejáratot és az épületek közötti területet. Milyen leírási kulcsot lehet alkalmazni? Kell-e maradványértéket feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] ...a válasz: az aszfaltozás - önmagában - nem beruházás, hanem karbantartás, amelynek a költségeit a felmerülés időpontjában az eredmény terhére kell elszámolni.A bejárat, illetve az épületek közötti terület - feltételezhetően - eddig is burkolva volt, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.

Bérlőváltás során elvégzendő munkák minősítése

Kérdés: A gyakorlatban rendszeresen előfordul, hogy ha a bérbe adott épület, épületrész, üzlet régi bérlője helyébe új bérlő lép, a bérlőváltás során különféle munkákat kell elvégezni ahhoz, hogy az új bérlő tevékenysége folytatható legyen. Ilyen munkák közé tartozik például válaszfalak kiépítése, átrakása, ajtó beépítése, teljes aljzatcsere, vezetékek kiépítése vagy cseréje, bútorok beépítése stb. az új bérlő igényei szerint. Újabb bérlőváltás esetén ismételt átalakítást kell elvégezni a rendeltetésszerű használat érdekében. Mi tekinthető a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzett munkának, hogyan lehet minősíteni a fentiekben körülírt átalakítási munkákat? Szerintünk felújítás.
Részlet a válaszából: […] ...legyen!) elvégzett munkák a beruházás fogalmába tartoznak, míg a már rendeltetésszerűen használatba vett eszközökön végzett munkák a karbantartási munkák közé sorolandók. Ezek figyelembevételével minősíthetők a kérdésben említett munkák azzal, hogy az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 23.

Karbantartás vagy felújítás

Kérdés: A bérelt üzlethelyiséget felújítottuk. Az elhasználódott járólapokat kicseréltük, a mosdóhelyiségben kicsempéztük a mosdót, új WC-kagyló, új mosdó van a régi helyett. Lehet ezt karbantartásnak tekinteni? Az 5 év alatt elhasználódott lapokat, csempéket, berendezési tárgyakat cseréltük ki.
Részlet a válaszából: […] ...a felújításnak nevezett munkák számvitelileg nem tekinthetők felújításnak!)Az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 9. pontja alapján karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (az adott esetben az épület, akár saját tulajdonú, akár bérelt) folyamatos, zavartalan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 12.

Felújítás-karbantartás elhatárolása

Kérdés: Kérdésként merült fel, hogy a lapos tető szigetelése, a meglévő utakra koptatóréteg felvitele, gépeken, berendezéseken (darukon) a vezetékek cseréje, a darupálya felújítása, alkatrészek cseréje, csarnoki ikerfújó szellőztető rendszeren végzett munkák, kerítések, korlátok megépítése, cseréje, az épületen lévő kapuk cseréje karbantartás vagy felújítás?
Részlet a válaszából: […] ...beruházás, a felújítás, a karbantartás értelmező rendelkezését az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 7-9. pontjai tartalmazzák. A kérdésekre a választ ezen értelmező rendelkezések alapján adjuk meg.A lapos tetők szigetelése a rendeltetésszerű használat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 8.

Ablakcsere elszámolása

Kérdés: Az üzemcsarnok ablakait kicserélik. Elszámolható ez felújításként?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 7-9. pontja tartalmaz a beruházásra, a felújításra, a karbantartásra vonatkozóan értelmező rendelkezést. Ezen rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy az ablakok cseréje nem lehet a meglévő tárgyi eszköz bővítését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 25.

Elektronikus számlálóberendezés cseréje üzemanyagkúton

Kérdés: A telephelyen üzemelő üzemanyagkúton kicserélték az elektronikus számlálóberendezést, amelyet karbantartásként számoltak el. Helyesen jártak el?
Részlet a válaszából: […] ...ellátva. Ha igen, akkor az üzemanyagkút elektronikus számlálóberendezésének cseréje a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzett karbantartási munka, amelynek a költségeit az eredmény terhére kell elszámolni.Ha az üzemanyagkút rendeltetésszerűen működik, akkor is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 11.

Felújítás vagy karbantartás

Kérdés: A saját tulajdonú ingatlanon elvégzett, közel egymillió forint összértékű villanyszerelési munkák felújításnak vagy karbantartásnak minősülnek? Például villanyóraszekrény áthelyezése, teljesítménybővítés, mért fővezetékek kiépítése, álmennyezet bontása és visszaépítése, fényforrások cseréje.
Részlet a válaszából: […] ...nem eléggé pontos és szakszerű ahhoz, hogy arra vagy a kérdés egy részére is egyértelmű választ lehessen adni.A felújítás és a karbantartás értelmező rendelkezését az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. és 9. pontja tartalmazza. Az elvégzett munka volumene,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 25.

Karbantartás a megrendelő anyagával

Kérdés: 2008-ban a 3522. kérdésre adott válaszban azt írták, hogy a szolgáltató által elvégzett munka értéke magában foglalja a javításhoz/karbantartáshoz szükséges anyagok értékét még akkor is, ha azt a megrendelő biztosítja, ezért a megrendelőnél a vásárolt anyag is igénybe vett szolgáltatásként számolandó el. Ugyanakkor 2010-ben hasonló kérdésre, a 4497. számú válaszban arra az álláspontra helyezkedtek, hogy - eltérő jogszabályi előírás hiányában - a megrendelő által megvásárolt és a javítást végzőnek átadott anyagot anyagköltségként kell elszámolni, és csak a javítás munkadíját kell az igénybe vett szolgáltatások költségei között kimutatni. Ugyanarra a kérdésre irányuló két válasz egymással ellentmondásban áll. Szíveskedjenek az ellentmondást feloldani.
Részlet a válaszából: […] Köszönet az ellentmondást feltárónak. Sajnos a választ adók is tévedhetnek. A hivatkozott elszámolási módot - jogszabályi előírásra hivatkozással - egyik esetben sem támasztottuk alá. Ezt a következőkben pótoljuk:Az Szt. 51. §-ának (3) bekezdése szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 28.

Nagyjavítási munkák költségeinek elhatárolása

Kérdés: Ipari termelővállalat termelőberendezéseit egyrészt sajátjaként, másrészt bérbe vett eszközként használja. Időszakonként a gépek állagmeg­óvása érdekében szükséges egy-egy nagyobb karbantartás elvégzése, ami gépenként akár a 10 millió forintot is elérheti. Az Szt. szerint a karbantartási költségeket a tárgyévi költségek terhére kell elszámolni. Mivel ezek a nagyjavítások rendszeresek, de több évre biztosítják a gépek zavartalan műszaki állapotát, van-e arra lehetőség a számviteli elszámolás keretei között, hogy ezeket a nagyjavítási költségeket a cég több évre elhatárolja azzal az indokkal, hogy pl. 3 évig működik a gép meghibásodás nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítás költségei a karbantartás fogalmába tartoznak, és mint ilyent a felmerülés időszakának eredménye terhére kell elszámolni, függetlenül e költségek tényleges nagyságától.Az összemérés számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 17.

Homlokzatfelújítás vagy karbantartás?

Kérdés: Ügyfelünk saját ingatlannal rendelkezik. Az épület homlokzatáról kőlap burkolat zuhant le. A szakértő megállapította, hogy az épület burkolatának egyes elemei veszélyesek. A homlokzatfelújítási munka keretében a burkolat hátszerkezetét kicserélik, a meglévő hőszigetelés helyett új, nem éghető kőzetgyapot hőszigetelés lesz. Az épület homlokzatának egy részére - az egységes kép miatt - új kőburkolat kerül, az eredetivel megegyező vastagságban. A fenti tevékenység felújításnak minősül, és az épületre aktiválandó? Milyen megítélés alá esne a tevékenység, ha a munka egy része a homlokzatfelújítás részeként az eredetivel teljesen megegyező tulajdonságokkal bír? Ez esetben is lehetne felújításként kezelni? Ha az egyik felújításnak, a másik karbantartásnak minősül, a költségeket külön kell választani?
Részlet a válaszából: […] ...(beleértve a burkolat háttérszerkezetének a teljes cseréjét is), az a homlokzat helyreállítását jelenti, és mint ilyen, egyértelműen karbantartás. A meglévő hőszigetelés kicserélése nem éghető kőzetgyapot hőszigeteléssel önmagában még nem minősül felújításnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 10.
1
2
3
4