Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

6 találat a megadott készfizető kezes tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Készfizető kezesség díjának támogatása
Kérdés: Cégünk hitelt vett fel, amelyhez a Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességet vállalt. A kezességvállalási díj mértéke 1,5%, melyről számla készült. A készfizetőikezesség-vállaláshoz a vonatkozó hirdetmény szerint támogatás társul. A támogatástartalomról a Hitelgarancia Zrt. igazolást ad ki, amelyben rögzítik, hogy a támogatás de minimis (csekély összegű), megadják a támogatás időszakát, jelenértéken számított összegét. Jelzik, hogy a készfizető kezesség támogatástartalma a hirdetményben közölt piaci díja (4%) és a ténylegesen leszámlázott díj (1,5%) közötti különbség. Támogatás nélkül a piaci díjjal számolt összeget kellene megfizetni! Helyesen gondolom azt, hogy a fentiek alapján kapott támogatást számvitelileg kapott támogatásként kell könyvelni az egyéb bevételek között (az időbeli elhatárolásoktól most eltekintve)? 4% bankköltség, 2,5% a költségek ellentételezésére kapott támogatás. (A bank csak a 1,5%-os kezességvállalási díjat vonta le.)
Részlet a válaszból: […]Hitelgarancia Zrt. a kezességvállalási díjat 1,5%-kal számlázta. Így a cég bankköltségként (a pénzügyi szolgáltatás díjaként) csak a 1,5%-nak megfelelő összeget könyvelheti, nem a 4%-ot. Támogatást pedig egyáltalán nem könyvelhet, mivel ténylegesen (pénzben) nem kapott támogatást. Valójában a támogatást a Hitelgarancia Zrt. kapja azért, mert a cégnek kedvezményes kezességvállalási díjat számít fel. Így közvetett módon csökken a cég költsége (közvetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8348
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Készfizető kezes és beszámítás
Kérdés: "A" kft. 18 M Ft hitelt vett fel a banktól, amelynek készfizető kezese "B" kft. "A" kft. a hitelt - pénzügyi nehézségei miatt - nem tudta fizetni, ezért a "B" kft.-nek kell azt a bank által megadott ütemterv szerint 2014-ben visszafizetnie. "A" kft.-nek 10 M Ft követelése van "B" kft.-vel szemben, amit a készfizető kezesség következtében kifizetett tőke és kamatteher megfizetése kapcsán meg akarnak szüntetni, illetve "B" kft. "A" kft. pénzügyi megerősödése esetén vissza kívánja fizettetni. Hogyan kell a gazdasági eseményeket könyvelni az "A", illetve "B" kft.-nél? Milyen adó- és/vagy illetékvonzatai lehetnek a két társaságnál?
Részlet a válaszból: […]teljesítheti, hogy a jogosulttal (az "A" kft.-vel) szemben fennálló lejárt pénzkövetelését (a hitel törlesztése miatti - kamat megfizetése nélküli - követelését) a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek.A beszámítás szabályai alapján tehát "B" kft. a hitel törlesztése miatti - kamat nélküli - követelését az áruszállítás, a szolgáltatás igénybevétele miatti kötelezettsége teljesítésébe beszámíthatja, maximum 10 M Ft összegig, az "A" kft.-nek törlesztésenként adott jognyilatkozata alapján. Könyvelése a "B" kft.-nél: T 454 - K 3659, az "A" kft.-nél: T 4799 - K 311.A "B" kft. által a készfizető kezesség kapcsán megfizetett kamatot (T 3659 - K 384) ugyan be lehet számítani (ha van mibe!), de csak akkor, ha "A" kft. azt előzetesen kamatráfordításként elszámolta (T 872 - K 4799). A kérdésben leírt esetben "B" kft.-nek csak 10 M Ft kötelezettsége van, a hitel törlesztése miatt - kamat nélkül is - 18 M Ft lesz a követelése. Így az "A" kft.-nek a 10 M Ft és a 18 M Ft közötti különbözetet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6393
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Készfizető kezesség elszámolása
Kérdés: "Z" kft. hitelszerződést kötött egyéves fu­tam­időre, 2010. 05. 05-én felvett a hitelintézettől 10 000000 Ft-nak megfelelő eurót. A hitelt az euróbankszámlájára megkapta, havonta törlesztette euróban. 2011. évben is törlesztette az aktuális tőkét. A hitelszerződés szerint a hitel utolsó részlete (4,5 millió Ft) egy összegben volt esedékes 2011. 05. 05-én. "Z" kft. ezt a részletet nem tudta kifizetni. A hitelszerződés szerint a "Z" kft. által felvett hitel fedezete az "Y" kft. készfizető kezessége. A hitelintézet érvényesítette a készfizető kezességet, az "Y" kft. bankszámlájáról levonta a 4,5 millió forintnak megfelelő eurót. Ezt a "Z", illetve az "Y" kft.-nél miként kell kimutatni? Jár-e kamat az "Y" kft.-nek? Köteles-e kamatot fizetni a "Z" kft.? Év végén át kell-e értékelni?
Részlet a válaszból: […]könyvelni kell euróban is és forintban is (a leemelt euró nyilvántartás szerinti forintértékében), a "Z" kft.-vel szembeni követeléskénti előírással (T 368 "Z" kft. - K 386). A "Z" kft. tartozása továbbra is 4,5 millió forintnak megfelelő euró, azonban nem a hitelintézettel szemben, hanem "Y" kft.-vel szemben. Hogy a 4,5 millió forintot mennyi euróval törlesztette az "Y" kft., csak akkor lényeges, ha a "Z" kft.-nek nem a 4,5 millió forintot kell az "Y" kft.-nek megfizetnie, hanem azt az eurómennyiséget, amelyet a 4,5 millió forintos tartozás összegében "Y" kft.-től a bank levont. Logikusnak az tűnik, ha "Y" kft. követelése "Z" kft.-vel szemben 4,5 millió forint (illetve a megfizetés, a törlesztés időpontjában ennek megfelelő euró). Ez utóbbi esetben "Y" kft.-nél a 368 "Z" kft. számláján kimutatott követelés összegét 4,5 millióra kell korrigálni, a különbözetet pedig árfolyam-különbözetként elszámolni. Ehhez a követeléshez év végén már átértékelési különbözet nem kapcsolódik. "Z" kft.-nél a hitelintézettel szembeni tartozás helyébe az "Y" kft.-hez történő kötelezettség lép 4,5 millió forint összegben. Év végén ezt sem kell átértékelni, árfolyam-különbözet e tartozásnak az euróban történő megfizetésekor, törlesztésekor keletkezhet. A Ptk. hivatkozott előírása szerint, amennyiben a kezes a jogosult (jelen esetben a hitelintézet) követelését kielégíti, a követelés az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt reá (azaz "Y" kft.-re) száll. Ebből egyértelműen következik az "Y" kft. azon igénye, hogy a "Z" kft. az általa megfizetett összeget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5245
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Faktorálás készfizető kezességgel
Kérdés: Cégünk egy vevői számlát megfaktoráltatott. A vevő nem tudta határidőre kifizetni a számla összegét a faktorcégnek, így a faktorálási szerződés értelmében cégünknek készfizető kezesként kellett helytállnia. Hogyan könyveljük?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdése szerint az engedményező (a kérdező cég) az engedményessel (a faktorcéggel) szemben a kötelezett szolgáltatásáért - az engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig - kezesként felel (az adott esetben azért, mert ezt szerződésben vállalta). Ez esetben a fizetett összeget az adóssal szembeni követelésként kell kimutatni (T 368 - K 384). A követelés megfizetésével a Ptk. 276. §-ának (1) bekezdése alapján a kezesnek keletkezik megtérítési igénye a kötelezettel (az adóssal) szemben, ezért kell nála a pénzeszköz csökkenését az egyéb követelések között az adóssal szembeni követelésként kimutatni. Az érvényesített kezességvállalás miatti követelést mindaddig ki kell mutatni, amíg azt az adós meg nem fizeti, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3068
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Készfizető kezesnél a teljesített fizetés elszámolása
Kérdés: Egy magánvállalkozónak két kft.-je van. "B" kft. mezőgazdasági célú kamattámogatásos hitelt vett fel, a hitel és kamatainak a megfizetésére az "A" kft. a hitelszerződésben készfizető kezességet vállalt. Mivel a "B" kft. nem fizette a hitelt, a bank az "A" kft. számlájáról emelte le a hiteltörlesztés esedékes részét és kamatait. Az "A" kft. hogyan könyvelje a "B" kft. által kifizetett összeget? Helyes-e, ha azt az "A" kft. kiszámlázza a "B" kft.-nek?
Részlet a válaszból: […]fizetett összeget a "B" kft.-vel szembeni követelésként köteles kimutatni (T 364 - K 384), tehát a fizetéskor az közvetlenül nem terheli az eredményt. A mérleg-fordulónapi értékeléskor - természetesen - ezen követelést is minősíteni kell (a "B" kft. mikor és milyen részletekben fizeti meg, egyáltalán megfizeti-e a helyette törlesztett hitelt, illetve kamatot), és a minősítésnek megfelelően kell értékvesztést elszámolni, vagy behajthatatlan követelésként, esetleg elengedett követelésként leírni. Az elszámolt értékvesztés már terheli az eredményt, sőt azzal a társaságiadó-alapot is növelni kell. A behajthatatlan követelés elszámolásának szigorú és dokumentálandó követelményei vannak, míg az elengedett követelés olyan rendkívüli ráfordítás, amely szintén növeli a társaságiadó-alapot. A leírtakból következően, az "A" kft.-nél az eredmény nem a "B" kft. tartozásának megfizetésekor romlik, hanem akkor, amikor az Szt. szerint ezen követeléssel kapcsolatosan értékvesztést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. augusztus 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 836
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Hitel kimutatása készfizető kezesnél
Kérdés: Az MRP a kft. alapításához E-hitelt vett fel. Ez a hitel és a további saját erő a kft. jegyzett tőkéjében van. A hitelért a kft. készfizető kezes, de a hitel a kft.-nél nincs nyilvántartva. Nyilván kell-e tartani a hitelt?
Részlet a válaszból: […](pénz)eszközöket. A kft. - a kérdés szerint - készfizető kezes, ha az MRP nem fizet. A kezességvállalásból adódó kötelezettséget a kft.-nek a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kell az új Szt. 90. §-ának (4) bekezdése szerint, mint mérlegen kívüli tételt könyvelnie, és a kiegészítő mellékletben mint függő kötelezettségvállalást fajtánként bemutatni, részletezni. Az új Szt. 3. §-a (8) bekezdésének 14. pontja szerint: függő kötelezettség az olyan - általában - harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely a mérleg fordulónapján fennáll, de mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. Idetartozik a kezességvállalás is. (Lásd még a 346. kérdésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 346
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,